El-Mu’tî (CC) Esması

El-Mu’tî (CC) Esması

Mu’tî “a’ta” kök fiilinden türetilmiş ism-i faildir. Mu’tî, kullarına nimet veren; Mahlukatına lazım olan her şeyi veren. Ya Mu’tî sahih hadislerde geçen Allah’ın ismidir. 

Allah’tan başka veren yoktur. Yani mahlûkatına hayat hakkını ve her istediğini verendir. Gerçek veren varken insanın başkasına dayanıp güvenmesi yanlıştır. Cenab-ı Hak kullarının Kendisine açılan ellerini boş çevirmez. Mahlukatının hal ve söz dilleriyle yaptıkları duâ niyaz ve isteklerini kabul eder. Varlıkların ihtiyaçlarını eksiksiz yaratır ve ellerine verir.

Mîde için yeryüzünü envâi türlü yiyecek ve gıdalarla donatan Cenab-ı Hak maddî-mânevî tüm âzâların ihtiyaç duydukları nîmetleri yaratır ve ikram eder. Kullarını Cennetine alır ve her arzu ettiklerini ihsân eder.

Allah cc. kendisine verdiği gibi onunda Allah yolunda harcaması, kendisine verilmediğinde kanaat ederek sabretmesi gerekir. 

Muti esması ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced Değeri. 129 ; Zikir Sayısı. 129 ; Okuma Saati. Venüs

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın