El-Habîr Esması

El-Habîr Esması

O, öyle bir varlıktır ki, en gizli haberler bile, O’nun malumu olur. Yerlerde, göklerde olup bitenlerden haberdardır. Hareket eden veya hareketsiz duran (giden, gelen) her şeyden O’nun haberi vardır. Bu itibarla Allah’ın bu ismi aynı Alim (ziyadesiyle bilen) manasında olmuş olur. Ancak şu farkla: ilim, gizli ve bâtını şeylere izafe edildiğinde o ilme Hibre (Haberdar olma), sahibine de Habir (Tam mânasiyle haberdar) denilir..

Habir, bilgisi eşyaların dış görünüşlerini kuşattığı gibi içini ve gizliliklerini de kuşatandır. Dolayısıyla kalpler ve sineler, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen Latif ve Habir olan Allah’tan bir şeyi nasıl saklayabilir ve gizleyebilir? 

Tenbih:

Kulun bundan hazzı şu olabilir: Kul kendi aleminde cereyan edenleri bilmelidir. Kulun kendi dünyası hiç şüphe yok ki, kalbi ile bedenidir.

Kalpte çöreklenen gizli şeyler de; kin, ihanet, gış, dünyaya karşı aşırı temayül, kötüyü gizlemek, iyiyi de sırf gösteriş için izhar etmek gibi köksüz hislerdir.. İşte kendini bilen ve kendi iç dünyasından haberdar olan, kişi, ic âleminde cereyan edenlerden haberdar olur ve ona göre kollarını sıvar da olanca gücü ile o hislerle mücadele eder. Sırtlarını yere getirinceye kadar bu mücadeleyi elden bırakmaz. Bu suretle o kul, bu isme lâyık olur.

El Hâbir Esması Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 812

Zikir Günü : Pazar

Sabah gün doğarken, ikinci vakti güneş tepe vaktindeyken, gece yarısı ise teheccüd vaktinde bu esma-ı zikir çekilir.

Hâbir ismi geçen Kuran ayetleri

1- “Artık siz Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura (Kur’an’a) iman edin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” Teğabun: 8

2- “Elif, lâm, râ. (Bu), ayetleri muhkem kılınmış (sağlamlaştırılmış), sonra Hakim (hüküm sahibi, hikmet sahibi) ve Habir (her şeyden haberdar) Olanın katından fasıl, fasıl açıklanmış bir Kitaptır.” Hud: 1

3- “Ve muhakkak ki Rabbin, onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki O, onların amellerinden (yaptığı şeylerden) haberdar olandır.” Hud:111 

4- “Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).” Mülk:14

5- “Ey yavrum! Muhakkak ki o (amelin), bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu, (kıyamet günü hayat filminde karşına) getirir. Muhakkak ki Allah; Lâtif’tir (lütuf sahibi), Habîr’dir (haberdar olan).” Lokman:16

6- “Muhakkak ki o saatin (kıyametin) ilmi, Allah’ın katındadır. Ve yağmuru, (O) indirir ve rahimlerde olan şeyi (O) bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez (idrak edemez). Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez (idrak edemez). Muhakkak ki Allah, Alim’dir (en iyi bilen), Habîr’dir (haberdar olan).” Lokman:34

7- “Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarınızı) tanıyasınız. Muhakkak ki Allah’ın indinde en çok kerim olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır.” Hucurat:13

8- “Ve evlerinizde Allah’ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah; Latif’tir (lütuf sahibi), Habîr’dir (her şeyden haberdar).” Ahzab: 34

9- “Ve sizden vefat ettirilenlerin, geriye bıraktığı eşleri dört ay on gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman artık, kendileri hakkında marufla (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeylerden sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” Bakara: 234

10- “O, kullarının üstünde kahhardır (yegane galip), ve O, hakimdir (hikmet sahibi), her şeyden haberdardır (habîrdir).” Enam:18

11- “Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, her şeyden haberdardır.” Enam:103

12- “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve kişi yarın için önceden ne göndermiş baksın. Hem Allah’tan korkun çünkü Allah her ne yaparsanız şüphesiz haberdardır.“ Haşr: 18

13- “Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler, işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de (onları Allah’a) ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana, her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.“ Fâtır : 14

El-Hâbir Esması Havası ve Esrarı
  • Hafıza ve idrak gücünün genişlemesi için ‘Ya Hâbir‘ ismini 812 defa okunur. Temiz bir tabağa Yâ Habîr ismini yazıp yağmur suyu ile silip, 812 kez Yâ Habîr okuyup hafızası zayıf bir kimseye 3 veya 7 gün içilirse hafızası kuvvetlenir ve idraki genişler.
  • ‘Ya Hâbir‘ esmasını günlük 812 defa okuyan bir kimse gizli bazı sırlara vakıf olur. Habîr ismini bir kağıda yazıp yastığının altına kor ve 812 kez Yâ Habîr ismini okuyup konuşmadan sağ tarafına yatan kimse niyet ve muradını rüyasında görür. Gerekirse 3 gece tekrarlanır.
  • 40 gün ‘Ya Hâbir‘ ismini 7000 defa zikreden bir kişi bu ismin hizmetkârı olan melekler gelip istek, dilek ve muratlarını gerçekleştirmek için izin isterler…
  • Düşmanın şerrinden, günahlardan uzaklaşmak ve zalimin zulmünden kurtuluşa ermek isteyen bir kimse ‘El-Hâbir El-Halîm‘ esmasını günlük 100 defa çekmesi gerekir.
  • ‘Ya Latif Ya Hâbir’ ismini zikir günü olan pazar günü yatmadan önce 812 defa zikredip yatan kimse, Allah’tan istiharede ne gibi dilek istek istemişse o gece o konuyu rüyasında görür.
  • El-Habir ism-i şerifi, zihnin açılması, istediği şeyleri rüyada görmek ve bilmediklerinden haberdar olmak için, “Ya Habir Celle Celalühü” diyerek 810 kere okunur.
  • Kim yedi gün El-Habir ism-i şerifini zikrederse kendisine Allah katından ruhani haberler zuhur eder.
  • Kim, kötü bir kişinin elinden eziyet görürse; El-Habir ism-i şerifini okumaya devam etsin. İnşallah Allahü Teala hazretleri onun halini düzeltir.
  • Bu ismi zikriyle pazar günü güneş saatinde meşgul olan kimse, herhangi bir şeyden kendisine zarar gelir mi gelmez mi, öğrenir ve ona göre hareket eder. Bu saat erkekler içindir hanımlar ise Ay saatini tercih etmelidirler. Bir kimse istediği sırrı bu ismin tertibiyle öğrenebilir.

 

 

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir