El-Hayy (c.c.) Esması

El-Hayy (c.c.) esması: 

Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.

Hay, her yönleriyle tam bir hayata sahip olan demektir. İşitme, görme, güçlü ve irade sahibi olmanın yanında diğer zati sıfatlara da sahip olan ve eksiksiz bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayan kimsedir.

İbn Abbas: “Hay, gücünü kaybetmeyen ve yok olmayandır.” der.

El-Esmaü’l-Hüsna ile ibadet etmenin, onunla dua etmenin kıymetini bilen, emir, yaratılış ve kulun istek ve ihtiyaçları arasındaki gizli ilişkiyi fark eden, bunun gerçekliğini daha iyi kavrar. Bilinmelidir ki, her istek ve ihtiyaç kendisine uygun olan üslup ve dualarla istenir. Kur’an ve hadislerdeki duaları incelersen, bunun böyle olduğunu görürsün. 

Kur’an’da Geçen Hayy esması:

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” Bakara / 255

“Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilah yoktur.”  Âl-i İmrân / 2

O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.” Mü’min: 65

“Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.” Taha: 111

“Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!” Furkan: 58

El-Hayy esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 18 (Not : Büyük ebcede göre hesaplanıp 18 X 18 = 324 adet okunması uygun görülmüştür. 

Zikir günü ; Pazar 

Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Başın tamamı, sağ ve sol kollar ve böbrek. 

Gezegeni : Güneş

El-Hayy Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • El-Hayy ism-i şerifi, uzun ömürlü, kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için “Ya Hayyu Celle celalühü” diyerek 18 kere okunur.
 • El-Hayy ism-i şerifini, 300.000 kere “Ya Hayyu Celle celalühü” diyerek okuyan kimse hasta olmaz.
 • El-Hayy ism-i şerifini, misk ve gül suyu ile yazar ve sonra tatlı karıştırıp içen hasta iyi olur.
 • “Ya Hay Ya Kayyûm” bu iki isimle Allah’tan yardım dileyen, sanki bütün isim ve sıfatları ile Allah’tan yardım dilemiştir. Bu nedenle Allah’tan bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir. 
 • EL-HAYY ismi verilen miktarda bir hasta üzerine okunursa hasta şifaya kavuşur.
 • Bazı alimler Hay ve Kayyum ism-i azam olduğuna işaret etmektedirler.
 •  
 • Kim sabah namazının sünneti ile farzı arasında kırk defa “Ya Hayyun ya kayyum, la ilahe illa ente, birahmetike esteğis (Ey diri ve kaim olan! Senden başka ilah yoktur. Rahmetinle yardım diliyorum) derse, kalbi dirilir ve asla ölmez.
 • Her gün 324 kere ” Ya Hayy celle celâlühû ” zikrine devam edenin sıhhati devamlı olur ve kalbinde Tevhid nuru parlar.
 • Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur.
 • Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir.
 • Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.
 • Yâ Allah, yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye okumaya devam eden kimse, insanlığın menfi propagandasının etkisinden kendini korur. Sapık yollardan uzaklaşır.
 • 18 veya 324 kere bir hastaya okunursa şifaya kavuşur, çok faydalıdır.
 • Üzerinde yorgunluk halsizlik hisseden kimse okumaya devam ederse enerjisi yükselir o halinden eser kalmaz.
 • Seher vaktinde 324 kez okuyan ve devam eden kimse istediği kimsenin kalbini kazanır.50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir