Er-Rahman Esması

Er-Rahman Esması : 

Rahman genel olarak merhamet sahibi demektir. Bu bütün varlıkların rızıklarını, menfaatlerini ve ihtiyaçlarını kapsayan bir merhamettir. İnanan inanmayan, iyi veya kötü herkes için bu geneldir. Rahman ismi sadece Allah’a mahsus olduğunu ve ondan başka kimsenin bu adla  adlandırılmasının caiz olmadığını söylenmiştir.  Rahman Yüce Allah’ın hem ismi hem de sıfatıdır. İsim Allah yazısı ile bağlı olarak zikredildiğinde sıfat anlamındadır. Ancak Kur’an’da bu şekilde değil özel isim olarak kullanılmıştır.

Dünyada, mü’min ve kafir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden, şefkat gösteren, acıyan demektir. Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran. İyi, kötü, dost düşman ayırt etmeden bütün yarattıklarına rızıklarını yetiştiren himayesi altına alıp besleyip büyüten demektir.

Kendisine Rahmet edilmesini isteyen, Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak, sınırlarını koruyup, Allah’ın hoşnut olacağı ameller işleyerek ve hoşlanmadığı fiillerden de kaçınarak cehennemin ateşinden kurtulmaya ve cennetini kazanmaya çalışmalıdır. Eğer İhsan sahibi kimselerde olmak istiyorsan, Allah’ı görüyormuş gibi ona ibadet et bu seni daha çok Allah’ın merhametine yaklaştıracaktır. Kul, varlıklardaki merhamet ve şefkat eserlerini gördükten sonra daima yüce Allah’ın rahmet ve lütfunu dilemelidir. 

Er-Rahman Esmasının Geçtiği Kuran Ayetleri

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.” Fâtiha / 1

“O, rahmandır ve rahimdir.” Fâtiha / 3

İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, rahmandır, rahimdir. Bakara / 163

(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman‘ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. O’ndan başka tanrı yoktur. Sadece O’na tevekkül ettim ve dönüş sadece O’nadır. Ra’d / 30

De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut. İsrâ / 110

Sonra her milletten, rahman olan Allah’a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.  Meryem / 69

Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah’ın huzurunda topladığımız, günahkarları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. «Rahman çocuk edindi» dediler. Meryem / 85-88

Rahman‘a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Halbuki çocuk edinmek Rahman‘ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahman‘a gelecektir. Meryem / 91-93

Rahman, Arş’a istiva etmiştir.  Tâ-Hâ / 5

O gün, Rahman‘ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Tâ-Hâ / 109

Rahman (olan Allah, melekleri) evlat edindi, dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Enbiyâ / 26

(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman‘dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi. Enbiyâ / 112

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden (ona hükmeden) Rahman‘dır. Bunu bir bilene sor. Onlara: Rahman’a secde edin! denildiği zaman: «Rahman da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!» derler ve bu emir onların nefretini arttırır. Furkân/59-60

Rahman‘ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selam!» derler (geçerler) Furkân / 63

«Mektup Süleyman’dandır, rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır. Neml / 30

Sen ancak zikre (Kur’an’a) uyan ve görmeden Rahman‘dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Yâsîn / 11

Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Yâsîn / 15

(İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahman‘ın vadettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler. Yâsîn / 52

(Kur’an) rahman ve rahim olan Allah katından indirilmiştir. Fussilet / 2

Onlardan biri, Rahman‘a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.  Zuhruf / 17

Onlar, Rahman‘ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Ve dediler ki: Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Zuhruf / 19-20

Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahman‘ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Zuhruf / 33

Kim Rahman‘ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Zuhruf / 36

Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahman‘dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?  Zuhruf / 45

De ki: Eğer Rahman‘ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum! Zuhruf / 81

İşte size vadedilen cennet! Ki o, Allah’a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman‘dan korkan ve Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Kâf / 32-33

Rahman Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Rahmân / 1-4

O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Mülk / 3

Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Rahman olan Allah’a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Mülk / 19-20

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmandır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman‘ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler. Nebe’ / 37-38

Er-Rahman Esmasının ebced değeri, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri : 298

Zikir günü : Pazar

Zikir saati : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (zikri hangi organa iyi gelir) : Beynin Tamamı ve göğüs

Gezegeni : Ay.

Not : Okunurken her esmada olduğu gibi başına Ya nidası getirilir ” Ya Rahman ” gibi.

 

Er-Rahman Esmasının Fazilet ve faydaları :

Şefkatli ve merhametli olmak için Er-Rahman esması çekilmeye devam edilir.

Her gün, 1 bardak suya 298 kere ” Ya Rahmân celle celâlühû ” okuyup içen hasta, Allah-u Teâlâ’nın izniyle şifa bulur.

Her gün 1000 kere “ Ya Rahmân celle celâlühû ” diyen, bu zikre 40 gün ara vermeden devam ederse, çeşitli nimetlere kavuşur.

Cuma günü İkindi namazını kıldıktan sonra (oturuş şeklini değiştirmeden) güneş batıncaya kadar ” Ya Allah, Ya Rahmân celle celâlühû ” diye zikredip, Güneş battıktan sonra da duasında haceti ne ise onu isteyene, Cenabı hakk en kısa zamanda dileğini verir.

Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen her gün 1011 kere ” Ya Rahmân celle celâlühû zikrine devam ederse, muradına erer.

Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi, sıkıntısı ve bunalımı kalkar. İçine huzur ve rahatlık, gönlüne yumuşaklık dolar.

Sürekli okumayı adet edinen kimsenin istek ve ihtiyaçları yerine gelir. Cenab-ı  Hakk’ın lütuf ve keremlerine mazhar olur.

Cimri bir kimseye okunursa cömertler.

Sürekli okuyan kimse, makam ve mevki sahiplerinin yanında makbul bir kimse olur. İstediği işi olur. Çok kere denenmiş ve her defasında beklenen sonuç alınmıştır.

Bu mübarek isim, mübarek aylardan birinde, bir kap içine yazılıp yağmur veya memba suyu ile bozularak, içinde eşkıyalık ve kötülük bulunan kimselere içirilirse, kalbinden kötülük ve eşkıyalık kalkar, yumuşar.

Bir kimsenin kalbini kazanmak ve sevgisini kazanmak isteyen kimse, o kişinin isminin harflerini tek tek kesik harflerle bir kağıt üzerine yazıp, sonrada aynı şekilde Rahman ismi  yazar  ve harflerini birbirine karıştırıp üzerine(774) “Ya rahman” okursa Allah’ın izniyle isteği yerine gelir, arzu ettiği sevgiyi ve dostluğu kazanır.

Günde (100) kere zikreden kimsenin kalbinde merhamet duyguları gelişir.

Rahman ismini (298) kere yazıp üzerinde taşıyan, her türlü bela ve afetlerden kurtulur. Bu miktarda yazıp, evde saklansa, ev sahibi, şerden hayra, kötü ahlaktan güzel ahlaka döner.

İhlasla “Ya Rahman” diye bir müslüman bu isme devam etse, kalbi yumuşar, zalimlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nâil olur.

Sevmek ve sevilmek için “Ya Rahman Celle Celalühü” diyerek 298 kere okunur.

Namazdan sonra halvete çekilip yüz kere “Ya Rahman Celle Celalühü” zikrine devam edenin gaflet ve unutkanlığı gider.

“Er-Rahman” ismi şerifi, zaferan ve miskle yazılıp, ahlakı kötü olan bir kişinin evine levha olarak asılırsa; o ev o kötü kişiyi sıkmaya başlar. İnşallah kısa bir zamanda ahlakında iyiye doğru değişiklik olur. O kişi, haya, rahmet ve şefkat sahibi olur.

Bunun yanı sıra, 40 gün riyazet halinde yani az yeme, az içme ve az uyuma halinde günde 1000 kez Ya Rahman zikrini tekrar edenin kalp gözü açılır. 

5 vakit namazların ardında da 2500 kez Ya Rahman ismi zikredilirse her işten haberdar olunur Allah’ın izniyle. 

Günde 290 kez bu ismi şerifi zikreden kişi isteklerine yine Allah’ın izni ve inayeti ile nail olur.

Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için Günde 298 kere zikredilir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın