El-Veliyy (c.c.) Esması

El-Veliyy (c.c.) esması: 

Müminlere Dost ve yardım edici, onları seven ve işlerini neticelendiren beraber, yakın olan, yardımcı, hami, dost ve dilediğine arka çıkıp onları kemale ulaştıran, İşleri düzenleyen, yöneten ve idare edendir.

Her Müslüman inkarcılarla olan dostluğunu kesmelidir. “Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler, kim böyle yaparsa, Allah’tan kendilerine hiçbir şey (yardım) yoktur.” Al-i İmran: 28 Bu Kıyamete kadar böyle devam edecektir.

Müslüman kendilerinden olmayan kimseleri sırdaş ve dost edinmemelidir.  Müslümanın kendini dost edineni dost edinmeli ve ona yardım etmelidir. Çünkü Müminler birbirlerini tamamlayan tuğlaları gibidir. Dini dostluk sabit olduktan sonra Müminler birbirlerini sevmesi ve yardım etmesi dini bir yükümlülüktür.

Kulun Allah’a dost olması demek, ona inanması, ondan gelen her şeyi doğrulayıp tasdik etmesi, emirlerini uygulaması, yasaklarından kaçınması, yalnız ona güvenip dayanması, açık ve gizli, bolluk ve darlık gibi bütün hallerinde ona teslim olması, yalnız onu ve resulünü sevmesi demektir.

O halde Müslümanlar Allah’ın inan ve ihsanlar şükürle ona itaat etmekle ve onun birlemek ile karşılık ver Eğer böyle yaparsanız Allah, hidayetini yardımını mağfiretini dostlarından asla esirgemez. 

İçinde el Veliyy İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri : 

1-) “Allah, âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) dostudur, onları (onların nefislerinin kalplerini) zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur (onlar, şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz), onları (onların nefislerinin kalplerini) nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar, ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardır.” Bakara: 257

2-) “Rableri katında selâm yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.” En’am: 127

3-) “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler. Kim Allah’ı, O‘nun peygamberini ve inananları dost (veli) edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.” Maide: 55-56 

4-) “Sizden iki grup, korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah, o ikisinin de (iki grubun da) dostudur ve artık mü’minler Allah’a tevekkül etsinler.” Al-i İmran: 122

5-) “(Onların) ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan, O’dur. Ve O, Velî’dir (dost), Hamîd’dir (hamdedilen).” Şura: 28

6-)  “Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların (sözlerin, rüyaların) tevilini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velimsin (dostumsun). Beni müslüman (Allah’a teslim-i küllî ile teslim olan) olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.” Yusuf: 101

7-) “Beni bırakıp onu (İblisi) ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınız” Kehf: 50

El-Veliyy esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 46

Zikir günü ve Saati ; Salı, Merih (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Başın sol kısmı ve boğazın sol kısmı.

El-Veliyy (c.c.) esması Fazilet ve faydaları :

Birinin elinizden tutması için  : El-Veliyy

 • Uykusundan korkup uyanan çocukların korkularından kurtulmaları için, “Ya Veliyy Celle Celalühü” diyerek 46 kere okunur.
 • Her Cuma gecesi 1.000 defa “Ya Veliyy Celle Celalühü” diyerek okuyan kimsenin işleri kolaylaşır.
 • Her gün 2116 kere ” Ya Veliyy celle celâlühû ” ism-i şerifini zikreden mesleğinde ilerler, herkes tarafından sevilir. 
 • 5 vakit namazdan sonra 46 kere ” Ya Veliyy celle celâlühû ” zikrine devam edenin altıncı hissi gelişir.
 • Eşlerden birinin diğer eşe itaatli olması için eve girip çıkarken “Ya Veliyy celle celâlühû” okunur.
 • Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür.
 • Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur.
 • Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.
 • Salı günü sabah vaktinde 46 defa her işte Allah’ın yardımını istemek için okunmalıdır.
 • Bu ismin tertibini yerine getiren (her gün 46 defa okuyan) kimse hayırlı ve güzel rüyalar görür.
 • Kalp daralması ve sıkıntı çeken kimseler her dün (46) defa okumaya devam edip vird edinirse, kabız(sıkıntı) hali Basit edip genişlemeye ve huzura dönüşür.
 • Cuma günü(1000) kere “EL VELİYY” ismini, ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” şeklinde zikredenin, istediği yerine gelir. İtaat etmeyen eşi için okusa ve yanına girip çıktıkça “YA VELİYY” derse, eşi ıslah olur ve itaat eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir