El-Hafîz (c.c.) esması: 

El-Hafîz (c.c.) esması: 

 

El Hafiz İsm-i şerifi bulunan Kur’an ayetleri : 

Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.” Saffat/7

“Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırdedip bilelim diye (ona bu fırsatı verdik). Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır.” Sebe/21

“Yarın onu bizimle beraber (kıra) gönder de bol bol yesin (içsin), oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.” Yusuf/12

“Babalarına döndüklerinde dediler ki: Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi (Bünyamin’i)  bizimle beraber gönder de (onun sayesinde)  ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız.” Yusuf/63

“Ya’kub dedi ki: Daha önce kardeşi (Yusuf)  hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! (Ben onu sadece Allah’a emanet ediyorum);  Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.” Yusuf/64

“Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz O’na bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.” Hud/57

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” Bakara / 255

“Allah’tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.” Şura/6

“Onun önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcıları da yoktur.” Rad/11

Kuranda bu ayetlerden başka bu konu ile ilgili ayetlerde mevcuttur bakılabilir…

El-Hafîz esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 998

Zikir günü ; Cumartesi.

Zikir saati ; Zuhal (Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ dizden aşağı ayak.

Gezegeni : Jüpiter, ay.

Hangi gezegeni etkiliyor : Yengeç

Fazilet ve faydaları :

* Her gün 16 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan her türlü zarar ve musibetlerden ve tüm korkulardan korunmuş olur.

* Yolculuğa çıkmadan önce 7 kere ” Ayetü’l-Kürsi ” ardından da 998 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” okuyan kazasız belasız evine geri döner.

*Her gün 10 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyana hiç kimse zarar veremez.

* Her gün 998 kere ” Ya Hafîz celle celâlühû ” zikrine devam eden nazar almaktan korunur, nefsi de her türlü kötülükten uzaklaşır.

* Bu simi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hasta ise şifa bulur.

* Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır yardımı ve himayesi istenir. Cenabı Hak bu ismi hürmetine,salgın felaketini ülkenin üzerinde kaldırır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.

* Sabahleyin evinde çıkan bir kimse önce Ayetel-Kürsiyi sonrada “YA HAFIZ, ihfazni min külli belain ve suin” diye sığınsa ,evine dönünceye kadar koruma altında olur.

* Çok yerlerde gördüğümüz gibi “YA HAFIZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp mülk veya eşyanın üzerine asılırsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında olur. Zarar gelmez.

* Tehlikeli durumlarda zikreden, güvende olur, Vahşi hayvanlardan zarar görmez.

* Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin, insan şerrinden korunur. Karın ağrısı ve sancısından, hayvanların zararından korunur.

 

Nefsinin ve malının korunması için, maddi ve manevi boyutta kendini kontrol edebilmek için, kendi nefsinin dışında kalanları korumak için bu esma okunur. Ya Hafiz esmasını zikrederek, kişi sefere çıksa sefer esnasında hep bu ismi zikrederse evine dönünce gider Allahu Teala azze ve celle tarafından hifzi emanında bulundurur. Sabahleyin evden çıkarken Ayetel Kürsi okuyup sonra “ya hafiz ahfazni min külli” diyen kişi evine dönünceye kadar başına bir kötülük ve fenalık gelmez. Zalim ve kötülüklerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime zulmünün engellenmesi veya bitmesi için bu isimle dua etse yerine gelse gerek”

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın