El-Vâhid Esması

الواحد

Vahid, bölünmeyen ve parçalanmayan ‘Bir’ anlamındadır. Sayı olarak ‘bir’ anlamında değildir. Bir ve tek olandır. Zatında sıfatlarında ve bilgisinde Allah’a denk bir varlık yoktur. O sonu olmayan bütün bilgilere sahiptir.

“Allah ikincisi olmayan tek birdir”

El-Vâhid esmasının manası :  Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, mübarek isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, benzeri, dengi bulunmayan, zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olmayan. İsim, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan. El-Vâhid الواحد Birliğin kendisi.

Vâhid İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler;

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” Bakara:163

“Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” Nisa:171

“De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir.İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilâhlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” En’am:19

Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.” En’am:73

(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” Tevbe:31

De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”Kehf:110

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” İbrahim :52

Ki sizin ilâhınız birdir.” Saffat:4

Bu ayetlerden başka toplamda otuz adet ayet bulunmaktadır.

El-Vâhid esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 19

Zikir günü ; Salı

Zikir saati ; Merih (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ omuz ve karın kasları.

Cem makamına ulaşanların zikridir.

Gezegeni : Mars.

El-Vâhid esmasının Fazileti ve faydaları :

 • 5 vakit namazdan sonra 63 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” zikrine devam edenin kalbi nurla dolar, rızkı artar ve herkes tarafından sevilir.
 • Her gün 1000 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan her türlü murat ve isteğine kavuşur.
 • Kalabalık yerlerde haram işlerde vaktini geçiren için 3669 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû okunur sonra da dua edilirse o kişi adı geçen şeylerden nefret eder. 
 • Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından 101 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur. 
 • Ya Vahid ismini Günde 1000 defa okuyanın İstediği olur, kalbi uyanır yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır, aklı nur dolar. Mahlukatın şerrinden emin olur.
 • Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir. 
 • Yöneticisinden korkan bir kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Sıkıntısı feraha inkılab eder. Düşmanlarının düşmanlığı dostluğa inkılab eder.
 • Bu ismi celili çokça okumayı sürdüren kimseler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıklardan sakınır. Allah Teala o kimseye sebepsiz, vasıtasız olarak ihsanda bulunur. Kulunu şeytani bütün kötü düşüncelerden korur. 
 • Zalim bir kimsenin şerrinden korkan kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur.
 • Allah Teala sıkıntısını feraha çevirir. 
 • El-Vâhıd, el-Ehad” bu iki ism-i şerif pazar günü saat birde abdestli olarak kıbleye karşı oturulup bir kağıt üzerine yazılır. (101) defa da okunduktan sonra bu kağıt bir muşambaya sarılır, baş üzerinde taşınırsa Cenabı Hakk vakar, heybet ve azamet ihsan buyurur.  
 • Bu ismi şerif ile zikreden kimsenin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku ve vehm zail olur. 
 • Bu ismi celil ile Cenabı Hakk’ı (4000)’er defa zikreden kimsenin kalbindeki dileklerini Allah Teala ihsan eder. 
 • Her gün 66 kere İhlas Sûresini ve ardında da 101 kere “Yâ Vâhid celle celalühü” okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir