El-Melik (c.c.)  Esması

El-Melik (c.c.) esmasının manası : 

Bütün kâinatın mutlak ve hakiki sahibi ve mutasarrıfı, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan. 

El-Melik (c.c.)  Esmasının Bilinmesi: 

Her şeye egemen olan bütün işleri bir düzen içinde yürütüp idare eden O’dur. Kulları üzerinde mutlak tasarruf sahibidir. Emir ve yasaklar koymak sonra da bunlara uyanları ödüllendirmek uymayanları daha cezalandırmak onun hakkıdır. Yer ve Gökler onundur. Bütün her şey onun mülküdür. İnsanlar daima ona muhtaçtırlar.

Allah gerçek Rab, gerçek Melik ve gerçek ilahtır. O, Rab oluşu ile bütün varlıkları yaratmış, Melik oluşu ile hepsine üstün gelmiş, İlah oluşu ile de onlara kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. Allah’ın emreden, yasaklayan, aziz ve zelil kılan gibi kulları üzerinde dilediği şekilde tasarruf sahibi olduğunu belirten isim ve sıfatları kapsar. Allah gerçek malik olduğunu belirten isim ve sıfatlar şunlardır: Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Hakim, Adl, hafid, Rafi, Mudil, Azim, Celil, Kebir, Hasib, Mecid, Veli, Müteali, Malikel Mülk ve Muksit. Tüm bu isimler Allah’ın mülk sahibi oluşuna ve dilediği şekilde tasarruf yetkisine sahip olduğuna işaret etmektedir.

İnsan olarak bizim ondan başka sığınağımız, barınağımız ve Mabudumuz yoktur. Bu yüzden sadece ona dua etmeli. Yalnız ondan korkmalı ve ona umut bağlamalıdır. Ondan başka kimse sevilmemeli, boyun eğilmemeli ve itaat edilmemelidir. Yalnız ona güvenip dayanmalıdır. 

El-Melik (c.c.) Esmasının Ebced Değeri, Zikir Sayısı ve Günü: 

El-Melik esması ebced değeri 90 dır. zikir günü : Çarşamba  zikir saati : Utarit (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası). Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Sol göz. Gezegeni : Merkür. 

 

El-Melik İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

“Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir.” Mü’minun:116

“Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” Kamer :55

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.” Al-i İmran:26

“O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Haşr: 23

El-Melik Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

 • Ruh ve sinir hastaları, her gün 90 kere ” Ya Melîk, Ya Kuddûs celle celâlühû ” zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulurlar.
 • Her gün güneş doğmadan önce 90 kere “Yâ Melik c.c” dedikten sonra Âl-i İmran suresi 26.ncı ve 27.nci âyetlerini “Kulillahümme mâlikel mülk‘den Bi gayri hisab” a kadar okuyan nufuz ve servet,mal mülk sahibi olur.
 • 40 gün süreyle, her gün 10201 kere ” Ya Melîk celle celâlühû ” zikrine devam eden, Allah-u Teala’nın lütuf ve yardımlarına nail olur. Her türlü dertlerinden kurtulur.
 • 5 vakit namazdan sonra 90 kere ” Ya Melîk celle celâlühû ” zikrine devam eden her türlü kötülüklerden korunur ve rızkı artar.
 • Haklı davasını kazanmak isteyen her gün 121 kere ” Ya Melîk celle celâlühû zikrine devam ederse, davasını kazanır.
 • Bir kimse El-Melik ism-i şerifini,  “Ya Melik Celle celalühü” diyerek sabah namazından sonra okumaya devam ederse o kimse dünyalık ve ahiretlik olarak riyasetten emin olur. Halkın gözünde hürmetli ve heybetli olur.
 • Bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine: 112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi” 3 kere de “Yâ Şifae’l Kulûb” dese o hastanın hastalığı Allah’ın izniyle sıhhate dönüşür.
 • Zalim olan düşmanların zelil olmaları, sözünün tutulması için, “Ya Melik Celle celalühü” diyerek 90 kere okunur.
 • Her gün “Ya Melik Celle celalühü” diyerek, öğle vakti 100 kere okuyanın kalbi safileşir, sabaha karşı 100 kere okuyandan belalar uzaklaşır.
 • Kim 12 gün, saf kalp ve şüpheden uzak bir batın ile  “El Melik” ism-i şerifini günde “Ya Melik Celle celalühü” diyerek 25 defa okursa; salih ameller işler, makam ve mevkide yükselir. İşleri hep sulh ile sona erer. Maddi ve manevi hayatında başarı elde eder.
 • Kim fecr vaktinde 121 defa El-Melik  ismi şerifini “Ya Melik Celle celalühü” diyerek okursa, Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden ona zenginlik verir. Mülkün kapılarını açar ve kendi tarafından ona futuhat verir.
 • Kim El-Melik ism-i şerifini günde “Ya Melik Celle celalühü” diyerek 99 kere okursa; Allahü Teala hazretleri kendi katından ona ilim ve marifet nasip eder.
 • Çarşamba günü  yada her gün Zeval vakti yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında 100 kere “Ya Melik celle celalühü” ism-i şerifini okuyan ve devamlı vird edinen kimse dünyevi üzüntülerden, gam ve kederlerden kurtulur.
 • Günde 91 kere Ya Melik esması okuyan yönetme gücüne sahip olur ailesini kontrol altına alır.
 • Esma’ya günde 90 bir kere devam eden manevi güce sahip olur çevresindekiler kendisine saygı duyar
 • El Melik esmasına  Sabah namazından sonra 121 kere okuyan kimse  manevi sırlara Vakıf olur.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir