El-Fettah Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Fettâh : الفتّاح

El-Fettah Manası

Fettah, gerçek anlamda açan demektir. Allah, kullarına merhamet ve rızık kapılarını açan, kilitlenen işlerini açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açandır. Fatih, yardım eden anlamına gelir. Hattabi

Allah, kullarına hayır kapılarını açan ve zor olan işleri kolaylaştırandır. O, ilim ile kullarının dini işlerini, zenginlik ile de dünyevi işlerini açandır. Zulme uğrayana yardım eden ve sıkıntısını giderendir. Allah, hak ile batılı birbirinden ayırmış ve aralarını açmıştır. Her ikisini de açıkça ortaya koyup açıklamış, hakkı üstün tutup geçerli kılmış batılı da geçersiz kılmıştır. O, Fettâh’tır, marifet ve bilgisi ile mümin kullarının kalplerini; günahkarlara da bağışlama kapılarını açmıştır. İsyan etmeleri nedeniyle onlara nimet kapılarını kapamamış, unutmaları nedeniyle de merhametini onlardan esirgememiştir. Razi

Kuran-ı Kerim’de El-Fettah Esması

“Allah Katından yanlarında olan (Tevrat)ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman, -ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bilip-tanıdıkları gelince, onu inkar ettiler. Artık Allah’ın laneti kafirlerin üzerinedir.” Bakara: 89

Onlar sizi gözlüyorlar öyle ki, size Allah’tan bir fetih (zafer) olunca, “Biz sizinle beraber olmadık mı?” dediler. Ve şayet kâfirlerin zaferden bir nasibi oldu ise (o zaman da) “Biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size mü’minlerden (gelecek olana) mani olmadık mı?” dediler. Artık Allah, kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kâfirlere, mü’minlere karşı asla bir yol açacak değildir.” Nisa:141

Böylece, kalplerinde maraz (hastalık) bulunanların (yahudi ve hristiyanları dost edinip), “olaylar (tersine) dönerse, bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz.” diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah’ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki, böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.” Mâide:52

Ve O, kullarının üstünde kahhardır (kuvvet ve güç sahibidir). Ve üzerinize muhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etmezler. En’âm:61 

 “Allah’ın, bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimizin dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin (fatihlerin) en hayırlısısın.”A’râf:89

 Şâyet fetih istiyorsanız, işte size fetih (kerim olan orduya) gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz (harp etmekten, karşı gelmekten), artık o (vazgeçmeniz), sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz (harbe, inkâra) dönerseniz, Bizde döneriz. Ve grubunuz (cemaatiniz) (sayıca) çok olsa bile size bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir.” Enfâl:19

“Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki (ve böylece) beni ve mü’minlerden benimle beraber olanları kurtar.” Şuarâ :118 

 “Ve eğer siz sadık(lar)sanız, “Bu fetih ne zaman?” derler. De ki: “Fetih günü, kafir olanlara (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlere) imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez.”” Secde:28-29

“Artık melekler onları vefat ettirirken, onların yüzlerine ve arkalarına vuracakları zaman onların halleri nasıl olacak?” Muhammed:27

“Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Fetih:1 

“Andolsun ki, o ağacın altında sana tâbî oldukları zaman Allah, müminlerden razı oldu. Ve onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekinet indirdi. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Fetih:18

“Andolsun ki, Allah Resul’ünün rüya(sının), hak olduğunu tasdik etti. Ve Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram’a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve (saçlarınız) kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için, bundan başka (daha önce) (size) yakın bir fetih nasip etti.” Fetih:27 

Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı vadetmiştir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” Hadîd:10 

“De ki: “Rabbimiz bizi bir araya toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak (hüküm verecek).” Ve O; Fettah’tır (hak ile hükmeden) ve Âlim’dir (en iyi bilen).sahibidirler. Ve Allah, hepsine Hüsna’yı vadetti. Ve Allah, yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır.”Sebe: 26

“Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Ve müminleri müjdele.” Saff:13 

 “(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.” İbrahim: 15

“Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,” Nasr: 1

El-Fettah Esma’sının Zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 489

Zikir saati ; Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Çarşamba Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. ve gece yarısı)

Zikir günü ; Çarşamba

El-Fettah isminin Özellikleri, Fazilet, Havas ve Esrarı:

Her gün güneşin doğmasına az bir zaman kala (doğmadan önce) 489 defa bu ism-i şerifi okursa Allah ona kalbinde yatan niyeti verir.

Allah’ın ”Ya Fettah ile Ya Rezzak” ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapıları açar.

Bir ara bir Ayın ilk cuma günü ”Ya Fettah ve Ya Rezzak” ismi Şerifleri ne Gümüş bir levha üzerine yazan ve iş yerine Asan her gün işe gelince( 797) kere de okuyan kimse 10 işe ve müşteriye kavuşur Hayırlı ve bol kazanç elde eder iş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur inşallah.

Evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerin de aynı sayı ve zamanda “Ya Fettah (Celle celalühü)” ismini okumasında fayda vardır.

Ya Fettah işleri hiç yolunda gitmeyen, girdiği tüm işlerden ayağı tökezleyip çıkan ve bu nedenlerden dolayı huzuru olmayan kişilerin devamlı okuması gereken bir esmadır. Engelleri ortadan kaldıran, sırları içinde barındıran, değişik kerametleri olan, her vakıada fetih sağlayan Ya Fettah ismi bir ”ism-i azam sırrı” ihtiva eder.

Sabah namazından sonra elini göğsünün üzerine koyarak  El-Fetttah ism-i şerifini, 71 kere okursa, Allahü Teala hazretleri kalbini temizler ve nurlandırır.

Zikir saatinde belirli miktarda uygun olarak okumayı gerçekleştiren kimsenin gözlerinden manevi perdeler kalkar kendisine hiçbir zararlı zarar veremez. Bu isim hürmetine Yüce Allah azze ve celle o kimseye gayp hazineleri ne açar

Her gün güneş doğmadan önce 489 kere “Ya Fettâh celle celâlühû” zikrine devam eden kimse bekar ise en kısa zamanda muradına erer.

5 vakit namazdan sonra 489 kere “Ya Fettâh celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, her işinde başarılı olur. Maddi ve manevi bütün kapılar önünde açılır.

Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup (15) kere okumaya devam edenin kalbi aydınlanır. işleri kolaylaşır ve rızkı bol olur.

El-Fettah Esma’sının Sırları

Müslümanın, Allah’tan başka Hakim olmadığına inanmalı ve Onun  hükmünden başka hüküm kabul etmemelidir. O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın, hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıldan içtinap etsin. Daha sonra insanlar arasında hak ile hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunlara yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. 

Müslüman, kapalı olan her şeyi ancak Allah’ın açabileceğini bilmelidir. Kullarına rızık ve merhamet kapılarını açan, zor ve kitlenen işleri çözüp açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açan, sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerini açıp ferahlık veren, anlaşılmayan kapalı her sorunu kolaylıkla açan O’dur.

Ey Allah’ın kalp kilitlerini açtığı ve kendi katından üzerine nurlar yağdırdığı kişi! Allah’ın kapılarını sana açtığı gibi sen de, ilim anahtarlarıyla cahil ve bilgisiz kimselerin  kapalı kapılarını aç ve onların gönüllerini fethet. Ya Rab! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın. Âmin.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir