El-Ganiyy Esması

El-Ganiyy Esması

Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç.

El-Ğaniyy esmasının lügat anlamı:

Ğına’ kökünden türemiş olan el-Ğaniyy ismi: muhtaç olmayan, ihtiyaçtan berî olan, kendi başına ayakta durabilen, ikamet eden, hayatını devam ettiren anlamlarına gelmektedir. 

El-Gani Olan Zengin Olan O’dur.

Allah’ın Gani olması zat ve sıfatları itibarıyla başkasından müstağni olması anlamındadır. Gerek zat ve sıfatlarında, gerek işlerinde hiçbir zaman, hiçbir surette, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bunun yanında her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zengin odur. 

Allah’ın başkasının kendisine ibadet etmesine de ihtiyacı yoktur. O’na inanıp ibadet etmeleri, kendisine bir yararı olmadığı gibi, inanmamaları ve emirlerine itaat etmemelerinin de kendisine bir zararı yoktur.

Zatının gereği hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeye kadirdir, diridir. İhsanda bulunması, cömert olması, iyilikte bulunması ve merhametli olması, hep onun zatının gerektirdiklerindedir. Kullar ise, ancak hisselerine düşen şeylerde ikramda bulunmayı düşünebilir. Çoğunlukla İnsanlar, kendileri için bir menfaati elde etmek ve bir zararı kendilerinden uzaklaştırmak için onu severler ve şanını yüceltirler. İşte bu, Allah’ın insanlara kolaylaştırdığı ve izin verdiği bir husustur. Çünkü o gerçekte, bu nimetin sahibidir.

Kalplerinde kendisini yaratana karşı sevgisi olanlar yakınlaşmak ve nefeslerini O’nun sevgisini kazanmak için harcamaya çalışmalı. Onu her şeyden daha çok sever onun rızası ve hoşnutluğunu her zaman üstün tutmalıdır. onu zikreden ve onun zikri ile coşar onu sever ve ona kavuşma özlemi duyar. Ancak onunla huzur bulur. Çünkü o Allah’a en çok muhtaç olduğunun bilinci olandır ve en zengin olan kimsede bu kişidir. 

Allah’a Muhtaç olduğunu bilen kişi zengindir.

İçinde el Ganiyy İsm-i şerifi bulunan Kur’an ayetleri :

1-) “Ey insanlar! Sizler, Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani’dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd’dir (hamdedilen).” Fatır suresi 15. ayet

2-)“Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (her şey) Allah’ındır ve and olsun ki Biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de “Allah’a karşı takva sahibi olmalarını” vasiyet ettik (farz kıldık). Ve şayet siz inkar etseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar (her şey) Allah’ındır. Ve Allah, Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamid’dir (övgü ve hamde layık olandır).” Nisa suresi 131. ayet

3-)“Güzel bir söz ve mağfiret (bağışlayıp iyi davranma), arkasından eza gelen (başa kakılan) bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah Gani’dir, Halim’dir.” Bakara suresi 263. ayet

4-)“Ey âmenû olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin (ihtiyacı olanlara verin). ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı (gönül rahatlığıyla) alamayacağınız (ucuz ve düşük evsaflı) şeyleri infak etmeye meyletmeyin (kalkışmayın). Ve Allah’ın, Gani (ve) Hamid olduğunu bilin!” Bakara suresi 267. ayet

5-) “Orada (Beytullah’da) açık beyyineler, Hz. İbrahim’in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol bulmaya (Hacc’a gitmeye) gücü yetenlere, Allah için o Beyt’in hac edilmesi, insanların üzerine (farz)dır. Ve kim inkar ederse, artık muhakkak ki Allah, alemlerden ganidir (hiçbir şeye muhtaç değildir).” Ali İmran suresi 97. ayet

6-) “Eğer inkâr ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden Gani’dir (size ihtiyacı yoktur). Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. (Hiç) bir günahkâr, diğerinin (başkasının) günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.” Zümer suresi 7. ayet

7-) “İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infâk etmeye davet edilirsiniz, buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Ve kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Ve Allah Gani’dir (zengindir). Ve sizler fakirsiniz. Ve eğer siz (haktan) dönerseniz, (sizi) sizden başka bir kavimle değiştirir. Sonra onlar sizin gibi (cimri) olmazlar.” Muhammed suresi 38. ayet

8.) “Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse, o takdirde muhakkak ki Allah; O, Ganî’dir (zengindir), Hamid’dir (hamdedilendir).” Hadid suresi 24. ayet

9-) “Semalarda ve yeryüzünde olan her şey, O’nundur. Muhakkak ki Allah, O, mutlaka Ganî’dir (müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır), Hamîd (hamd edilen)’dir.” Hac suresi 64. ayet

El-Ganiyy ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1060

Zikir günü ; Pazar

Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Burun, baş migren ağrıları, komple göğüs ve boyun.

Gezegeni : Venüs, Jüpiter.

Hangi burç üzerinde etkili : Boğa, yay

El-Ganiyy Fazilet ve faydaları :

– 5 vakit namazdan sonra 1060 kere “Ya Ganiyy celle celâlühû” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir ve kötü huylarından kurtulur.

– Bu esmayı okumaya devam eden Bekarsa evlenir. Çocuğu yoksa Allah bu kuluna hayırlı evlat ihsan eder.

-Bu ismin zikrine devam eden kimsenin Malı, mülkü, para ve serveti çoğalır. Dünyalık istekleri yerine gelir.

– Rahatsızlıkların tedavisi ve yaşam enerjisinin artması için de okunur.

– Hastalık ve musibet anında 1060 kez okunursa, hastalık ve musibet ortadan kalkar, yerine sağlık ve afiyet alır.

– Ganiyy esmasını bir Arabi ayın ilk Cuma günü salâ vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün sabah namazlarından sonra 1060 kez hiç konuşmadan zikreden kimseye Allah hiç ümit etmediği yerlerden rızk ve servet verir. Kapalı kapıları açar. Kısa zamanda hayatında büyük bir değişiklik zuhura gelir.

– Yâ Ganiyy esmasına devam eden kimseye herkesin kalbi sevgi ile meyil eder. Her yerde sözü geçer. Fena ahlakları varsa onlardan kurtulur.

– Cuma namazlarından sonra 70 kere Allâhümme Yâ Ganiyy Yâ Hamîd Yâ Mübdi Yâ Muid yâ fe’âlün limâ yürîd. Yâ Rahıym Yâ Vedûd ekfınî bi halâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’sıyetike ve bi fadlike ammen sivâk. duasını okuyup ve buna ara vermeden 40 Cuma devam edene Allah-u teala çok kısa zamanda rızk ve servet verir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir