El-Müdebbir (CC.) Esması

El-Müdebbir (CC.) Esması

İşleri düzenlemek ve idare etmek anlamındadır. 

Müdebbir, işleri, sonucu güzel olacak şekilde evirip çeviren, idare eden anlamına  gelir. Allah, ilminin bir gereği olarak işlerin sonuçlarına göre olaylara müdahale  eder. Allah, her şeyi daha olmadan önce nasıl olacağını ezeli ilmiyle bilir. Bu yüzden sonucu O’na gizli olan hiçbir şey yoktur.

Yüce Allah yaratmış olduğu mahlukattan her birine tek tek yada toplu olarak hayatlarını sürdürebilecekleri kadar ihtiyaçlarını karşılayacak azık ulaştırır. Mahlukattan her birinin düzenini, tedbiri ve hikmeti gereğince taksim ettirir. Her mahlukatın rızkı da kendi durum ve ihtiyacına göre, kiminin maddi, kiminin de manevidir. 

Yüce Allah’ın el-Müdebbir ismini bilen kişi; kulların ihtiyaçlarını ancak Allahu Teala’nın karşıladığını O’ndan başka düzeni sağlayıp kainatı çekip çeviren ve mahlukatı nimetlendiren kimsenin olmadığını anlar. 

Ya Müdebbir esması ebced değeri ve zikir sayısı : 246

Kur’an’da Müdebbir Esması geçen ayetler 

“ Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah’tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na kulluk edin. Hâla düşünmüyor musunuz!” Yunus / 3

O (Allah) ki, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı. Sonra (kudret ve iradesiyle) göğe yönelip, onları da yedi (kat) gök olarak düzenledi. Ve o, Alîm’dir (her şeyi en iyi bilendir).” Bakara / 29 

“Allah O’dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız.” Rad Suresi: 2
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın