El-Kitap İle İlgili Ayetler

Kitaplar ile ilgili Ayetler

Kutsal kitaplar, Allah’ın peygamberlerine vahyettiği buyrukları içeren belgelerdir. Sözlü Kültürün ve mitolojik düşüncenin egemen olduğu eski çağlarda bu buyruklar korunamamıştır. Eski ve Yeni Ahit (Kitap-ı Mukaddes) çalışmalarının ortaya koyduğu üzere, bu kitaplara insan sözü ve mitoloji karışmıştır; fakat bu kitaplar, içinde ilahi vahiy unsurlarının da bulunduğu kitaplardır. Kur’an ise, korunmuşluğu, tarihsel ve bilimsel olarak kesinleşmiş yegane vahiy metnidir.

a) Asli Kitap (el-Kitâb)

Kuran’da tahlil ve tasnif edilmesi en zor ifadelerden birisi de kitap kelimesidir. Çünkü bu kelime, birbirine yakın ama farklı birçok anlamda kullanılmıştır. Ana Kitap’ veya ‘Levh-ı mahfuz Allah’ın sonsuz ilmini sembolize eder. Fakat el-kitap tabiri, son vahiy olan Kur’an’ı ifade ettiği gibi, tarih boyunca peygamberlere indirilen bütün vahiyleri de ifade eder “Sonra Kitap’a kullarımız arasından seçtiklerimizi varis kıldık” (35 Fatır/32) ayetinde olduğu gibi… el-kitap, çoğu kez bütün kitapların vahyedildiği kaynağı ifade etmektedir.

Aşağıdaki ayet metinleri yanı sıra, peygambere (hikmetle birlikte) verildiği belirtilen kitap da bu Asli Kitap’tır.

Asli “kitap” ayetleri 

Doğru yolu bulasınız diye Musa’ya Kitap’ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik. Bakara/53

Elif. Lâm. Râ. İşte bunlar hikmet dolu Kitap’ın ayetleridir. Yunus/1

Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitap’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir. Yunus/37

Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitap’ın ayetleridir. Yusuf/1

Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitap’ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat insanların çoğu inanmazlar. Ra’d/1

Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitap’ın ve apaçık bir Kur’an’ın ayetleridir. Hicr/1

Tâ. Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir Kitap’ın ayetleridir. Neml/1

Tâ. Sîn. Mîm. Bunlar apaçık Kitap’ın ayetleridir. Kasas/1-2

Ant olsun biz Musa’ya Kitap verdik, -(Resulüm!) sen ona kavuşacağından şüphe etme- ve onu İsrailoğullarına hidayet rehberi kıldık. Secde/23

O, katımızda bulunan Ana Kitap’ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Zuhruf/4

Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır. Vakıa/77-78

Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır. Buruc/21-22

 

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın