El-Kahhar Cc. Esması

El-Kahhar Cc. Esması

“Kahhar”; Yenilmeyen güç sahibi anlamına gelir. Kahhar ismi Allah’ın bütün varlıklardan üstün olup onları hakimiyeti altına aldığını ve hiçbir şeyin onun iradesinden bağımsız gerçekleşmeyeceğini ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de 6 ayette geçen Kahhar ismi Hz. Peygamber tarafından da Allah’ın isimleri arasında sayılmıştır. Bakınız Tirmizi Daavat 82

Tevhid anlayışının ayrılmaz bir parçası olan Kahhar Kur’an-ı Kerim’de daima Allah’ın bir ve tek olduğunu ifade eden Vahid ismi ile birlikte zikredilmektedir.  Allah Mutlak galip ve her an kahretmeye muktedir olan, her şeye galip gelen, gücünün üstünde güç olmayan ve bütün düşmanlarını kahredendir. 

Düşmanlarını ezmekte, mazlumları korumakta ve masumları ezip haklarını gasp edenlerden geri alma konusunda Allah’tan başka daha güçlü ve daha çabuk kimse yoktur. Kendisine yükselen sesleri işitir. Sahiplerinin kim olduğunu en ince ayrıntılarına kadar bilir. Masumları ve mazlumları korur, ezdirmez.

Kur’an-ı Kerim’de Allah hakkında kullanılan ve onun kulları üzerinde yegane güç ve otorite sahibi olduğunu ifade eden kahir ismi de Kahhar ismi ile aynı anlama gelir. Yine Kur’an-ı Kerim’de geçen ve kendisini hiçbir şey aciz bırakmayan, istediğini istediği şekilde yapan, anlamındaki Galip ismininde,  Kahhar ile anlam yakınlığı bulunmaktadır.

Allah azze ve cellenin sonsuz bir güce sahip olduğunu ortaya koyan kudret sıfatına işaret eder. Ayrıca esma-ül Hüsna’da “Yenilmeyen, yegane galip” anlamına gelen “Aziz”; her şeye gücü yeten kudretli anlamındaki “Kadir” “Metin”, “muktedir” ve “Kavi” iradesini her durumda yürüten anlamındaki “Cabbar” ve “hükümranlığın sahibi ve varlıklar üzerinde otorite sahibi anlamındaki “Malikül mülk” ismi ile de almam yakınlığı içerisindedir.

Allah’ın Kahhar ismi Mümine kendi gücünün sınırlı olduğunu her şeye hakim olan, her şeyi emri altına alan tek varlığın Allah olduğunu ve onun güç ve iradesine karşı gelinemeyeceğini hatırlatır. Bunun bilincine varan Mümin bütün işlerinde Allah’tan yardım ister. Arıca Allah’ın Kahhar isminin anlamını kavrayan bir mümin kötü duygu ve düşüncelerini boyun eğdirmesi gerektiğini bilir. Allah’ın bütün mahlukata boyun eğdirip, onları hakimiyeti altına alınması gibi, o da şehvetini, öfkesini vb. boyun eğdirerek onları kontrol altına alır ve böylelikle Kahhar isminin anlamını kendisine yansıtır.

Kur’an-ı Kerim’de Kahhar esması

(Resûlüm!) De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?» De ki: «Allah’tır.» O halde de ki: «O’nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?» De ki: «Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?» Yoksa O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.” Rad / 16

“Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?” Yusuf/39

“Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah’ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir).” İbrahim/48

“Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah’ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir).” Sad/65

“Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah’tır.” Zümer/4

“O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah’ındır.” Mü’min/16

Kahhâr Esmasının ebced değeri ve zikir saati

Zikir Adedi: 306

Zikir Günü: Salı

Zikir Saati: Merih

Sabah gün doğduğu vakitte İkindinin son vaktinde Gece yarısından sonraki vakitte bu esma-i zikir okunur.

El-Kahhar Esmasının Fazilet Havas ve Esrarı :

Cesur ve atılgan olmak için : El –Kahhar

1-) Kötü yollara düşen, her gün 306 kere ” Ya Kahhâr celle celâlühû ” deyip, ardından da dua ederse, bütün kötü huylarından kurtulur.

2-) El-Kahhar ismi şerifi; Zalimleri ve düşmanları helak etmek için, gece yarısı ve güneş doğarken “Ya Kahhar Celle celalühü” diyerek 306 kere okunur.

3-) Nefsine yenilmek istemeyen bu ism-i şerifi ‘Ya Kahhâr’ diye 306 defa zikir etmeye devam etmelidir.

4-) Devamlı zikir eden düşmanını bozguna ve hezimete uğratır. Allah’ın yardımı ona tecelli eder.

5-) Devamlı zikir eden şehvetten kurtulur.

6-) Devamlı zikir eden hırs denen kötü huydan kurtulur.

7-)  Bu esma-ı zikri kalbinden dünya sevgisini çıkarıp sadece Allah sevgisini kalpte muhafaza etmek için ‘Ya Kahhâr’ diye 306 defa günlük okunur.

😎 Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere “Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Zel babtışedid” der ve sonra da; “Hüz hakkı mimmen zalemeni -Ya Rabbi bana zulmeden kişiden hakkımı al” diye dua ederse; elbette zalimden hakkını alır.

9-) Günlük duha namazı sonrası secdeye kapanıp bu esma-ı zikri 7 defa ‘Ya Kahhâr’ diye zikredin okursa Allah Teâla onu zengin kimselerden kılar.

10-) Bir dileği, arzusu, muradı olan bir kimse bu ismi ‘Ya Kahhâr’ diye günlük 100 defa okuduktan sonra ne gibi dilediği ve isteği varsa Allah’a dua eder ve muradına tez zamanda kavuşur. 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın