El-Hakem Esması

El-Hakem (C.c) esması

Hakem, hüküm ve karar verendir. Hükmün aslı, fitne ve fesada mani olmaktır. Allah’ın koyduğu bütün yasalar, kulların yararı içindir. Bu yasaların dışındaki her şey, yanlıştır fitne ve fesattır. Allah henüz hüküm vermeden önce hakim’di. Bu özellik O’ndan başkası için geçerli değildir. Gerçek ve tam manası ile hükmeden O’dur. O’nun verdiği hükmü kimse bozamaz (niçin böyle hüküm verdi diye?) O’na kimse soramaz.

Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine iade eden veren manası içermektedir.

Allah tarafından takdir edilmiş ve belirli bir ölçü verilmiş hâdiseler de bir santim ne ileri gider, ve ne de geri kalır, Allah nasıl takdir ve tayin etmiş ise öyle olur. Her şeyi belirli bir ölçüdedir.

Şurası da bir gerçektir ki, Allah işini bilmiş ve her şeye belirli bir ölçü vermiş de öyle yaratmıştır. Gökler, felekler, yıldızlar, yer, deniz, hava ve kâinattaki o muazzam cisimler, tıpkı o aletler gibidir.

Bütün feleklerin, yıldızların, yerin, göklerin, güneş ve ayın hareketi bir hesaba bağlıdır. 

Meselâ bugün çıplak gözle baktığımızda güneşin hareket edip doğuya gelmesiyle bütün dünya aydınlığa boğulmakta ve herkes işine gücüne gitmektedir. Batıya gidip batınca da her tarafı karanlık basmakta ve herkes evine çekilmektedir. Belirli bir menzilde olduğu zaman da havalar ısınmakta, meyveler olgunlaşmaktadır. Oradan başka yöne çekilince bu sefer, kış gelmekte soğuk artmaktadır. Ortalara gidince bu defa da ilkbahar başlar, her tarafı yeşillik kaplar.

Bu bilinen şeyler.. Ya bilmediklerimiz?!  Akıllara durgunluk, kalbe heyecan veren nice hâdisat vardır ki bilgimizin çok ötesine düşerler…

Mevsimlerin değişmesine ne dersin? (Tesadüf eseri midir?) Hayır; onlar da Allah’ın takdiri ile değişmektedirler. Onların değişimindeki ölçüde belirlidir Güneş ve ay hareketine bağlıdır işte ayet: “Güneş de ayda hesapladır.” Er Rahman: 5  Yani onların hareketleri de belirli bir hesaba bağlıdır. Öyle kendiliklerinden tesadüfi hareket etmezler. İşte bu takdirdir, (kaderdir) Külli sebeplerin vazı ise kaza, birinci tedbir ise hükümdür. İşte bütün işlerin böyle olmasında, Allah adil bir hüküm ve hikmet sahibidir.

İnsanoğlu şunu da iyi bilmelidir:

Kişi, saadete ancak selamet bulmuş bir kalple vasıl olabilir. Kalp selâmeti; nefsin tezkiye ve yetiştirilmesi çalışmakla elde edilir. Evet, hükmü müşahede babında kullar derece derecedirler: 

Kimi İşin sonunu düşünür, acaba nasıl olacak sonum diye.. Kimisi önünü acaba ezelde hakkımda ne takdir edildi, diye düşünür. Bu, bir öncekinden daha iyidir. Çünkü, işin sonu önüne, yani ezelde ne takdir edilmişse ona bağlıdır.

Kimisi de ne maziyi ve ne de geleceği düşünür: işte bu anın adamıdır, Allah’ın kaza ve kaderine ram olmuştur. Allah tarafından ne gelirse gayet rahatlıkla onu kabul etmiştir. Bu ise, önceki ikisinden daha iyidir. 

Kimisi de var ki: Ne hali, ne geçmişi, ve ne de istikbali düşünür. Kalbi ilahi hükme gömülmüş ve devamlı şuhud halindedir… işte en üstün derece budur…

El Hakem İsmi geçen Kur’an ayetleri

“Allah, kıyâmet günü, hakkında ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek.” Hac:69

“Artık Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Size Kitab’ı açıklanmış (tafsilatlı) olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O’nun, senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen, şüphe edenlerden olma!” En’am: 114

“Ve eğer içinizden bir kısmınız (bir grup), onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız (diğer bir grup) inanmazsa, o taktirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” A’raf: 87

“Artık hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şey hakkında, seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı “içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça” îmân etmiş olmazlar.” Nisa: 65

De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah! Kullarının arasında, ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin.” Zümer: 46

“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.” Nisa: 35

“Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Peygamber’e çağrıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.” Nur: 48

El-Hakem Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 68

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar, Sabah erken vakitte İkindi sonrasında zikredilir. Bu esma-ı zikir ‘El-Hakem-YaHakem’ diyerek çekilir.

El-Hakem Esmasının Fazilet ve faydaları  

Bu isimde devam eden kaderin sırrına idrak eder

Bu isme devam eden varlıklar üzerinde etkisinin artmasını sağlar

Haklı olduğu bir davayı kazanmak için bu esmayı okur

Her gün sabah namazından sonra ya hakem ismini 68 kere zikredenin sözü geçerli mi tesirli olur ve hükmünü tutulur

Bu esmaya devam edenin İç alemi mana sırlarıyla dolar

Bu esmaya devam edenin Allah katında mertebesi yükselir

Bu esmaya devam edenin Eşyaların sırrına Vakıf olur

Bu esmaya devam edenin Anlama ve kavrama gücü artar

İdareci olanlar, 5 vakit namazdan sonra 68 kere ” Ya Hakem celle celâlühû ” zikrine devam ederlerse başarılı olurlar.

Kim, gece yarısı uzun bir müddet abdestli olarak El-Hakem ism-i şerifini “Ya Hakem Celle Celalühü” diyerek okursa, sahih ve sağlam bir itikad sahibi olur.

Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak rizayet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “YA HAKEM” diye zikreden kimse “Allahümme inni es-elüke en takdi haceti” diye dua ederse, istediğini elde eder.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir