Er-Raûf (CC) Esması

Er-Raûf (CC) Esması

الرؤوف

 

“Raûf” ismi, “son derece şefkatli ve merhametli” kullarına kolaylık sağlayan anlamına gelir. 

Rahmet ve merhametin en ileri seviyesini ifade eden re’fet kökünden türeyen “rauf” ismi, bu yönüyle Allah’ın kullarına yönelik merhamet ve şefkatinin ne derece engin olduğunu ifade eder. Nitekim bu isim, Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği ayetlerin çoğunda “esirgeyen, bağışlayan, engin merhamet sahibi” anlamındaki “rahîm” ismiyle birlikte yer alır.

“Raúf” ismi Kur’ân-Kerim’de tek başına zikredildiği iki ayette ise, “Allah kullarına karşı çok şefkatlidir” (el-Bakara 2/207; Âl-i İmrân 3/30) şeklinde mutlak olarak Allah’ın engin merhamet ve şefkatinin bütün kullarına yönelik olduğunu bildirir. 

“Raúf” ismi ayrıca Hz. Peygamber (ﷺ) tarafından da Allah’ın isimleri arasında sayılmıştır (Tirmizi, “Daavât”, 82, Ibn Mâce, “Dua””, 10).

“Rauf” isminin anlamını kavrayan bir mümin

Allah’ın onu yaratıp başıboş ve savunmasız biçimde hayata salıvermediğinin, maddi ve manevi her türlü imkân ile kötülüklerden korumaya çalıştığının, şefkat ve merhametiyle onu kuşattığının bilincine varır.

Çevresinde gördüğü ve yaşadığı pek çok şeyin aslında Allah’ın kendisine olan şefkat ve merhametinin birer sonucu olduğunu farkeder. Bu bilinçle, bir yandan Allah’a karşı minnet ve şükran duyar, bir yandan da karşılaştığı olumsuz durumlar karşısında Allah’tan ümidini kesmez. “Rauf” isminin anlamını özümsemiş mümin, İslam’ın kendisine ve diğer insanlara getirdiği sorumlulukların Allah Teâlâ tarafından kendi güç ve imkânları göz önünde bulundurularak belirlendiğinin farkındadır. Dolayısıyla bu sorumlulukları ağır ve katlanılmaz olarak algılamaz, her biriyle Allah  Teâlâ’nın onun bu dünyadaki sınavında başarılı olmasını istediği için karşılaştığını bilir. Öte yandan bir mümin “rauf” isminin ifade ettiği değerleri de kendisinde yansıtmaya çalışır. Kendisine verilen her türlü imkân ile çevresindekilere yardım eder ve çevresindeki her canlıya şefkat ve merhamet gösterir.

Er-Raûf esmasının Kur’an’da Geçen Ayetler 

“Ve insanlardan, Allah’ın rızasını dileyerek (Allah’ın rızası karşılığında) kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah, kullarına Rauf’tur (çok şefkatlidir.” Bakara/ 207

“O gün her nefs, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur (hayat filminde tüm yaptıklarını görür). Ve kötülükten ne yaptı ise, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi, kendisinden sakındırır (Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce, ruhunuzu Allah’a ulaştırmanızı ister). Ve Allah kullarına karşı Raûf’tur.” A-li İmran / 30

Er-Raûf esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 286

Günü ; Çarşamba (bir görüşe göre Cumartesidir)

Zikir saati ;

Çarşamba görüşüne göre : Utarit (Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında gece yarısı.)

Cumartesi görüşüne göre : Zuhal (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Alın sağ ve sol kol, kolonlar ve dizler.

Gezegeni : Merkür.

Er-Raûf Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

1- 5 vakit namazdan sonra 287 kere ” Ya Raûf celle celâlühû zikrine devam edenin kalbi şefkatle dolar, hal ve hareketleri düzelir, herkes tarafından sevilir.

2- Er-Rauf ism-i şerifi, kalbinde sevgi, şefkat, merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için, “Ya Rauf Celle Celalühü” diyerek 286 kere okunur.

3- Er-Rauf ism-i şerifi, öfkelendiğin an 10 kere “Ya Rauf Celle Celalühü” ve 10 kere salavat okuyan kimsenin öfkesi sakinleşir.

4- Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan her gün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

5- Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür.

6- “Yâ Raûf” ismi celilini gazablı zamanında (10) defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.

7- Bu mübarek ismi şerifi “Yâ Rauf diye okumaya devam edenin kalbinde merhamet ve şefkat meydana gelir.

8- Maddi ve manevi nimetler elde eder. Zalimlerin zulmü altında ezilen kimselere yardım etme gücünü kendinde bulur.

9- Allah’a karşı isyanı çok olan bir kimse okursa, isyandan vazgeçer, doğru yolu bulmasına bir vesile olur.

10- Adedi (286), saati Utarit’dir. Mezkur adedi okumaya devam etmek, eşler arasındaki geçimsizlik ve uyuşmazlığı bertaraf eder.

11- Sinirlenen bir kimse bu ism-i celili (10) defa zikreder, (10) defa da Efendimiz (ﷺ)’in üzerine salavatı şerife getirirse, sinirleri sakinleşir.

12- Bu mübarek ismi kendine vird edinerek okuyanlar, başkaları tarafından sevilir ve sayılırlar.

13- Devamlı okuyan kimsenin kalbi, şefkat ve merhamet kaynağı haline gelir. Cenabı Hakk’ın merhametini kazanır.

14- “Ya Raûf” ism-i şerifini devamlı zikreden kimsenin kalbinde rikkat, ruhunda letafet, yüreğinde şefkat ve re’fet ziyade olur. Onu her gören zalim veya cebbar her kimseyi kendine bağlar, hakkındaki zulüm ve fenalıklar icra edemez.

15- Er-Raûf ism-i şerifinin vefkini bir kağıt üzerine yazıp kenarına da dilediğin kişinin ismiyle hâdimi olan Er’iyaîl ismini hurufu mukattaa olarak yazdıktan sonra üzerine 2083 defa “Ya Raûf” okuyup üzerinde taşıyan kimse ismini yazdığı zatı teshir eder, sevgi ve muhabbeti artar. O kişinin sevgi ve muhabbetini kazanır. (Kaynak: Kenzül Havas)

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın