El-Müzill Esması

 

El-Müzill Esma’sının Anlamı ve Faziletleri

Müzill Esması

Müzill; Dilediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor hakir eden. İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan anlamlarına gelmektedir.

El-Müzill (c.c.) esmasının anlamı: Dilediğini hor ve hakir kılan, emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden, süründüren demektir. Zillete düşüren, değersiz kılan, alçaltan demektir.

 

Müzil ismi Kur’an’da isim olarak geçmez, sadece fiil olarak geçer. Bu isim  hadisi şeriflerde isim olarak geçmektedir. İslam alimleri bu ismin el-esmaül-hüsna’dan olduğundan müttefiktirler. Müzil inkar edenleri dünyada kölelikle, cizye vermekle ve alçaltmakla zelil kılan, ahirette de onları cezalandırmakla ve ebediyen Cehennemde kalmakla zelil kılandır .

Esma-ül Husna’dan el-Müzil İsminin Geçtiği Kuran-ı Kerim Ayetleri

Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür.” Gâşiye:2

Karun, Musa’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki: “Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” Kasas:76 

İnkâr edenler ateşe arzedilecekleri gün onlara: “Siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azabla cezalandırılacaksınız.” (denir).” Ahkâf: 20

İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir.” Kasas: 83 

“Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Rabbine bakar.”Kıyâmet : 22, 23 

El-Müzill esmasının ebced değeri ve zikir saati

Zikir Sayısı : 770

Zikir Saati : Merih

Zikir Günü : Salı

Sabah gündoğarken, İkindi sonrasında, Gece okumalarında tam gece yarısı bu esma-i şerif  ‘Ya-Müzill–El-Müzill’ diyerek zikredilir.

El-Müzill isminin faziletleri, havası ve esrarı

Bir kimse bir zalimden veya hased eden, kin güden birisinden korksa “Yâ-Müzill” ismini 75 kere okursa daha sonra secde eylese ve secde de “Allahım beni filan kişinin şerrinden emin eyle, koru” diye dua ederse Allahü teala onu o adamın şerrinden korur.

Her gün 770 kere  ‘Ya-Müzill celle celâlühû’ zikrine devam edenlere herkes itaat etmiş olur.

‘Ya-Müzill’ ismini belirtilen miktarda saatine ve usulüne uygun olarak zikrini okuyan kimsenin düşmanı zelil ve perişan hale gelir. Bu kişide ister zengin olsun isterse fakir…

‘Ya-Müzill’ ismini okuyan kimsenin düşmanı zelil ve perişan olur.

Zalim ve hasetçi bir kimsenin şerrinden ve zararından emin olmak, korunmak isteyen bir kimse 75 kere ‘Ya-Müzill’ okuyup secdeye gitse, korunmak isteği her ne ise yerine getirilir, duası kabul olur Allah Katında.

Bu ismi-i şerif 770 kere okuyup secdeye varılırsa dua kabul olunur.

Pazartesiden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta fatihadan sonra bu ismi şerif 100 kere ‘Ya-Müzill’ deyip,düşmanının zelil olmasını isteyen kimse, isteğine ulaştığı gibi düşmanı da zelil etmiş olur.

Günlük beş vakit namazlardan sonra 770 kere bu esma-i şerifi “Ya Müzill Celle Celâlühû” zikrine devam edenlere hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir