El-Kuddûs (CC) Esması

El-Kuddûs (CC) Esması

Kuddûs, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, temiz, kutsal, yüce ve saygın olan demektir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Melik’tir, Kuddûs’tur, Selam’dır…” Haşr / 23

Kuddûs, bütün üstün ve güzel sıfatlarla övülen, methedilen demektir. Dolayısıyla Allah’ı takdis etmek, O’nu tesbih etme; Allah’ı tesbih etmek, O’nu takdis etme anlamını kapsar. Bir bakıma ikisi iç içedir. Allah’tan kötü sıfatları nefyetmek, O’nun güzel sıfatlara sahip olduğunu kabul etmek demektir.

Kurtubi de der ki: “Kuddûs, her türlü eksiklik ve noksanlıktan uzak olan, her türlü kusurdan temiz olan demektir.”

el-Kuddûs; Tefsircilerin dediği, tüm şerlerden, noksanlıklardan ve ayıplardan münezzeh(uzak) olandır. 

Müslüman Allah adını her daim Allahı yüceltmeli ve O’nu her türlü noksanlıktan tenzih etmelidir. Müslüman haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendini arındırmalı Rabbine ibadetle meşgul olmalıdır. Müslüman ruhunu ve bedenini, maddi zevklerden arındırmalı, bu tür şeylere önem vermelidir. Kendisi için yararlı olan ilimleri öğrenmeye ve güzel ahlaki davranışlar kazanmaya çalışmalıdır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu Allah’ı tanımak ve yararlı ilimler öğrenip onunla amel etmektir.

El-Kuddûs İsminin Geçtiği Ayetler

“O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.” Haşr / 23

“Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih ediyor.” Cuma / 1

El-Kuddüs esması ebced değeri, zikir sayısı, günü ve  saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı : 170

Zikir günü : Perşembe

Zikir saati : Müşteri (Sabah güneş doğarken, ikindi sonrası ve tam gece yarısı).

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sağ göğüs, karaciğer, psikolojik sıkıntılar ve bağımlılıklar.

Gezegeni : Satürn.

El-Kuddûs Fazilet ve faydaları :

Her gün 170 kere ”Ya Kuddûs celle celâlühû” zikrine devam eden nefsani şehvetlerden kurtulur ve ahlakı düzelir.

Her gün 170 kere “Ya Kuddûs celle celâlühû” ve ardından ”Sübbûhü’n-Rabbü’l Melâiketi ve’r-ruh” okuyan; dilediklerini emri altına alır, herkes tarafından sevilir. Maneviyat aleminde birçok hayırlı kapılar ardına kadar araladığı gibi, ilahiyetten bir takım sırlara ve tecellilere vakıf olur.

Ruh ve sinir hastalarına her gün 170 kere “Ya Kuddûs celle celâlühû” okunursa, en kısa zamanda iyileşirler.

Güzel ahlak sahibi olmak için her gün 174 kere “Ya Kuddüs” esması okunur.

Kalp temizliği için bu esma-i zikri günlük olarak ‘Ya Kuddûs’ diyerek 170 defa devamlı zikredilir.

Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.

Kim yukarıdaki kelimeleri Cuma namazından sonra bir ekmek parçası üzerine yazar, sonra bu ekmeği yerse; Allahü Teala hazretleri ibadetlerde futuhat verir. Afetlerden selamet bulur.

Nazar, göz, hased, kıskançlık, şeytanın şerrinden, cin şerrinden, büyücünün şerrinden, insanların şerrinden korunmak için bu esma-i zikri  ‘Ya Kuddûs’ diye günlük 170 defa zikir saatleri olan müşteri vakitlerinde okunursa tesiri daha çabuk olur.

Kim El-Kuddüs ism-i şerifini her gün halvete çekilip bin kere “Ya Kuddüs Celle Celalühü” diye okursa; Allahü Teala hazretleri onun işlerini düzene sokar, alemde ona güç ve kuvvet verir.

Belalardan muhafaza olmak için, bu ismi şerifi ‘Ya Kuddûs’ diyerek 170 defa zikredilmeye devam edilir.

Günahlardan kurtulmak için günlük bu ism-i şerif  ‘Ya Kuddûs’ diyerek 170 defa çekilir.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın