El-Kâfi (CC) Esması 

El-Kâfi (CC) Esması 

El-Kâfi esması anlamı: Mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten, tüm yarattıklarına ihtiyaçlarını zahmetsiz bahşeden, veren, yetişen, kifayet eden anlamına gelmektedir.

Kâfi ismi Kur’an’da ve hadislerde şöyle geçer: “Allah, kuluna kafi değil mi? Zümer, 36. Enes b. Malik anlatıyor. Hz. Peygamber (ﷺ) yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: “Bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan (Kafi) ve barındıran Allah’a Hamd olsun. Barınağı olmayan ve ihtiyaçları karşılanmayan nice kimseler vardır. Müslim, 2715.

Gerçekte bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan Allah’tır. Diğer hususlarda olduğu gibi bu hususta da O’nun bir ortağı, eşi ve benzeri yoktur. Bütün ihtiyaçlar yalnız O’nun tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden yalnız O’na ibadet etmek, O’na yönelmek ve O’ndan ümit etmek gerekir. Beyhaki 

Kur’an’da El-Kâfi (CC) Esması 

“Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kâfidir.” Nisa / 45. ayeti

“Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir.” Enfal / 62. ayeti

“De ki: Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. Zira O, kullarını hakikaten bilip görmektedir.” İsra / 96. ayeti

“Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur.” Zümer / 36. ayeti

 

Ya -Kâfi (CC) Esması ebced değeri ve zikir sayısı : 111

Zikir günü : Pazar

Zikir saati : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası.)

 

El-Kâfi esmasının Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Muhyiddin Arabi (K.S) Hazretleri şöyle buyurmuştur; Bir kimse, Allah Teâlâ’nın; rızkına genişlik vermesini murad etse, “Ya Kâfi” ism-i şerifini günde 7000 kere olmak üzere bir yıl kamilen zikir etmelidir.

“Ya Kâfi” ism-i şerifini her gün 111 kere okuyan kimsenin sâlih çocuğu olur.

“Ya Kâfi” ism-i şerifini zikreden kimse diğer çevresindeki kimselerden bir haceti, isteği olsa, gönlünün istediği şekilde meydana gelir. Ve her gün bu ismin zikrine meşgul olmalıdır. Muradı hasıl olur.

“Ya Kâfi” esmasının zikri ile çokça meşgul olan kimse Cenâb-ı Hak’tan her ne isteği olursa yerine gelir. Nail olamadığı arzularına bu ismin bereketiyle kavuşur.  Çevresi ve yakınları arasında derecesi yükselir.

“Ya Kâfi” ism-i şerifini çokça zikreden kimse zenginliği artar, fakir olmaz ve çok ihsanlara nail olur.

Birinde gönlü olan kimse “Ya Kâfi” ism-i şerifinin zikrine devam ederse muradı hasıl olur.

Her gün (352) kere  “Ya Allah, Ya Kafi  Celle Celalühü.” okuyan bütün güç olan işleri kolayca başarır.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın