Er-Rahîm (CC) Esması

Er-Rahîm (CC) Esması : 

Er-Rahîm  الرحيم

Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan; Ahirette de yalnız mü’min kullarına keremiyle muamelede bulunan demektir. Ahirette sadece mü’minlere rahmet edecek olan. Varlıklar içinde seçtiklerine kendini tanıtan. Mahlukatına merhamet eden.

Rahman ve Rahim isimleri aynı kökten türetilmiştir. Her ikisi de mübalağa ifade eder. Ancak Rahman’ın mübalağası Rahim’den daha fazladır. Rahman daha genel Rahim daha özeldir.

Yüce Allah’ın büyük ve geniş merhamet sahibidir. Öyle ki, O’nun merhameti her şeyi kuşatmış ve bütün canları kapsamıştır. Allah’ın bu geniş merhametine ahirette peygamberlerin izinden giden ve kendisinden korkan takva sahipleri için yazılmıştır. Bunların dışındakiler ise Allah’ın merhametinden sadece bir pay alanlardır. 

Kur’an’dan Birkaç Ayet Verelim:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir.” Fatiha / 1 – 3

Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir.” Fussilet / 2

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.” Ahzab / 43

“Rahim” ismi de Kur’an-ı Kerim’de çokça geçen isimlerden olup 114 ayette kullanılmaktadır.

Bu isim geçtiği ayetlerde çoğunlukla esma-yı Hüsna’dan çok bağışlayan” anlamındaki “gafar”, daima üstün, yegane galip anlamındaki “aziz”, şefkatli” anlamındaki “rauf”, “tövbeleri kabul eden” anlamındaki “tevvab”, “şefkatli ve lütuf sahibi” anlamındaki “berr”, “koruyup gözeten, yetiştiren” anlamındaki “rab” ve “çok seven, sevilen” anlamındaki “vedud” gibi muhtevasını pekiştiren ve Allah’ın rahmetinin boyutlarını ifade eden isimlerle birlikte zikredilir. 

Mü’min Merhametli olmalı bu merhamet tüm varlıklara karşı gösterilmeli sevgi ile davranılmalı  insanların üzüntüsüne ortak olunmalı onlara acımalı ve yardım eder  olmayı nu idim bize öğretir. 

Hz Peygamber (ﷺ)’in Merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder yerdekilere Merhamet edin ki göktekiler de Size merhamet etsin.”  Hadisi şerif (Ebu Davud edeb: 58 -Tirmizi Birr 16 ) 

Böyle bir mü’min yanlış işler yaparak Allah’a karşı gelmekten kendini sakındırır.  İnsanlara karşı şefkat ve nezaketle davranır.  Günahlara meyletmez dünya işlerinde adaleti arar çevresindeki ihtiyaçlı kişilerin ihtiyacını gidermeye çalışır.  Serveti ve nüfuzuyla bunu gerçekleştiremiyor ise , sıkıntıya düşenlere dua eder ve onların üzüntülerini ortak olur. 

Er-Rahim esması ebced değeri, zikir günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı : 258

Zikir günü : Pazar

Zikir saati : Güneş (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (zikri hangi organa iyi gelir : Kalp, burun üstü, Rahim bölgesi.

Gezegeni : Ay.

Hangi burcu etkiliyor : Yengeç

Er-Rahîm Esması Fazilet ve faydaları :

Şefkatli ve merhametli olmak için : er-Rahim esması çekilir.

– Her gün 618 kere ” Ya Allâh, Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine devam edenleri herkes sever, rızkı artar, ömrü huzur içinde geçer.

– Bir kimse Er-Rahim ism-i şerifini, sabah namazından sonra “Ya Rahim Celle Celalühü” diyerek okursa; bütün yaratılanlar o kimseye merhamet eder.

– 5 vakit namazdan sonra 258 kere ” Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine devam edenin maddi ve manevi çeşitli rızıklara nail olacağına ve duaları kabul olunur.

– Her gün 258 kere Ya Rahmân, Ya Rahîm celle celâlühû ” zikrine devam eden, her türlü afet ve belalardan korunur, dünya ve ahiret saadetine kavuşur.

– Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur.

– Er-Rahim ism-i şerifini, her gün “Ya Rahim Celle Celalühü” diyerek 100 kere okuyanın kalbi yumuşar, şefkat sahibi olur.

– Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur.

– 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir.

– Rızkı ve bereketi artırır: Er-Rahim ism-i şerif yazılır, üzerine su konulur ve o su herhangi bir ağacın köküne dökülürse o ağacın meyveleri bereketli olur.

– Hasta için şifa olur: Bir bardak suya 258 kere ” Ya Rahîm celle celâlühû ” ve 7 şer kere şifa ayetlerini okuyup hastaya içirilirse, kısa zamanda iyileşir.

– Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir.

– Herkes tarafından makbul ve muteber olmak için “Ya Rahim Celle Celalühü” diyerek 258 kere okunup dua edilir.

– Er-Rahim ism-i şerifi yazılır, suya konur ve sudan kime içilirse; onu yazana müştak (aşık) olur. 

– Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar.

– Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur

– Her kim Er-Rahim ism-i şerifini, her farz namazdan sonra “Ya Rahim Celle Celalühü” diyerek okursa; gaflet ve unutkanlıktan, gönül pekliğinden emin olur.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın