El-Vâkî İsmi Şerifi 

Vâkî İsmi Şerifi 

الواقي

Kur’an-ı Kerîm’de Vâkî ismi, Hafiz (koruyan) ismi anlamında kullanılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

<<Ve onları kötülüklerden koru. O gün sen, kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet de etmişsin. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur.>> Mü’min: 9 

<<Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru.>> Bakara: 201

Allah Teâlâ mutlak anlamda Vâkî (koruyan)’dir. Allah, kendisine inanan kulları sapıklıklardan koruyup himaye eder, kötülükleri onlardan savar. Bu isim, Allah’ın fiilî sıfatlarındandır. Yüce Allah şöyle buyurur:

<<Allah, kimi saptırırsa, artık onun için hiç bir yol gösterici yoktur.>> Ra’d: 33

<<Dünya hayatında onlar için bir azap vardır, ahiretin azabı ise daha zorludur. Onları Allah’tan (kurtaracak) hiçbir koruyucu da yoktur.>> Ra’d: 34

Bir hadiste şöyle denilmiştir: “Allah’a isyan eden kimseyi, hiçbir koruyucu Allah’tan (azabından) koruyamaz.” Bu bir hadis değil, bazı salih kullardan rivayet edilen bir sözdür.

Hz. Ali de şöyle söylemiştir: <<Savaş kızıştığı zaman bizler bir kalkan gibi Hz. Peygamberle düşmandan korunurduk.>>

Bu İsmi Bilmenin Faydası:

Her Müslümanın mutlak koruyucunun Allah olduğunu bilmesi sonra da kendisi ve başkaları için koruyucu tedbirler alması gerekir. Yüce Rabbinin şu emrini yerine getirmelidir: <<Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun.>> Tahrim: 6

Gerçek anlamda korunmak ancak, Allah’ın emirlerini yerine getirerek, yasaklarından da kaçınarak gerçekleşebilir. Allah korkusu (takva)” olmadıkça korunmak mümkün değildir. Bu yüzden büyük küçük ayrımı yapmaksızın her günahtan sakınılmalı ve başkalarını da sakındırmaya ve günahları terk ettirmeye çalışmalıdır. Böylece kendisini ve başkalarını korumuş olur. Gerçek takva sahibi işte böyle kimselerdir. Allah’ın yasaklarından birini çiğneyen veya Allah’ın emirlerinden birine aykırı davranan kimse Allah’tan korunmamış demektir. Bu kimse kendisiyle Allah’ın azabı arasına bir kalkan koymamış, Allah’ı bir koruyucu olarak belirlememiş ve kendisini tehlikeye atmış demektir. Kurtubi

Kaynak: Allah’ın güzel İsimleri, Esmaül Hüsna

* * *

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir