El-Muğnî (c.c.) esması:

El-Muğnî (c.c.) esması:

El-Muğnî : المغني

Yarattığı insanlardan dilediğini mal mülk veren onları keremiyle zengin yapandır. O cömerttir, sınırsız nimet sahibidir. Allah Cc. istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eder ve ömrü boyunca zengin olarak yaşatır. Varlıkların ihtiyaçları ve her varlığın zenginliği kendisinin tükenmez hazinesinden çıkar. Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılandır. Dilediğini ömür boyunca fakirlik içinde bırakır. 

Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Allah kendiliğinden zengindir Onun dışında her şey kendiliğinden ona muhtaçtır onun Fazlı ve rahmeti olmadan bir kimsenin iyilik yapması ve iyilikte zirveye ulaşması dahi mümkün değildir. 

El-Muğnî ile ilgili Kur’an’dan ayetler

“ zengin eden de yoksul kılan da o’dur”  Necm 48

“ Seni fakir bulup zengin etmedi mi”  Duha 8

“ Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Müşrikler sadece bir necistir (pisliktir). Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah şâyet dilerse (Kendi) fazlından sizi yakında zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.” Tevbe 28

“ İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.” Bakara 212

“ Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (bir Yaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan) döndürülüyorsunuz? “ Fatır 3

Aranızdaki bekârları, köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” Nur 32

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; “Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil; gönül zenginliğidir.” Buhârî, Rikâk, 15; Müslim, Zekât, 130; Tirmizî, Zühd, 40

İnsanların en zengini,  Allah’a en çok muhtaç olduğunu bilendir. Çünkü gerçek zenginlik ancak, Allah ile elde edilir.

El-Muğnî esmasının ebced değeri, zikri hakkında :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1100

Zikir günü ; Cuma

Zikir saati ; Zühre (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında yatsı namazına doğru ve gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Ağız ve sinirler.

Gezegeni : Uranüs

Hangi burç üzerinde etkili : Yay

El-Muğnî  esmasının fazileti ve faydaları :

Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için : El-Muğni

* Çeşitli sıkıntılar içinde olan her sabah namazından sonra 2160 kere ” Ya Ğaniyy, Ya Muğnî celle celâlühû ” zikrine devam ederse, kısa zamanda bütün sıkıntılardan kurtulur.

* İşlerinde zorluklarla karşılaşan darlık ve yokluktan bunalan bir insan Yâ Ganiyy Yâ Muğni esmalarını yazıp üzerinde taşır ve her gün 2160 kez Yâ Ganiyy Yâ Muğni esalarını sabah namazlarından sonra okursa 40 güne kalmadan bütün korktuklarından emin ve umduklarına nail olur.

* El Muğni ism-i şerifini her gün 1.000 kere okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri fazl-u kereminden zenginlik verir.

* Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, geçimi geniş olur.

* Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

* Bu esmanın zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur, zengin ise zenginliği artar. Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz. Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.

* 10 cuma gecesi 1100 kez zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.

* Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

* Her gün 1100 ez Yâ Muğni esmasını zikretmeyi vird eden kimseye Allah birçok bilmediği yerlerden rızık gönderir. Servet ve mülk verir. Herkes o kimseyi sever. Geçimi genişler ve bol olur.

* Muğni esmasını yazıp üzerinde taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük sürprizlerle karşılaşır. Şeref ve itibarı artar. Cüzdanı hiç boş kalmaz, daima dolu ve kabarıktır.

* Yâ Muğni esmasını okurken her 100’de bir kez: Allâhümme yessir aleyyel yüsrallezî yessartehû alâ kesîrin min ıbâdike ve ağninî bi fadlike ammen sivâk. diye okunursa Allah her zorluğu kolaylaştırır. Her darlığı genişletir. Her yokluğu varlığa çevirir.

* Bir kişi her gece 10.000 kere olmak üzere on Cuma gecesi El Muğni ism-i şerifini okumaya devam ederse bu okumanın ardından etkisini görür. Allahü Teala hazretleri kendisine zenginlik verir.

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir