El-Mucîb Esması

Bismillahirrahmanirrahim

     El-Mucib : المجيب

El Mucib Esması manası:

Mucib kullarına cevap verendir. Kendisi ile dua edenin duasını “ kabul”  sıkıntısı ile arasını “kesen”dir. Allah dua edenin duasını hemen kabul etmekte ve imdadına yetişmektedir. Mucib kullarının duasını kabul edip cevap verendir. 

El-Mucîb İsminin Anlamı:”Cavabe” kök fiilinden türeyen ism-i fail olup, cevap veren anlamına gelir. Bu sözcük aynı zamanda” kesmek,  biçmek ve oymak” anlamına gelir.

El-Mucîb : Duaları kabul eden O’dur.

Akıl ve şuur sahibi tüm varlıkların ve mahlukatın ihtiyaçlarını onlardan daha iyi bilendir. Kulları ister dilleriyle,  isterse hal diliyle ettikleri duaları işiten ve istekleri şeyleri kullarına verendir. Allah kullarının dualarını kabul eder. Dilerse hemen işleme kor, bazen da tehir eder. Bu durum ileride kulunun aleyhine olabilir. O bilendir, İşiten ve görendir. 

Ellerimizi açıp dua ettiğimizde bizi kapısından boş çevirmeyen dualarımızı kabul eden yüce Rabbimizdir. Dua ettiğimizde bize cevap verip isteklerimizi karşılıksız koymayandır.

Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.“ Bakara Suresi : 186. Ayet

Kuranı Kerim’de Cenab-ı Hak Şöyle buyuruyor:

“Bana dua ediniz ki size icabet edeyim.” (Ğâfir, 60)

“Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua ediniz.” (A’râf, 55)

“Yoksa sıkıntıya düşen kimseye, kendisine dua ettiği zaman icabet eden mi?” (Neml, 62) 

“De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?” (Furkan, 77)

“Hiç olmazsa böyle şiddetimiz geldiği zaman bari yalvarsaydılar. Fakat onların kalpleri katılaşmıştır.”(Enâm, 43) gibi nice ayetler vardır.

Bunların sonuncusu gösteriyor ki Allah, dua edip istemeyenlere gazab eder.

El- Mucîb Esmasının  Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 55

Zikir Günü: Perşembe’dir.

Zikir Saati : Müşteri

Sabah erken güneş doğduğu vakitte, İkindi güneş tepe noktası vaktinde, Akşam namazından sonraki vakitte, Gece teheccüd namazı vaktinde

Bu zikri zikir saati olan müşteri vakitlerinde ‘El-Mucîb – Ya Mucîb’ diyerek bu esma-ı şerif zikredilerek okunması daha tesirli olur.

Ya Mucib esması çekildikten sonra hemen akebinden dua edilir. Allah’tan ne gibi istekleriniz varsa gönülden yalvararak eller semaya açılarak istenir.

El-Mucib Esmasının Zikrinin fazileti, Havası ve Esrarı nelerdir?  

Duaların kabulu için El-Mucib Esması günlük zikir saatleri olan vakitlerde ‘Ya Mucîb’ diye 55 defa zikredilerek okunur.

‘El- Mucib‘ ismi şerifini günlük 60 defa çekildiği takdirde Rabbimden her ne duanız varsa icabet olunur.

Perşembe güneş doğarken zikir günü ve saatinde ‘Ya Mucib’ ismini 55 defa zikreden kulun ne isteği ve muradı varsa kabul olur.

Dargın olan eşler veya herhangi bir şekilde araları bozulmuş olan ya da yeni arkadaş edinmek isteyen biri, o kimsenin kalbini ve sevgisini kazanıp kendisine bağlamak isterse, tenha bir yerde oturup ‘El- Mucib’ ismini 3025 ismini okuyup o kişinin anne ismiyle söyleyerek “ Allah’ım bu kimsenin sevgisini bana nasip et, kalbini bana bağla” diye dua etse, isteği meşru ve helal olduğu müddetçe duası kabul olur ve istediği şeyi elde edileceğine dair “tecrübe edilmiştir” kaydıyla bilgi verilmektedir. 

Allah’tan kimin sevgisini ve kalbini kazanmak istiyorsa ‘El- Mucib’ zikri çekmeye devam etsin.

‘El- Mucib’ esmasını günlük 55 defa zikreden bir kulun Allah’u Teâla dualarını kabul eder.

Gece teheccüd vaktinde bu esmayı ‘El- Mucib’ diyerek 68 defa okuyan bir kimse sırlarla ve mucizelere nail olur.

Günlük 55 defa bu ismi ‘El-Mucib Celle Celaluhu’ diye zikrederse arzu ve istekleri yerine gelir.

Bu Esmayı günlük ‘Ya Mucib’ diye 100 defa okuyan bir kimse muttakilerden olur.

Kim, inatçıların ve kötü kişilerin dilini bağlamak için yirmi üç gün oruç tutup El-Mucib ism-i şerifini “Ya Mucib Celle Celalühü” diyerek okursa; ona karşı kötülerin dili bağlanır.

5 vakit namazın ardından 55 kere ” Ya Mucib Celle Celalühü ” zikrine devam eden herkes tarafından sevilir.

Dedikoducuların dillerini, hasetçilerin kıskanmalarını tesirsiz hale getirmek için okunmalıdır.

Devamlı bu ism-i şerifi okuyanın, aleyhinde konuşanların dilleri, aleyhinde konuşmaz olur.

Cuma günü sabah namazından sonra 3025 kere ” Ya Mücîb celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın bütün duaları kabul olunur.

Dua eden bir kimse dua esnasında bu ism-i şerifi de zikrederse hemen duasına icabet edilir.

Bir şeyden korkan kimse bu ism-i celili okursa Allah’ın koruması altında olur.

Ey Dua eden  gönlünü, Allah’tan başkasıyla meşgul etme yoksa dua etmiş olmazsın. Allah’tan gayrıyı terk et ve uzaklaş ki, Hakkın birliğinin marifetine dalasın. “Ben işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını görür.” (Ğâfir, 40/44) ayetine kendini havale eyle, tam bir samimiyette bulunursan, Göz, Hakk’ın gözü olarak görür; kulak, Hakkın kulağı olarak işitir; kalp Hakkın aynası olarak bilir, duyar, ister. O zaman milyonlarca sebeplerin, asırlarca zamanların yapamadığı şeyler, Allah’ın dilemesi hükmüyle, “ol” demekle oluverir.

Cenab-ı Allah Peygamberine buyuruyor ki: “Kullarım sana benden sorarlarsa ben yakınım, bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyle ise onlar da benim emirlerime candan icabet edip, tutunsunlar ve bana inansınlar… doğruca arzularına kavuşa bilsinler.”

Kardeşim daima Allah’a muhtaç olduğunun  bilincinde olmalı ve yalnız O’na güvenip dayanmalısın. Onun duaları işittiğini, başına gelen bela ve musibetleri bildiğini, sıkıntı ve zorluklardan haberdar olduğunu unutmamalısın ve ümitsizliğe kapılmamalısın. Dua yaptığın ve talepte bulunduğun istekler, seni Allah’a yaklaştıracak istekler olmalıdır.

Mücib Esması Video:

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın