Er-Refik Esması

Er-Refik Esması

er-Refîk, Allah’ın (c.c.) “işlerde acele etmemesi, yavaş yavaş davranması, her işinde yumuşak olması, sert kaba ve merhametsiz olmaması” demektir.

Bu isim Kuranda ne isim ne de fiil olarak geçmemektedir. Ancak Allah’ın böyle bir isminin olduğu Müslim ve diğer kitaplarda bulunan sahih hadislerde geçmektedir. Hz. Peygamber’in temiz eşi Hz. Aişe anlatıyor: “ Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Aişe! Elbette Allah yumuşaktır (Refik), yumuşaklığı sever. Allah sertlikle vermediğini yumuşaklıkla verir. Bu verdiğini yumuşaklıktan başkasıyla vermez. Müslim, 2593 

Allah Refik’tir. Yani yumuşaklığı çok olandır. Allah hayrı bol olan, onu dağıtan ve iyilik yollarını kolaylaştırandır. Allah insanoğluna sağladığı en büyük kolaylık kelamını ezberleyenlere kolaylaştırmasıdır. “Andolsun biz Kur’an’ı zikr (ile öğüt alıp – düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? Kamer:32

Allah’u Teala’nın kolaylaştırmadığı bir şeyi kimse kolayca öğrenemez Kur’an’da böyledir. Allah’ın izni ve takdiri olmadan hiç kimse bağışta bulunamaz, iyilik yapamaz.

Rıfk, aynı zamanda acele etmemek ve süre vermek gibi anlamlara da gelebilir. Allah  hakkında Refik, Halim (Tevbe etmeleri için kendisine isyan edenleri cezalandırmada acele etmeyen, onlara süre tanıyan) anlamındadır.  

Allah Refik’tir demek, aceleci olmayan demektir.

Ancak kaçırmaktan ve kaybetmekten korkanlar acele eder. Oysa her şey onun elindedir O acele etmez. “Allah yumuşaklığı sever” cümlesinin anlamı ise, Allah, işlerinde  ve amellerinde acele etmeyenleri sever demektir. 

Bu isim Müslüman kardeşlerimize bütün işlerinde ve durumlarında yumuşak olmalı ve asla acele etmemelidir. Çünkü acelecilik şeytanın bir tuzağıdır. Acele eden, yanlış ve eksik yapmaktan, sonuçta pişman olmaktan kurtulamaz. Hz. Peygamber (sav) Abdülkays’a şöyle söylemiştir: “Sende Allah’ın sevdiği iki özellik bulunmaktadır; Yumuşaklık ve acele etmemek.” Müslim,18

İşlerde acele etmeyen kişi, kainat ile ilgili işlerde Allah’ın sünnetullahına ve işleri kolaylaştırma ile zorlukların üstünden gelme hususunda ise Resulullah (sav)’in metoduna uyarak rıfkla ve sükunetle işleri yerine getirmelidir. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken ve onları irşad ederken yumuşak davranmak ve ağır başlı olmak son derece önemlidir. İnsanları hakka davet eden kişinin, insanlara karşı yumuşak ve ağırbaşlı davranması zorunludur. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş! Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir, yine buna ancak (erdemlerde) büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir.” Fussilet: 34-35

“Şüphesiz ki Allah, (kullarına karşı son derece) Refik’tir. Rıfk ehlini sever. Sertlik karşılığında vermediğini rıfk karşılığında verir. Buhari, Edebül-Müfred(472)

Allah ol deyince olu verdirendir buna rağmen O, mahlukatını bir defada değil hikmetinin ve rıfkının gereği tamamen tedrici olarak yavaş yavaş yaratmıştır. 

Refik isminin ebced değeri : 390

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir