El-Halîm (cc) Esması

El-Halîm (c.c.) Esması

“el Halim” Sabırlı ve temkinli akıllı ve ağırbaşlı olmak anlamındaki Hilm mastarından sıfat olup “sabırlı ve temkinli olan, acele etmeyip ileride meydana gelecek gelişmelere fırsatı tanıyan” demektir. 

Halim kelimesi Kur’an’ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan 11’inde Allah’a 2’sinde Hz İbrahim’e birinde Hz Şuayb’a, birinde Hz. İsmail’e izafe edilmiştir. Allah’ın ismi olarak zikredilen Halim ismi tek başına kullanılmayıp 6 ayette bütün günahları bağışlayan anlamındaki “el-gafur” 3 ayette hakkıyla bilen anlamındaki “el-alim” bir ayette daha iyi olan kendi dışındaki her şeyin ona muhtaç olduğu varlık anlamındaki “el Ganiyy” bir ayette de az iyiliğe çok mükafat veren anlamında “eş şekür” ismi ile birlikte anılmıştır. Bu kullanım şekli kelimenin anlamına açıklık getirdiği gibi ona zenginlik ve derinlikte kazandırmaktadır.

O kullarının isyanını onların kendi emrine muhalif olan davranışlarını görür bilir de öfkelenip hemen onları cezalandırmaya kalkışmaz. Onları yerden yere çarpmaya iktidarı olduğu halde onlara karşı Halim olur. Yoksa insanları masiyetten dolayı cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hareket eden bir tek canlı varlık bırakmazdı. 

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَٓابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُسَمًّىۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِه۪ بَص۪يرًا

“Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.” Fatır/45

Allah günahları nedeniyle kullarının nimetlerini kesmediği gibi onlara iyilik yapmaya devam eder. O kendisine itaat edeni rızıklandırdığı gibi kendisine İsyan edeni de rızıklandırır. Kendisinden korkan ve iyilik yapanlara nimet vermeye devam ettiği gibi kendisinden haberdar olmayan ve günah işleyenlere nimet vermeye yine devam eder. Allah bela ve musibetlerden koruması için kendisine dua edeni veya ibadetle meşgul olup da istekte bulunamayanı koruduğu gibi dua etmeyen ve kendisinden gafil olan kimseleri de Bela ve musibetten korur.

Halim olan Allah inkârcı ve günahkarların cezalarının ertelenmesi bu dünyada gerçekleşir. İsyan ehlinin cezasının ahirete ertelenmesi gözlerle müşahede edilebilir. Bu kimselerin Allah’ı inkar etmelerine ve ona İsyan etmelerine rağmen sağlık ve afiyet içinde bulunmaları Allah’ın nimetleri ile birlikte yaşamlarını sürdürmelerini ertelemenin açık göstergesidir. Cezaların kaldırılması ise ahirettedir. Bu yalnız cezayı hak etmiş bazı Müslüman günahkarlar için geçerlidir. Cezayı hak edecek olan inkârcıların bu konuda ahirette bir payları yoktur. Allah Hilm ve yumuşaklığı İnkarcıları, günahkarları ve isyan ehlini içine alacak genişliktedir. O cezayı hak edenleri cezalandırmada acele etmez, tevbe etmeleri için onlara süre verir.

Hilm kulun en güzel huyudur.

Rabbinin İsyan edenlere karşı halim olduğunu bilen her müslüman emirlerine aykırı davrananlara ve kendisine karşı çıkanlara yumuşaklıkla davranması ve cezalandırmada acele etmemesi gerekir. Bu sabır ister sabrı olanın da hilmi vardır. Bu ismi bilen Allah’a daha fazla sevgi besler, sözüne bağlı kalır, vaadini yerine getirir, gördüğü ayıpları örter, kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmez. 

El Halim İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri 

“Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafûrdur, halimdir.” Bakara/225

“(İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah’tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.” Bakara/235

“(Uhud’da) iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan (yerlerinden) kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halimdir.” Al-i İmran / 155

“Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelale şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah’tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halimdir.” Nisa/ 12

“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halimdir, bağışlayıcıdır.” İsra/44

“Allah onları, herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir.” Hac/59

“Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bıraktığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyle bilendir, halimdir.” Ahzab/51

“Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayıcıdır.” Fatır/41

El-Halîm esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati : 

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 88 Zikir günü ; Cumartesi Zikir saati ; Zuhal (Sabah  güneş  doğarken  ve  yaklaşık  ikindi  namazı  sonrasıdır. Gece  okumalarında  tam  gece yarısı.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ ayak bileği, Sol dirsek. Gezegeni : Neptün Hangi burç üzerinde etkili : Terazi

El-Halîm esmasının Fazilet ve faydaları :
 •  Bir bardak suya 88 kere ” Ya Halîm ” okunduktan sonra sinir hastasına içirilirse sakinleşir. 
 •  Kötü düşünceleri olana karşı 88 kere ” Ya Halîm celle celâlühû ” denirse o kişiden bir zarar gelmez. 
 •  Her gün ” Ya Halîm celle celâlühû ” esmasını okuyan bütün bela ve musibetlerden korunur. 
 •  Ekin tarlalarına ve meyve bahçelerine ” Ya Halîm ” ism-i ilahi okunursa bereketli ve bol ürün elde edilir. 
 •  Bu isim ümidi tükenmekte olan kişiler için, çok önemlidir. Hayatına yeniden başlamak isteyenlere, tükendiğini düşünenlere, karamsarlığa kapılanlara bir ümit ışığıdır. Bu ismi her gün usulüyle okuyanlar, uyumlu bir kişiliğe sahip olurlar. 
 •  Hayırsız eşler, huysuz kişiler üzerine okunduğunda fayda sağlar. 
 •  Hz Musa Firavun ‘un yanına giderken şerrinden korktuğundan Ya Halim ismini okurdu. 
 •  Bir makamda olan, idarecilik yapan kişilerin günde 88 kez okuması faydalı olacaktır. 
 •  Öfkesine hakim olamayan kişiler, öfke anlarında 88 kez okurlarsa faydasını göreceklerdir. 
 •  Gül suyuna ya da suya okuyarak, istediğiniz yere serpmeniz, oraya bereket getirecektir. Araçlara dökerseniz, kazadan emin olursunuz. 
 •  Mahkemesi olanlar, giderken 88 kez okurlarsa, hakimin haksızlığına karşı korunurlar. 
 •  Geceleri huzursuz olan, ağlayan çocukların yataklarının üzerine yazılarak asıldığında, üzerlerine 88 kez okunduğunda uyumlu, selim bir çocuk olmasına fayda sağlayacaktır. 
 •  El-Halim ism-i şerifi, hiddet, kızgınlık ve gadap gibi kötü ahlakın sona ermesi, halim, selim ve yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olmak için, “Ya Halim Celle Celalühü” diyerek 88 kere okunur. 
 •  El-Halim ism-i şerifi, çok zikreden idareciliğinde halim olur, sözü makbul ve hürmete layık olur. 
 •  Kim El-Halim ism-i şerifini bir kağıt üzerine yazar ve onu su ile siler ve suyu herhangi bir alet üzerine dökerse; onun bereketi çok olur. 
 •  Kim, El-Halim ism-i şerifini bir kağıt üzerine levha halinde yazar bir binek içinde bulundurursa; her türlü tehlikelerden emin olur. 
 •  Kim, bir meyve üzerine El-Halim ism-i şerifini yazar ve herhangi bir kişiye yedirirse; o kişi çok şiddetli bir sevgi ve aşkla onu sever. Bunu caiz olmayan haram olan şeyler için yazmak asla caiz değildir. 
 •  El-Halim, ismi her gün usulüne uygun olarak çok serkeş, haylaz, huysuz  ve yaramaz  bu zikirle yavaş ve uyumlu hale gelir. 
 • Bu mübarek isim gerek kendisi, gerek ailesi ve çocukları, gerek düşmanlarını sakinleştirip, faydalı hale getirmek ve ıslahı için çok faydalıdır. 
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın