El-Hafız (c.c.) Esması 

El-Hafız (c.c.) Esması 

Hafız, kullarını din ve dünya işlerinde tehlikelerden koruyan demektir. Koruyabilen ve koruma gücüne sahip olana işaret etmektedir. Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El-Hafız ismi ayrıca, kendisine sığınanı koruyan anlamına gelmektedir. Ondan daha güzel koruyup gözeten yoktur. Koruyabilmek;  bilim hayat ve diğer şartlara Sahip olmayı gerektirir bu isim olumlu ve olumsuz olabilecek şeyleri korumak varlıklar arasında istenmediği ve hoşlanmadığı şeylerin olmasına mani olmakla ilgilidir. 

Allah’ın söz, fiil ve melekleri ile koruması, herkesi kapsar. Allah sizi tehlikelerden koruyan melekler gönderir.  “(Allah) size koruyucular gönderiyor.” Kurtubi 1/308-309

Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu El-Hafız ism-i şerifinin tecelliyatındandır. 

El Hafız İsm-i şerifi bulunan Kur’an ayetleri :

“ Muhakkak ki zikri (Kur’ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O’nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.” Hicr / 9

“ Ya’kub dedi ki: Daha önce kardeşi (Yusuf)  hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim! (Ben onu sadece Allah’a emanet ediyorum);  Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.” Yusuf / 64

“ Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” Nisa / 34

“Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.”  Tarık / 4

“O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.” En’am / 61

“ İşte size vaat edilen budur. Allah’a sürekli yönelen,korunması gerekeni koruyan herkese…” Kaf /32

El-Hafız Esmasının Ebced Değeri ve  Zikir Saati:

Zikir Adedi : 998

Zikir saati ; Zühal (Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Zikir Günü : Cumartesi

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ dizden aşağı ayak.

El-Hafız Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Bu simi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hastaysa şifa bulur.

El-Hafız ismi şerifi, bütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak, özellikle nazar, cin, şeytan, büyü gibi kötülüklerden ve dükkânlardan korunmak için, “Ya Hafız Celle Celalühü” diyerek 988 kere okunur.

Çok yerlerde gördüğümüz gibi “YA HAFIZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp mülk veya eşyanın üzerine asılırsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında olur. Zarar gelmez.

Bu ismi şerifi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur, hatta yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.

Yolculuğa çıkmadan önce 7 kere ” Ayetü’l-Kürsi ” ardından da 998 kere ” Ya Hafız celle celâlühû ” okuyan kazasız belasız evine geri döner.

Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır yardımı ve himayesi istenir. Cenabı Hak bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenin üzerinde kaldırır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.

El-Hafız  Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin, insan şerrinden korunur. Karın ağrısı ve sancısından, hayvanlardan gelebilecek zararlardan korunur.

Her gün 16 kere ” Ya Hafız celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan her türlü zarar ve musibetlerden ve tüm korkulardan korunmuş olur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın