El-Kayyum Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Kayyûm : القيّوم  Yâ Kayyûm : يَا قَيُّومُ

El Kayyum Ne Demektir :

Allah’ın Kayyum ismi ‘Gökleri, yeri ve bütün varlıkları diri tutan zatı ile kaim olan’ manasına gelmektedir.  El-Kayyum, Kayyum, kaim’in mübalağasıdır. “Her şey üzerinde kaim” demektir. Bunun manası “Bir şey’in kıyamı, yani, bir varlık sahibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren” demektir.

Allah Teâlâ, her şey’in mukadder olan vaktine kadar durması için sebeplerini ihsan etmiştir. Onun için her şey Hak ile kaimdir.

El-Kayyum İle İlgili Ayetler:

Cenab-ı Hak buyuruyor.

“Allah, Ondan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan Onun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) Onun bildirdiklerinin dışında insanlar Onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.” Al-i İmran:2 

 “Bütün yüzler o hay ve kayyum önünde yere inmiştir.” Taha: 111

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.” (Furkan, 58)

Allah zatı ve yüceliği ile vardır; her şeyin var olması, varlığını sürdürmesi, ayakta durması Onun varlığına bağlıdır. Kur’an-ı Kerim’de Hay ismi ile çoğu zamanda birlikte zikredilir. Bu isimlerin,  “İsm-i A ‘zam” olduğu da söylenmiştir.

Bu Esma İçin İslam Büyükleri Şöyle Buyurmuşlardır:

Katade’nin görüşü: “Kayyum, yarattıklarını koruyup idare eden, işlerini düzenleyendir.”

Hasan Basri: “Kayyum, iyi ya da kötü yaptıklarının karşılığını vermek için her canlının başında duran ve onu gözetleyendir. O, her şeyi bilir ve hiçbir şey  O’na gizli kalmaz.”

El-Hattabi:  “Kayyum, sonu olmayan ve varlığı daim olandır.”

Kayyum, Allah’ın kusursuz güç, kuvvet ve üstünlüğe sahip olduğunu gösterir. O, yalnız başına kaimdir. ayakta kalmak için hiçbir yönden kimseye ihtiyacı yoktur. O, kendi kendine yetendir ve başkasına muhtaç değildir. Onun dışında her şey O’na muhtaçtır. Her şeyi ayakta tutan ve koruyan O’dur. Onun desteği olmadan hiçbir şey ayakta duramaz ve varlığını devam ettiremez. Bu, Onun  mükemmel gücünü gösterir.

O öyle bir Hayy ve Kayyum’dur ki, Onu ne gaflet basar, ne uyku; daima alim, daima her şeyden haberlidir. Göklerde ve yerde, yukarılarda, aşağıda ne varsa Onun; görünür, görünmez, bütün varlık Onun mülküdür. Tüm sebep O, tüm gaye O, her şeyin maliki olan O; Allah’ın mülkü olan bu yaratıklardan kimin haddi ki Allah’ın izni olmaksızın yüce huzurunda şefaat edebilsin, bu halde hangi budaladır ki Allah’ın emri olmadan bunların birinden şefaat dilenebilsin. Çünkü Allah yukarıların aşağıların, önlerindekini ve arkalarındakini, geçmişlerini, geleceklerini bildiklerini ve bilmediklerini bilir, Onun ilminden gizli hiçbir şey yoktur. Bunlar ise Onun bildiklerinden hiçbirini bilemezler. Ancak dilediği kadarını kavrayabilirler.

Allah dostlarının tecrübe edip kabul ettiklerine göre, “Ya Hayyu yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente” (Ey diri ve kaim olan! Senden başka ilah yoktur) duasını okuyan ve bunu tekrarlayan kimsenin kalbi ve aklı dirilir. Bu iki isimle yardım dilemek sıkıntılardan, dert ve kederlerden, zorluk ve darlıklardan kurtulmak ve isteklere kavuşmakta daha etkilidir.

El Kayyum Ebced değeri ve zikir saati:

El-Kayyum Esma’sının zikri (156) adettir.

Zikir saati Müşteri,zikrin günü Perşembedir.

El-Kayyum Esma’sının Fazileti, Havas ve Esrarı

1- Eğer bir kimse bir şey kaybetmiş olsa ve ne olduğunu, kimin aldığını bilmese Pazartesi gecesi bu ism-i şerifi 121 defa okusa o kaybolan nesnesi niyetine.. Ve yatıp uyusa; ruhaniler tarafından buna rüyasında yahut uyanıklığında bir belirti yahut haber verilir. Veya çalan kimsenin suretini buna açıkça gösterirler.

2- El-Kayyum ism-i şerifi, işlerinde başarılı olmak, rızık genişliği, düşmanlara galebe çalmak ve ilahi yardım için “Ya Kayyum Celle celalühü” diyerek 156 kere okunur.

3- El-Kayyum ism-i şerifi, boş bir mekanda her gün 16 kere “Ya Kayyum Celle celalühü” diyerek okuyan unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetli olur, kalbi nurlanır.

4- Uykusu çok olanın başının üzerine “Elif Lam Mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum” okunursa, çok uyumaktan kurtulur.

5- Kalbinin diri kalmasını isteyen kimse her gün 40 defa “Ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente” zikrine devam ederse kalbi dirilir. Nurlanır.

6- Bu ismin zikri ile uğraşan kimse, mutluluğa erer, istediğine kavuşur.

7- Bu ismi 40 gün boyunca günde 27 şer kere zikir etse Allah Teâlâ bu ismin nuruyla gönlünü nurlandırır ve artık o kimse unutkanlık hastalığından emin olur. Her hususta kolaylıkla hıfz ve idrakine kuvvet gelir.

8- Bu ismin zikrine her gün (780) defa devam eden  kimse, her tuttuğu iş kolayca hallolur.her yerde herkes tarafından sevilir, sayılır, ilgi ve itibar görür.

9- Ya Hayyu Ya Kayyum ismini her gün güneş doğarken Zühre saatinde, vefki üzerinde iken (174) veya (870) defa zikreden kimse kısa zamanda bir çok olağanüstü hallere vakıf olur. Birtakım gizli sırlar,özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır. Yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olaylardan ve uzayın derinliklerindeki esrarengiz şeylerden haberdar olur. İnsanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nüfuz edebilir.

10- Pazartesi günü 27 kere okuyup bulunduğu mekana (Eve veya iş yerine üflese; Allah’ın izniyle o mekana hırsız giremez. Bu şerefli ismin (duanın) bereketiyle.

11- Eğer bir kimsenin idraki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır

El- Kayyum; Gökleri ve yeri, bütün mahlukatı ayakta tutan. Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah’ın, Hayy Ve Kayyum olduğu birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biride hemen herkesin bildiği ve her gün okuduğu Ayetel-Kürsi’dir.

Allah’tan başka ilah yok. Hayy’dır. O, sürekli diridir. Kayyum’dur. O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme, ne de uyku.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın