El-Mevla İsmi Şerifi

El-Mevla İsmi Şerifi

“ Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size «Müslümanlar» adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!” Hac/78 

 

Mevla kelimesi yardımlaşmak, yakınlaşmak ve dostluk anlamlarına gelen “vela” kelimesinden türemiştir. Allah’ın en güzel isimlerinden Esmaül Hüsnada olan “Veli”, “Allah dostu” anlamındaki Veli ve hukuku yetki anlamındaki velayet kelimeleri de aynı kökten gelmektedir.

 

Uhud Savaşı’nda iken Allah resulü aleyhisselatu vesselam Ebu Süfyan’ın bizim uzzamız var sizin uzzanız yoktur. demesi üzerine Hz Peygamber Aleyhisselam ona cevap verdirir, Deyiniz ki: “Allah bizim Mevlamızdır sizin mevlanız yoktur.” … Buhari

 

Mevla kendisinden yardım ve destek beklenendir. Allah gerçek mülk sahibi olduğu için kulun, O’na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Zira köle ancak sahibinden yardım bekler. Beyhaki

 

Bu ismi bilen her müslüman Allah’ın buyurmuş olduğu şekilde inkârcılardan dostluğunu kesmesi gerekir. Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler kim böyle yaparsa Allah’tan kendilerine hiçbir şey (yardım) yoktur…” Ali İmran/28 Ancak Allah bu ifadelerin hemen peşinden onlardan korunma durumunu müstesna tutmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Ancak onlardan konuma gayesiyle sakınmanız başka.” Hasan Basri bu ayetin hükmünün kıyamete kadar devam edeceğini söylemiştir.

 

Müslüman kendilerinden Olmayan kimseleri sırdaş dost edilmemelidir. Bu konuda birçok ayet mevcuttur. Müslüman kendisini dost edineni dost edinmeli ona yardım etmelidir. Kulun Allah’a dost olması demek ona inanması ondan gelen her şeyi doğrulayıp tasdik etmesi, emirlerini uygulaması, yasaklarından kaçınması, yalnız ona güvenip dayanması, açık ve gizli, bolluk ve darlık gibi bütün hallerinde O’na teslim olması yalnız O’nu ve Resulünü sevmesi demektir. 

 

O halde Müslümanlar Allah’ın inam ve İhsanına şükürle, O’na itaat etmekle ve onu bilmemekte karşılık verir. Eğer böyle yaparsa Allah hidayetini yardımını ve mağfiretini dostlarından asla esirgemez.

Kuranda El-Mevla İsmi

Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!” Bakara / 286

 

“Oysa sizin mevlanız Allah’tır ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.” Âl-i İmrân / 150

 

“ De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Tevbe / 51

 

“ Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size «müslümanlar» adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekatı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır!” Hac / 78100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın