En-Nasîr (Cc.) İsmi şerifi

En Nasîr (Cc.) İsmi Şerifi   

Yardımcı, yardım eden. Dostlarına yardım eden. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” Enfal: 40 Nasîr Birçok anlama gelmektedir. Bu anlamların bir tanesi de yardım etmektir. Nasr, korumak ve savunmak anlamına da gelir. Çokça yardım Eden, dostunu teslim etmeyen, kulunu destekleyen, imdadına yetişen, Dostlarını yardımsız bırakmayacağına güvenilen. Her türlü galibiyet muvaffakiyet, zafer ve başarılı her iş ancak kendisinin yardımıyla meydana gelen. Kullarına yardım eden.

Nasîr ismi, Mevlâ (destekleyen), Muğîs (yardım eden, imdada yetişen), Mücîb (çağrıya cevap veren) gibi isimlerle aynı manaya delalet eder. aralarındaki fark şudur: Nasr, daha çok birbirine denk veya denklikten üstün olan durumlarda kullanılır. Kelime aynı zamanda, hazırlık yapmak, başarılı olmaya çalışmak, gayret etmek, dayanmak ve direnmek gibi bazı gizli anlamlar da içerir. İmdada yetişmek, daha çok sıkıntı anlarında kullanılan bir kelimedir. 

el-Halimi der ki: “Nasir, dostunu teslim etmeyeceğine ve onu yardımsız bırakmayacağına güvenilendir.”

Bu İsmi Bilmenin Faydaları

Her müslüman, mutlak manada yardım ve zaferin yalnız Allah’tan geleceğine inanmalıdır. Müslüman, başarısızlık ve mağlubiyetin de yalnız Allah’tan geldiğine inanmalıdır. Allah’ın mü’min dostlarını meleklerle desteklemesi, düşmanlarına karşı onlara yaptığı bir yardımdır. Allah, Bedir günü Hz. Peygamber’i ve sahabelerini meleklerle destekleyip yardım etmiş ve düşmanlarına karşı onlara zafer nasip etmiştir. Mü’minlerin düşmanları Allah’ın ve meleklerin de düşmanıdırlar. Bu yüzden Allah, onlara karşı dostları olan mü’minlere yardım etmiştir.

Allah’ın yardımı bazen, kullarını kendisine ibadet etmeye ve anmaya teşvik etmek şeklinde de gelebilir. Bu durumda aleyhinde yardım edilen bir düşmanı yoktur. Bu Allah’ın kuluna ihsan ettiği açık bir nurdur. Hiçbir karanlık onu bu nurdan uzaklaştıramaz. Bu tür yardım, aleyhine yardım edilen bir şeyin var olmasını gerektirmez.

Fakat insanın baş düşmanı İblis ve nefsanî arzu ve istekleridir. İblis ve nefis, insanı daima kötülük işlemeye teşvik eder. Allah’ın görünmeyen gizli yardımı işte bunlara karşı gelir. Allah’ın görünen yardımı ise, inkarcı düşmanlara ve zalimlere karşı gelir. Bu ismi bilen müslüman, var olan güç ve kuvvetini zalime engel olmak, mazluma yardım etmek için harcamalıdır. Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et!” Bunun üzerine orada bulunanlar: “Tamam, mazluma yardım edelim. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz?” dediler. Hz. Peygamber: “O’nun elinden tutarsın” diye cevap verir. Yani onun elinden tutar ve zulmetmesine engel olursun. 

 

En Nasîr (Cc.) İsmi Şerifi Ayetlerde 

“Yardımı ile dildiğini destekleyen O’dur. O kudret sahibi ve rahmetin kaynağıdır.” (Rum:5)

“Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!” Hac:78

“Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.” Bakara:107 

“Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.” Furkan:31

“Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter.” Nisa:45

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir