Enver Karakaş

Hacı Enver Karakaş’ın Hayatı

Hacı Enver Karakaş 1941 yılında Trabzon’un İçkale mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Kadriye hanım Kur’an öğretmeni bir Hafızdı. Babası Niyazi Karakaş’tır. Hacı Enver Karakaş’ın iki erkek (abisi) iki de kız kardeşi (ablası) bulunmaktadır.

Hacı Enver Karakaş evin küçüğü olması hasebi ile ona evdekiler de ayrı bir değer verirler idi. Onun yetişmelerinde annelerinin emekleri fazlacadır. Kuran öğreticiliği yaptığı zamanlarda Hacı Enver annesinin yanından ayrılmazdı.

İlkokul eğitimini bulunduğu mahalledeki Gazi Paşa İlkokulunda okudu. İçkale Mahalle camisinin İmamı Ömer Efendi, H. Enver Karakaş’ı çok sever, ondaki bu hali bildiğinden Hacı Enver Karakaş’a dini ilimler (Fıkıh, Ahkâm, Kuran)  hususunda eğitim vermiştir.

Hacı Enver Karakaş olgunluk çağlarında ticareti hayatına atılmış Trabzon’un Uzun sokakta şekerci dükkanında tezgahtarlığa başlar. Yaşı biraz daha ilerleyince Abisi Hüseyin beyin yanında yorgan dikim işi ile uğraşır. Bu arada babasının mahallede açmış olduğu oduncu dükkanında da ara, ara çalışır. Daha sonra abisinin öncülüğünde ailece Elektronik işine başlarlar. Elektronikte çok başarılı olan Hacı Enver Karakaş o zamanlar kendi imkanları ile adaptör üretimine başlar. Bu üretim Hacı Enver Karakaş Elektrik, Elektronik sahasında tanınmasına vesile olur.

Askere Bahriyeli olarak gitmiştir. Terhis olduğunda komutanı Elektrik, Elektronik bonservisi vermiştir. Askerlik dönüşünden sonra Hacı Enver Karakaş Ortahisar’da kiralanan dükkanda radyo, teyp, amplifikatör tamiratı ve satışı yapmıştır.

 

Hacı Enver Karakaş’ın Mustafa Hayri Baba İle Tanışıp Tasavvuf yoluna girmesi, çok yakın arkadaşı olan Celal Mısır Hoca (Merhum)’nın  bir arkadaşının evinde ki sohbete davet etti davete icabet etmiş ve O sohbette hayatında mana kazanan anların başlamasına vesile olan aşk ateşi tutuşturulmuş. Çünkü o akşam sohbeti Mustafa  Hayri Baba yapmaktaydı sohbet sonrası kendisi ile tanıştı ve  ders aldı.

Mustafa Hayri Baba ile tanıştıktan sonra, yanmaya başlayan aşk ateşinin sönmemesi için ayda en az iki veya üç kez İstanbul’a Mustafa Hayri Babayı ziyarete gider onun dizinin dibinde iken dualarını alırlardı.

Mustafa Hayri Baba Ks. tarafından Trabzon’da Kadiri tarikatının erkanını öğretmek ve tebliğ etmekle görevlendirildi. Hayri baba Trabzon’a geldiklerinde mutlaka onu misafir eder, onunla ilgilenir, Tarikatı Aliye’nin daha fazla insana ulaşması için gayret sarf ederlerdi. Mustafa Hayri Babanın vefatından sonra bu yolun sürdürülmesinde istişarelerde bulunmak üzere kendisinden yaşça büyük olan Hacı Muhammed Niyazi Sekmen’le bir araya gelmiş, gerektiğin yanı gidip istişarede bulunmuşlardır.  

Hacı Enver Baba, Hacı Mustafa Hayri Babadan on iki Tarikattan icazetli olup, Hali hazırda Trabzon’da Tarikatı Kadiriye’nin Enveriyye kolunu yürütme devam etmektedir.  Hacı Enver Karakaş’ın başta Trabzon, Ankara, İstanbul, Bursa, Edirne, Elazığ, Almanya, Fransa ve Amerika’da Müridleri bulunmaktadır. 

Hakka ve Resulullaha olan aşkı ile Kelime-i Tevhid telkinleri ile bütün ihvanı’na, naifliği ve halimliği bir yapı olarak bırakmanın güzelliğini sunmaktadır. Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Onun nezdinde bu yola değer katan büyüklerimize minnettarız. Rabbim hepsine Rahmetiyle muamele eylesin. Tasavvufu bana sevdiren ve bu halkanın bir neferi yapan Hacı Enver Karakaş’a teşekkürü borç bilirim. Allah kendilerinden razı olsun inş.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın