El Kâşif (Cc.) Esması

Ya Kaşif Esması: 

Gizemleri keşfeden, hiçbir şey kendisinden saklı olmayan, kulun kalbinden geçen en gizli dilekleri bile gören ve bilen. Belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkartan.

“Kâşif ismi tamlama olarak kullanılmadıkça yalnız ola­rak onunla dua edilmez. “Kâşife’d-dur” (zararı gideren, kaldıran) veya “Kâ­şife’l-kerb” (sıkıntı ve zorluğu gideren, kaldıran) şeklinde dua edilebilir. An­lamı, sıkıntı ve zorluğu veya bir zararı giderip kalbe ferahlık veren, üzüntü ve kederi kaldırıp yerine sevinç ve mutluluk getirendir.”

Ya Kaşif :  يَا كَاشِفُ 

Ya Kaşif esması ebced değeri ve zikir sayısı : 401

Kuran Bu esma ile ilgili Kuranda geçen Ayetler:

1-) “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o takdirde onu, Ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kadirdir.” Enam / 17 

2-) “Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.” Necm/58 

3-) “Ve eğer Allah, sana bir zarar (bir darlık) dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’tan) başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana (senin için) bir hayır isterse, o taktirde O’nun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. O’nu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nurunun sahibi).” Yunus/107

4-) Ve eğer gerçekten onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka: “Allah” derler. De ki: “Allah’tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, O’nun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, O’nun rahmetini tutabilirler mi (engelleyebilirler mi)?” De ki: “Allah bana yeter! Tevekkül edenler (yalnız) O’na tevekkül ederler (O’nu vekil ederler).”Zümer / 38

Her müslüman, Allah’tan başka zorluk ve sıkıntıları kaldıran, üzüntüleri ve kederleri gideren olmadığına inanmalı; sonra da gücü yettiğince mal veya bulunduğu makam ve mevkisi ile üzüntülü kardeşlerinin üzüntülerini, sıkıntılı olan akraba ve dostlarının sıkıntılarını gidermeye çalışmalıdır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın