El- Kâbız (Cc) Esması

El- Kâbız, Kullarına kudred ve iradesi ile muamele ederek onları maddi ve manevi alanda daraltan manasındadır.

Bu isim Kur’an’da fiil yapısı ile geçer.Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah’a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah’tır. Sadece O’na döndürüleceksiniz.” Bakara 245 ayeti 

Kabız , “ka-ba-za” fiilinin ismi failidir. Kabız tutan, malik olan, daraltan az veren anlamındadır. Bazen Kabız, eli sıkı, dar anlamında cimriliği ifade etmek için kullanılır.

Kabız, Allah’ın kullarına yazdığı ölümle onların ruhlarını kabz etmesi anlamına gelir denmektedir. Ölüm anında varlıkların ruhunu kabz eden, hayat vereceği zaman onlara ruhları veren, zenginlerden sadakaları zekatları alan, fakirlere rızkı veren, zenginlere bolca ihsanda bulunan, fakirlerden rızkı kısıp onları darda bırakan, kalpleri kabz edip onları cemalinden mahrum bırakan, yahut kalplere İnşirah verip Lütfü ihsanına boğan hep O’dur.

Allahu Teala varlıkların rızıklarını dilerse az vererek daraltır, dilerse bol vererek genişletir. O dilerse verir, dilerse vermez. Dilerse kişiyi galip kılar, dilerse mağlup eder. Allah azze ve celle Lütuf ve ihsanını dilediği kullarından kısar, rızkını daraltır, onu muhtaç eder, rahat yaşamdan mahrum bırakır ve yoksullaştırır.

“Kimileri Allah’ın kullarına yazdığı ölümle onların ruhlarını kabzetmesi (alması)dır” der. Kimileri de “kabız verilen sadakaları alan; Basıt ise bu sadakalara sevap verendir” der. Fakat bilinmelidir ki, yanında basıt ismi zikretmedikçe sadece Kabız ismi ile Allah’a dua edilmez. 

Kulun Allah’ın El- Kabız ismini bilmesi dünya ve ahiret nimetlerinin kendisine verilmeme korkusunu ve bu nimetlerin kendisine verilme ümidini doğurur. El-Kabız ismini kendine örnek alarak ehil olmayan ve hak etmeyen kimseye mal, ilim ve hikmet vermemesini gerektirir. Kabız ismi ile ahlaklanan sözleriyle, diğer varlıkların kalplerini hak tarafına yönlendirir.

Kuran-ı Kerim’de Fiil Olarak Geçen Ayetler

“Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz O’na döndürülüp götürüleceksiniz. Bakara-245

“De ki : Hakikaten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer, hem sıkar ve her neyi hayra sarf ederseniz, O onun yerine başkasına verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” Sebe-39

“Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabırlıları.” Bakara-155

Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit,  “Biz Allah’ın kullarıyız ve nihayet O’na döneceğiz” derler. Bakara-156

De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen, herşeye gücü yetensin.” Âl-i İmran-26

“O canlar öldükleri zaman Allah alır, ölmeyenleri de uyuduklarından sonra üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar da diğerlerini salıverir belirli bir süreye kadar. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.” Zümer-42

Kâbız Esması Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 903

Zikir Günü : Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah Gün doğduğu vakitte – İkindinin son vaktinde

Bu esma-ı şerif  ‘El-Kâbıd- Ya Kâbıd’ diyerek zikir saatlerinde ve diğer vakitlerinde zikredilir.

Esmaları çekip bitirdikten sonra, eller semaya doğru açılır; her türlü dilek, istek ve muradlar için dua edilir.

Kâbız İsminin Faydaları, Havası ve Esrarı

En kısa zamanda her türlü muradına nail olmak isteyenlerin bu ism-i şerifi, zikir saatleri olan vakitlerde ‘Ya Kâbıd’ diye 903 defa okurlarsa Rabbim bütün işlerini ona kolaylaştırır. 

Günlük bu ismi şerifi 903 defa ‘Ya Kâbıd’ diyerek zikrine devam edenlerin bütün sıkıntıları üzerinden kalkar, kalbi temizlenip arınır. 

Zalimin zulmünden kurtulmak için ‘Ya Kâbıd’ diyerek 903 defa bu esma-i şerif okunur.

Bu zikre ‘Ya Kâbıd’ diyerek 903 defa devam eden kimselerin düşmanları ona karşı hiçbir zarar vermezler.

Zikir saatlerinde zikir adedince ‘Ya Kâbıd’ diye bu esma-i zikri çeken bir kimsenin Allah azze ve celle o zümreye bir heybet ve celâl verir. Bütün her şeyden koruyup kollar. Birisi ona zulüm ya da eziyet edecek düşmanına karşı emin olarak korunur. Vekil olarak Allah yeter.

Bu ismi şerifi 4 gün boyunca ara vermeden 903 defa ‘Ya Kâbıd’ diye çekmeye devam eden bir kulu Allah’u Teâla düşmanın şerrinden korur ve onu huzura ve feraha kavuşturur.

‘El-Kâbıd’ esmasının tesiri, etkisi, hikmetinin tecellisini kullarda çok fazla gösterir. Tesir gücü en çok olan esmalardan birisidir.

Kişinin Allah’u Teâlâ’dan arzu ettiği şeyler dinimizce uygun ve helal olduğu takdirde, ne dileyip isterse kulu onu hemen ona verir.

Günlük bu esmasının zikrine ‘Ya Kâbıd’ ya da ‘El-Kâbıd’ olarak zikrine devam eden bir kimsenin arkadaş, dost ve seveni çok olur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın