Emir Sultan

Emir Sultan Hazretleri Kimdir?

Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhari olup, lakabı Şemsüddin’dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara’da doğdu. Kaynaklarda uzun boylu, güzel yüzlü, seyrek sakallı olarak tanıtılan Emîr Sultan’ın on iki terkli taç üstüne yeşil imame sardığı, ömrünü derin bir zühd ve takvâ içinde ibadet ve irşadla geçirdiği rivayet edilir. 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından vefat etmiştir. Cenaze namazı o sırada Bursa’da bulunan Hacı Bayrâm-ı Velî tarafından kıldırılan Emîr Sultan bugün Türbesi, Bursa’da kendi ismiyle anılan caminin yanındaki türbenin bulunduğu yere defnedildi.  Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn’e dayanır.

Çeşitli ilimlerde söz sahibi olan Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine’ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine’ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa’ya yerleşti.

Ona, Buhara’da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için “Emir Buhari”, Yıldırım Bayezid Han’ın damadı olduktan sonra da “Emir Sultan” denilmiştir.

Bursa’da, Şemseddin Fenari’den ders aldı.  Emir Sultan’ı çok seven, Sultan Bayezid Han, bu sevgisinin alameti olarak kızını onunla evlendirdi. Bu evlilikten çocukları dünyaya geldi. 

Menkıbelerinden en meşhuru, Bursa’da Yıldırım Bayezid tarafından Emîr Sultan’ın tavsiyesiyle yaptırılan Ulucami ile ilgili olanıdır. Bu menkıbeye göre caminin inşaatı sırasında Yıldırım Emîr Sultan’a bina hakkındaki görüşünü sormuş, Emîr Sultan da caminin dört köşesinde birer meyhâneden başka bir eksiği kalmadığını söylemiş, bu uyarı üzerine padişah içkiye tövbe etmiştir. Bazı kaynaklarda bu olayın Yıldırım Bayezid ile Somuncu Baba arasında geçtiği nakledilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir