El-Vehhab Esması

Bismillahirrahmanirrahim

El-Vehhab : الوهّاب

El-Vehhab Esması:

Karşılıksız ve sebepsiz olarak çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfü, ihsanı ve Rahmeti bütün kulları kuşatan, Kullarına hiçbir karşılık gözetmeksizin tekrar tekrar ve çok çok bağışlarda bulunan ve Sonu gelmeyen bağışların sahibidir.

El Vehhab Esma’sının Geniş Anlamı: 

El- Vehhab esması Allah hakkında, kapsamlı ve geniş bağışa; hiçbir karşılık beklemeksizin ve hiçbir amaç gütmeksizin zorlanmadan daima vermek anlamına gelir. Oysa Onun dışında bağışta bulunan herkesin dünyevi veya uhrevi, er veya geç bir amacı ve çıkarı vardır. Bu yüzden mutlak hibe, yalnız Allah için geçerli olup, bu sıfatın Ondan başkası için kullanılması doğru değildir. Zira hibeler, dünyada ve ahirette hiçbir kesintiye uğramadan ve tükenmeden daima Allah’tan kullarına doğru akar. Allah’tan gelen hibeler, bu şekilde sonsuza dek artarak devam eder. Vehhab ismi, Allah’ın bütün fazlını, ihsanını, keremini, geniş mülkünü ve adaletini kapsar.

Yaratılan varlıkların ve insanın hayat bulması ile sürekli nimetlendirilmiş, daima lütuf ve ikramlara mazhar olmuşlardır. Hiç bir nimet varlıklara ve insana tesadüfen ulaşmıyor; şuursuz ve rastgele yürüyen bir yapının sonucu ortaya çıkmıyor. Ziyadesiyle bağışta bulunan çok cömert bir Vehhab’ın lütfunu gösteriyor. Ve insanı, kendisine yapılan ikramlara bakarak onun sahibini anlamaya çağırıyor.

Kuranda Cenab-ı Hak buyuruyor:

(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” Al-i İmran:8

“Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.” Sad:38

“Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?” Sad:9

El- Vehhab Esması Kişiye Kazandırdığı Faydalar:

Her Müslüman Yüce Allah’ın gerçek hibe ve bağış sahibi olduğunu bilmeli, Onun mutlak Vehhab olduğuna inanmalıdır. Bu üstün niteliği kazanmaya çalışmalı, insanlara ve diğer varlıklara dünyevi veya uhrevi bir karşılık beklemeksizin hibe ve bağışlarda bulunmalıdır.

Müslümanın kendisine Vacib olmayan, yalnız Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığı hayırlar ve iyilikler hibe sayılır.

Allah’ın sana hibe ettiklerinden sen de başkalarına hibe et. Allah’ın geçici olarak sana emanet ettiği şeylerde sakın cimrilik etme. Zira O, sen verdikçe sana daha fazla vereceğini vaat etmiştir. Cimrilik edip vermeyenin malını da yıkıma uğratacağını bildirmiştir.

Eğer Allah sana, kişileri yüksek derecelere çıkaran önemli bilgiler  ve ilimler vermişse sen de hiçbir karşılık beklemeksizin bu bilgi ve ilimleri, ihtiyaç duyanlara öğretmelisin. Ancak gizli sırlar ve bilgileri ehli olmayanlara vermemeye dikkat etmelisin.

Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere “Ya Vehhab” dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demişlerdir. Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve karlılık olmayan veya seyrü sülûkünde herhangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak “Ya Vehhab” dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk’a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

El Vehhab Ebced değeri ve zikir saati:

El-Vehhab: isminin zikri(14) adettir. 

Zikir saati Zühre,

Günü Cuma günüdür. Sabah Güneş doğarken  ve ikindi sonrası uygun vaktidir. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonra ki ilk saattir.

El-Vehhab Esma’sının Fazileti, Havas ve Esrarı:

Rızkın bol ve kolay olması, maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için, “Ya Vehhab Celle celalühü” diyerek 14 kere okunur.

Duha namazından sonra secdede bu isi şerif okunmaya devam edilirse, kendisine zenginlik verilir.

El Vehhab Mümkün olursa secdede zikretmeye devam edilmeli Allah’tan ilim Hikmet ve Hidayet istemede devam eden kişinin isteği Allah’ın izniyle yerine gelir. Allah’ın ihsan, ikram ve lütuflarına mazhar olur.

El- Vehhab ismini çok zikreden kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur Sabah namazından sonra 186 defa tekrar devam etmek uygundur.. 

Akli ve Zeka sorunlarında El Vehhab isminin yazılıp üzerine 1001 defa okunup  suda bozularak hastaya içirilir ise Allah’ın izniyle hasta şifa bulur..

0% LikesVS
100% Dislikes

Bir Cevap Yazın