El-Mâni (c.c.) esması

El-Mâni (c.c.) esmasının manası : 

El-Mâni : المانع Yâ Mani : يَا مَن۪يعُ

Mani Koruyan, kuşatan ve yardım eden anlamındadır. Yani Allah düşmanlarına karşı dostlarını koruyup, himaye eden ve onlara yardım edendir. Bir şeyin olmasını istemediği zaman o şeyin olmasına mani olan, koruyucu sebepleri yaratmak suretiyle helak (ölme, harcanma, çok yorulma) ve noksanlık sebeplerini önleyen def eden, olmasını istemediği şeyin meydana gelmesine engel olan, istediğini engelleyendir.

Muğire b. Şu’be anlatıyor. Allah resulü her farz namazdan sonra şöyle söylerdi: “ Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir hiçbir ortağı yoktur. Mülk ve hamd yalnız ona aittir. O her şeye kadirdir. Ey Allah’ım senin verdiklerine mani olacak, mani olduklarını da verecek kimse yoktur. Senin yardım ve ihsanın olmadıkça hiç kimsenin yardımı fayda etmez.” Buhari 744 Müslim 593 

Allah azze ve celle mani olması dünyada olabileceği gibi ahirette de olabilir. Allah’ın dünyada bir şeye mani olup onu vermemesi, zımmen verme içerebilir. Bazen de mani olmak bela vermekten daha ağır gelebilir. Allah’ın kendisine dünya malı vermediği kimse eğer kalbiyle Allah’a yönelir ve içtenlikle ona itaat ederse bu mani o kimse için üstün bir onur ve şeref büyük bir nimet olmuştur. Bu yüzden Allah ve Hz. Peygamber akıl sahiplerini daha çok yoksulluğa ve fakirliğe teşvik etmiştir. Ancak dünya malı ve nimetleri bir kimseyi hasret ve üzüntüye sokuyor, kendisine dünyalık verilmemesini bir nimet olarak değil de bir azap ve bela olarak görüyorsa, bu kimse her iki dünyada da hayırdan mahrum edilmiş demektir. Bu büyük bir musibettir. Çünkü bu kişiler hem dünyada hem de ahirette mahrum kalacaklardır .

Her müslüman Allah’tan başka veren olmadığına inandığı gibi ondan başka meneden ve engelleyen olmadığına da inanmalıdır. Gerçekten veren ve mani olan Allah olduğunu bilen kimse kalbini insanlarla meşgul etmemesi, onlara güvenip dayanması, kanaatkar ve hoşnut bir kalple Rabbine yönelmesi gerekir. Allah kendisine zenginlik verdiğinde bu zenginliği onun yolunda harcaması, Bir şey vermediğinde de haline kanaat ederek sabretmesi ve bunun Allah’ın cimriliğinden veya yokluğundan olmadığını bilmesi gerekir. 

El-Mâni esmasının Fazilet ve faydaları : 

  • İnsanların başına olmadık yerden felaketlerin gelmemesi için : El -Mani Günde 161 kere ” Ya Mâni celle celâlühû ” zikrine devam eden her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur. 
  • Dargın eşlerden biri içinden “Ya Mani celle calâlühû” ism-i şerifini  okursa eşlerin arası düzelir. 
  • Bu isim usulüne uygun bir şekilde zikredilirse, kişiyi evde ve yolculukta her türlü tehlikelerden koruyacaktır. Sabah ve akşam 161 kez okunmalıdır. 
  • Bu ismi her gün 161 defa zikreden kişi, her türlü musibetten ve beladan korunacaktır. Allah tarafından himaye edilecektir. 
  • Zulmeden, söz dinlemeyen, bir türlü insafa gelmeyen kişilere karşı vekfini yaparak, okumak etkili olacaktır. Zulmü önleyici etkisi vardır. Zalimlerin şerlerinden Allah’a sığınılıp, dua edildiğinde zalimin zulmü bitecektir. El-Maniu ism-i şerifi, bütün korkulardan emin olmak için, “Ya Maniu Celle celalühü” diyerek 161 kere okunur. Uyumadan önce El-Maniu ism-i şerifi, okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider. 
  • Her gün (161) kere “YA MANİ” ile birlikte 7 kere de yazdığımız duayı okuyup söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilirse, kısa zamanda içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmü biter. Yaptıkları kendi aleyhine döner.
  • Eşi ile arasında düzenlik ve anlaşma olmayan kimse, Uyumadan önce bu ismi şerife devam ederse, dirlik içinde yaşar. Hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.

El-Mâni esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati : 

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 161 Zikir günü ; Pazar Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.) Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ el, başın üstü, kalbin altı. Gezegeni : Satürn Hangi burç üzerinde etkili : Oğlak

El-Mani İsm-i şerifi Kur’an ayetleri : 

1-) “Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.” Yasin:9. ayet 

2-) “Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Yunus:107. ayet 

3-) “Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.” Fatır:2

4-) “De ki: ‘Öyleyse bana bildirin, Allah bana bir zarar vermek  isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı  giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, O’nun rahmetini önleyebilir mi?’ “ Zümer:38

5-) “Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.” Bakara:217

6-) “Allah, inkarcıları kötülerken bu ismi kullanmış  ve şöyle buyurmuştur: “Ve hayra da mâni olurlar.” Maun: 7

7-) “Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız.” Hakka:47

Ey öne geçmiş fiilleri önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman Mâni Allah’ım! Nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir