El-Müntakim (c.c.) esması

El-Müntakim (c.c.) esması: 

Suçluları, adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran, kendisine isyan edenleri, asileri, canileri, azgınları şiddetle cezalandıran. Kulun hak ettiği ceza ne ise onun cezasını tam olarak veren demektir. Zarar verenin yaptığının karşılığıyla ödeştiren.

Bütün islam alimleri Allah’ın böyle bir ismi olduğunda müttefiktirler. Ancak bu isim, Allah’a yalvarma ve dua etme isimlerinden değildir. Havas alimleri bu ismin AZRAİL (a.s)’ın zikri olduğunu söylemişler.

İnsanoğlunu defalarca mazur gördükten sonra, onları uyardıktan ve defalarca fırsat verdikten sonra ceza vardır. Bu intikam şekli peşin alınan intikamdan  daha çetindir. İnsan ne kadar çok günah işlerse daha çetin bir azaba çarptırılmasına sebep olacaktır. 

Kulların alacağı intikamlarından makbul olanı Allah’ın düşmanlarından alacağı intikamdır. Düşmanların en zorlusu hiç şüphe yok ki kulun nefsidir. Kul nefsinden beyazid-i Bestami gibi: “Nefsim beni, bir gece zevkli ibadetlerimden alıkoydu. Fakat ben de ona tam bir sene su vermemekle intikam aldım.” İşte nefsinden intikam böyle almalı.

Müntekim intikam hakkı olan ve intikam sahibi olandır. Onun intikamı hemen gerçekleşebileceği gibi ahirette de ertelenebilir. Bu onun takdirindedir. Her sıfat bir fiile ihtiyaç duyar. Allah’ın intikamı, insanlarınkinden dört yönüyle farklıdır. 

1- Allah’ın intikamı bütün yalanlayanların ve şirk koşanları kapsayan genişliktedir. Başkası bu kadar geniş intikam gücüne sahip değildir. Onun intikamı kulun emir ve yasaklarına uymaması, kendisine ve resulüne itaat etmesi nedeniyledir. 

2- İntikam alma gücünün sürekli olması intikamı hak eden hiçbir kul ondan kurtulamaz. 

3- O’nun intikamı başkasının eziyet görmesine bağlı değildir. 

4- İntikam almak için başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur. Kurtubi

Bu İsmi Bilmenin Faydaları

1- Allah’ın intikamından korkmak ve Ona isyan etmekten kaçınmak. 

2- Kulun, düşmanlarından intikam alması caizdir. Buna göre, en azılı düşmanı olan nefsinden intikam almasında bir sakınca yoktur.

3- Allah’ın azamet ve ululuğunu bilen O’nun intikamından çekinir. Merhametini bilen ise, Allah’ın kendisine nimet vermesi ümit eder.

4- Her Müslüman, Allah’tan başka gerçek intikam sahibi olmadığını bilmelidir. Bir vasıta olmadan başına gelen bir musibet, Allah takdiri ile gerçekleşmiştir. Bunu hoşnutlukla karşılamak gerekir, Normal bir sebepten dolayı başına gelen musibeti de Allah’ın bir fiili olarak bilmeli ve bunu, sebebin bir etkisi olarak görmemelidir. Çünkü sebebi ve fiili yaratan da bizzat Allah’ın kendisidir. 

el-Müntekim İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-) “ Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten (hatırlatıldıktan) sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alacak olanlarız.” Secde: 22

2-) “Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz (hayatına son vereceğiz). İşte o zaman mutlaka biz, onlardan intikam alacak olanlarız.” Zuhruf: 41

3-) “Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.” Duhan: 16

El-Müntakim esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 630

Zikir günü ; Salı

Zikir saati ; Merih (Öğleden 2 saat önce ve akşamdan bir saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

El-Müntakim esmasının Fazileti ve faydaları :

  • Cinlerin musallat olduğu birine karşı 630 kere ” Ya Müntakim celle celâlühû ism-i şerifi okunursa o kişi derdinden kurtulur.
  • El-Müntekim ismi de “Kahhar” ve “Cebbar” isimleri gibi, Allah (c.c)’nin kahredici isimlerindendir. Düşmanlar ve intikam almak için üzerlerine okunur.
  • Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Zulüm ve fenalıktan korunurlar.
  • Her gün (630) defa “Ya Müntekim” diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar. 
  • Ya Müntekim ismini okuyan Haksızlığa uğrayan kimse Okumaya devam ederse Cenabı Hak , Hakkını o zalim kimseden alıverir.
  • Kahır ve helakı hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere “Ya Müntekim” okuma ve sonunda “Ya rabbi, Ya Cebbar, Ya müntekim! sana sığınıyorum, falan kimseden hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah(c.c) mazlumun hakkını alır, ahını yerde bırakmaz. 
  • Her gün 630 kere ” Ya Müntakim celle celâlühû ” zikrine devam edene hiç kimse kötülük yapamaz. 
  • Zalimin zulmünden kurtulmak için günde 100 defa ” Ya Müntakim celle celâlühû ” ismi şerifini okursa Allah’ın yardımını görür.
  • Muntekim 44 Her gün (630) defa “YA MÜNTEKİM” diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar. 
  • Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

Hz. Peygamber (sav) hemen kimseden intikam alma yoluna gitmemiş ve beddua etmemiştir. Affetmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle bizler de her önümüze gelene ah edip, beddua ederek intikam almaya kalkmamalıyız.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir