En-Nâfi (c.c.) esması

En-Nâfi (c.c.) esmasının manası : 

Kulları için faydalı, hayır ve menfaat verici şeyler yaratan, dilediğine menfaat veren, faydalandıran demektir. Yararlandıran. Her hayır kabul edilenin mutlak var edicisi. Faydalı şeyleri yaratandır.

İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hz. Peygamber’in terkisindeydim. Bana: “Ey delikanlı! (veya ey oğul!), Allah’ın seni kendisiyle faydalandıracağı bazı sözler öğreteyim mi?” dedi. Ben: “Evet, ey Allah’ın Resûlü!” dedim. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’ı (emir ve yasaklarını) koru ki, o da seni korusun. Allah’ı gözet ki, O’nu önünde (bir rehber olarak) bulasın. Bollukta O’nu tanı ki, o da şiddet ve sıkıntı anında seni tansın. Bir şey dilediğinde yalnız O’ndan dile. Bir yardım istediğinde yalnız O’ndan yardım iste. Bil ki, kalem olacak şeyleri yazıp artık kurumuştur. Bundan böyle eğer bütün varlıklar, Allah’ın sana takdir etmediği bir yarar sağlamak isteseler buna güçleri yetmez.

Yine Allah’ın takdir etmediği bir zarar vermek isteseler, buna da güçleri yetmez. Nimet anlarında şükrederek Allah’a ibadet et. Bil ki, yakîn (sağlam ve kesin bilgi), hoşlanmadığın şeylere sabretmendedir. Zafer (yardım) sabırla; kurtuluş sıkıntıyla; kolaylık da zorlukla birliktedir.”Tirmizi, 2516

Ebû Muhammed Abdulhak der ki: “Bu hadisi Ebû Bekir b. Sabit el-Hatîb, “el-Faslu’l-musil” adlı eserinde sahih olarak tahric etmiştir. Ayrıca Tirmizî de bu hadisi tahric etmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Doğru olan budur.”

Ebced değeri ve zikir saati:

EN-NAFİ isminin zikri ( 201) adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesidir. Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Bel sağ kısım, guatr, karaciğer ve yağ keseleri ve kemikler. Gezegeni : Jüpiter. Hangi burç üzerinde etkili : Balık

En-Nafi Esması’nın Özellikleri ve bazı faydaları:

Bu ismin zikrine devam eden kişi, hangi işe girişse başarılı olur, faydalı kazançlar elde eder.

Bu ismin anlamından da anlaşılacağı gibi, faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler, helal kazanç temin etmek isteyenler, usulüne uygun olarak zikriyle meşgul olmalı, vird edinip her gün (201) defa okumalıdır.

Bir yeri ağrıyan ve acı çeken bir kimse, elini ağrıyan yerin üzerine koyup hiç ara vermeden bu ismi (201) defa zikretse, Allah’ın izni ile ağrıdan kurtulur ve rahatlar.

En-Nafi  ismini vird edinen doktorlar hastalarına daha faydalı olur ve teşhis koyma ve tedavi  etme konusunda büyük isabet sağlar.

Bu ismin zikrine devam eden kimseler maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulur. Rahat ve huzur içinde  yaşar.

İçinde en Nafi İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-) “Allah’tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme. Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun.” Yunus:106

2-) “Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O’dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.” Zuhruf: 12

3-) “Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, O’nun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kıldı. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.” Casiye:12-13

4-) “Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.” Furkan:3

5-)  “Ve geceyi, size libas (örtü) yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan, O’dur. Ve gündüzü (de) yayılma (çalışma) zamanı yaptı. Ve rüzgârı, müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen, O’dur. Ve Biz, semadan tertemiz su indirdik. (Bu), onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir.” Furkan: 47-49

6-) “Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.” Müminun:21

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir