El-Mümît (c.c.) esması

El-Mümît (c.c.) esması : 

Öldüren, can alan, ölümü yaratan. Ölümü tattıran, dönüştüren demektir. Yaşatmak ve öldürmek  Allah cc. fiilidir. O spermayı diriltip ondan canlı varlık çıkarandır.

Mümit, isim olarak Kur’an’da geçmez, fiil olarak geçer. Öldükten sonra da ruhları tekrar bedenlerine iade edecek ve o çürümüş bedenleri yeniden diriltecek olan da odur kalplerim marifet nuru ile aydınlatıp dirilten ölümünden sonra üzerine Yağmur yağdırarak toprağı yeniden dirilten de ondan bitkileri çıkartan o dur. Her canlı varlık bir gün muhakkak ölecektir. O varlıkları öldürendir. Allah ölüm ile sağlıklı ve güçlü olanların gücünü yok eder. O her şeyi yaşatan ve öldüren her şeye kadir olandır. Allah yaşatma sıfatı ile övündüğü gibi öldürme sıfatı ile de övünür.

Her Müslüman kardeşim mutlak olarak Yalnız Allah’ın yaşatma ve öldüren  olduğunu bilmeli ve inanmalıdır. Allah, yarattığı her canlıya muayyen bir ömür takdir etmiştir. Canlı varlıklar için ölüm mukadder ve muhakkaktır. Canlı olduğun halde, dalalet ve bidatlarla iştigal edersen, ölüsün demektir. Bazen yaşayan ölüler görürüz kalpleri vardır fakat görmezler, işte bunlar musalla taşında ve kabirde dehşetle karşılaşacak olanlardır.

Allah Cc. Buyuruyor ki: 

Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır…” (Nisa, 78)

“Her canlı, ölümü tadar…” (Enbiya, 35) 

“De ki: “Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar. Ama insanların çoğu bilmezler.” Casiye :26

“Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.” Kaf :43

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” Rum:50

“Allah’ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir’dir.” Bakara: 258

O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir.” Duhan:8

“Ve hayat veren ve öldüren, O’dur. Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (karşılıklı dönüşümü), O’na aittir (O’nun hükmüdür). Hâlâ akıl etmez misiniz?” Mü’minun: 80

“Hayat veren de öldüren de O’dur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece “Ol!” der. Ve o, hemen olur.” Mümin: 68

“De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki; ben, sizin hepinize (gönderilen) Allah’ın Resûl’üyüm. O ki; semaların ve arzın mülkü, O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, hayat verir (yaşatır) ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve O’nun ümmî, nebi, Resûl’üne iman edin ki; O, Allah’a ve O’nun kelimelerine (sözlerine) inanır (iman eder). Ve O’na tâbî olun ki; böylece siz, hidayete eresiniz.” Araf: 158

El-Mümît esmasının ebced değeri, zikir sayısı, Günü ve zikir saati 

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 490

Zikir günü ; Salı

Zikir saati ; Merih (Öğleden 2 saat önce ve akşamdan 1 saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sol kol ve sol böğür.

Gezegeni : Mars

Hangi burç üzerinde etkili : Akrep

El-Mümit Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek, gafletten kurtulmak için okunur. Ya mümit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Nefsini yola getirir.

Allah bu ismi okuyanı Hak yoluna sokar.

Ya Mümit zikrini; Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Düşmanlarının kötülük ve şerrinden kurtulur.  Kalplerinde harama meyil olan kimseler üzerine okunursa dünyevi aşklar ve şehvetler yok olur. Kötü adetlerden kurtulur. Harama meyli kalmaz

Sevdiğinden ayrılmaz.

Bu isim Hastalara okunursa şifa olur.

El-Mümit ism-i şerifini “Ya Mümit Celle Celalühü” diye çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.

Hak yiyen, devamlı surette zulüm etmekten tatmin olan; alemin ırzını, namusunu çiğneyen ve hiçe sayan, bir zalim ve zorbayı kahır ve helak etmek için 7 gün Güneş doğarken, 4 rekat namaz kılınır, birinci, ikinci, üçüncü rekatlarda Fatiha’dan sonra 15 kez Fil Suresi okunur. Dördüncü rekatta Fatiha’dan sonra 10 kez Fil Suresi ve 5 kez de helakini dilediğin zalimin şerrinden seni ve Ümmet-i Muhammedi korumasını Allah’tan rica et. Selam verdikten sonra 490 kez Yâ Mümît esmasını zikret. Sonunda yüz salavat okunur ve: “Yâ Resulullâh! Filan zalimin şerrinden himayene sığınıyoruz” denir. Bu esma her iki tarafı kesen bir kılıç gibidir. Haksız yere okunmaz.

Yâ Mümît esmasını 7 gün temiz bir tabağa yazıp üzerine 490 kez Mümît esmasını okuduktan sonra su ile silerek bir kumarbaza, bir ayyaşa veya bir sapkına içirilirse biiznillah bir daha o kişi bu kötülüklere dönmez.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir