El-Mukaddim (Cc.) Esması

El-Mukaddim (Cc.) Esması

Yüksek mertebeye çıkarandır. Allah, nebileri ve dostlarını kendisine yakınlaştırarak ve onlara hidayet vererek yükseltendir.  

Kur’an’da mukaddim ismi geçmemektedir. Hatta bu isim fiil olarak dahi kur’an’da geçmez. Bu bu isim yalnızca hadislerde geçmektedir. İbn Abbas (Ra.) anlatıyor. Hz. Peygamber SAV teheccüt (gece) namazı için kalktığında şöyle dua ederdi: … Öne alan (geçiren) ve erteleyen (arkaya bırakan) sensin…” Buhari, 1120; Müslim, 769

Bütün İslam alimleri Allah’ın bu ismi olduğunu kabul etmiş ve üzerinde görüş birliğine varmışlardır.

Allah henüz varlıkları yaratmadan önce bütün ölçüleri koymuş ve her şeyi takdir etmiştir. Sevdiği kullarını diğer insanlardan üstün tutmuş ve insanları birbirinden üstün kılmıştır. Bu onun dilemesi “O yaptıklarından sorulmaz Oysa onlar sorguya çekileceklerdir.” Enbiya 23 

Allah bazı insanlara ibadet ve başarı vermekle Üstün kılmış ve onların ele geçirmiştir bazılarını da bu dereceler ve ulaşmaktan mahrum bırakarak geri bırakmıştır. Geri bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz. 

Her Müslüman, Yüce Allah’ın mutlak öne çıkaran olduğuna inanmalıdır. Allah, insanlar arasında yaratılış ve derece bakımından veya sadece derece bakımından dilediğini öne çıkarıp yükseltir. O mutlak irade sahibidir, dilediğini yapmaya kadirdir.

Allah’ın Mukaddim olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle Allah’tan ümit kesmez. Zira Allah’a uzak gibi görünen nice kimseler yakın, yakın gibi görünen nice kimseler de gerçekte O’ndan uzatır.

Ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 184

Zikir günü: Cumartesi

Zikir saati: Zühal (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

el-Mukaddim Esmasının Faziletleri
  • 5 vakit namazdan sonra 184 kere ”Ya Mukaddim celle celâlühû” zikrine devam eden mesleğinde ilerler, sebepleri kullanma ve değerlendirme nimetine kavuşur.
  • El-Mukaddim ism-i şerifi, duanın kabülü, rutbe ve makamın yükselmesi için “Ya Mukaddim Celle Celalühü” diyerek 184 kere okunur.
  • Gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek bir kaç gün (184) kere; “Ya Mukaddim” diyerek bu ismin zikrine devam eden ve istediği kimseyi getirmesini  Cenab-ı Hak’tan isteyen kimse, kısa zamanda bu isteğine kavuşur. İstediği kimse ayağına gelir.
  • Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihan olmak isteyen kimse, imtihana girmeden önce bir pirinç tanesine (184) kere “Ya Mukaddim”  okuyup yutan kimse, Allah’ın izniyle sınavı kazanır.
  • Her gün 100 defa okuyan kimse Allah (c.c.) sevgisine mazhar olur.
  •  

 

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın