El-Hallâk (CC) İsmi Şerifi 

El-Hallâk (CC) İsmi Şerifi 

El-Hallâk (CC)  anlamı : Yaratan, Halk eden.

Halk (yaratmak) mastarından sıfat ismidir. Halk etmede takdir etmek olan;

Allah Celle Celalühü yaratanıdır. Onun dışında her şey kendisi tarafından yaratılmıştır. Yaratıcı başka bir varlık kainatta yoktur. Canlı ve cansız ne varsa bu varlıkların tek var edeni El-Hallâk (CC) olan Allah’tır.

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.” Bakara / 21

Allah azze ve celle varlığını kâinattaki delilleriyle ve Kuran’daki ayetler ile ispat ettikten sonra onları yaratmadaki amacını söyle açıklamaktadır: “Rabbinize kulluk ediniz” yani o sizi ve sizden öncekilerin yarattı ona itaat edip isyan etmeyesiniz onu zikredip, unutmayasınız, nimetlerine nankörlük etmeyip şükredesiniz işte Allah’ın azabından korunup sakınmanın yolu budur.

İçinde El Hallak İsmi şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Halk kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de 171 yerde fiil, 52 yerde mastar olarak ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nispet edilmiştir. El Hâlik ismi ise 8 âyette Hâlik, 2 âyette Ahseni’l- Hâlikin, 1 ayette ta’zîmen çoğul olarak: “onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratanlar Biz miyiz?” ifadesiyle (Vâkıa 56/59), 2 ayette mübalağa sığasıyla Hallâk ism-i şerifi olarak geçmektedir (Hicr 15/86, Yâsin 36/81 de Hallâkü’l- Alim olarak).

 “Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini de yaratma kadir değil mi? Hiç tartışmasız (öyledir); O yaratandır bilendir.” Yasin / 81 

Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir.” Hicr / 86

El Hallak ebced değeri ve zikir sayısı : 730

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın