El-Cemil Esması

Bismillahirrahmanirrahim

 

Allah’ın Cemil ismi kur’an-ı Kerim’de geçmemekte sadece hadis-i şeriflerde geçmektedir. Allah cemildir güzeldir. Ondan daha güzel varlık yoktur. Hz. Peygamber a.s. Şöyle buyurmuştur: “ Şüphesiz Allah güzeldir güzel olanı sever.”  Müslim 91

Şu kainatta var olan bütün güzellikler onun sanat eseridir. Güzellikleri yaratan O’dur. O zatı en güzeldir. Bütün güzel isimlerin sıfatların ve fiillerin sahibidir. Onun bütün isimleri güzeldir. En güzel isimler ona aittir. Onun bütün sıfatları mükemmel ve eksiksizdir bütün fiilleri güzeldir.

Marifet sahiplerinin en üstün derecesi Allah Tealanın en güzel varlık olarak bilmektir. Bu seçkin ve özel kullara has bir marifet türüdür. Her kul Allah’ı özel bir sıfat ile tanır. Bu tanımaların en mükemmeli ve üstünü ise Onu güzelliği, yüceliği ve kusursuz oluşu ile tanımaktır. 

Allah’ın güzelliği eğer yeryüzündeki Nur perdeleri kaldırılacak olsa nurunun ulaştığı bütün varlıkları yakacak niteliktedir. Dünya ve ahirette bütün varlıkların iç ve dış güzelliği Onun bir eseridir. Bütün bu güzellikleri yaratan acaba ne kadar güzeldir?

O bütün üstünlükleri, güç ve kuvvetin, cömertliğin, İhsan ve iyiliğin sahibidir. Her şeyi en iyi bilendir. Bütün Karanlıklar onun nuruyla aydınlanır. Abdullah Bin Mesud der ki: “Rabbinize göre gece ve gündüz yoktur. Göklerin ve yerin nuru Onun yüzünü nurudur. Göklerin ve yerin nurudur. Kıyamet günü hüküm vermek için geldiğinde yer onun Nuru ile aydınlanır. Onun en güzel isimlerinden biri de cemildir. Hz.  peygamber şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah güzeldir güzel olanı sever.” Müslim 91

Allah’ın güzelliği (Cemal) Dört derecedir: Zatının güzelliği sıfatlarının güzelliği fiillerinin güzelliği ve isimlerinin güzelliği Allah’ın bütün isimleri güzeldir bütün sıfatları En Mükemmelidir bütün fiilleri hikmetle adalet ve merhamet ile gerçekleşir Allah’ın zatının güzelliği de kusursuzdur.

Ya Cemil esması ebced değeri ve zikir sayısı : 83

Bu ism-i şerifi zikretmeye devam edenler her yönden (hem görüntü, hem de ahlak bakımından) güzelleşirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir