Er-Reşîd (c.c.) esması

Er-Reşîd (c.c.) esması : 

Kullarına en doğru yolu gösteren, onları irşat (doğru yolu gösterme, uyarma) eden, hidayete erdiren, bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, varlıkları var ediş gayesine göre hedefine ulaştıran, olgunlaştıran. Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran. 

Her müslüman, bütün varlıkların mutlak yol göstericisinin ve doğruluk sahibinin Allah olduğunu bilmesi gerekir. İnsanları doğru yola ileten, varlıklarının ve hayatlarının düzene girmesini sağlayan yararları gösteren O’dur. Bu sadece insanlara has bir durum değildir. Bütün varlık ve canlıları kapsamaktadır.

Gökte ve yerde var olan her şey, O’nun çizdiği doğru plan ve programa göre işlemektedir. Düzen, doğruluk ve rehberlik Ondandır.

İçinde eğrilik olmayan dosdoğru din işte budur. Böyle bir dine inanan her müslüman, Melasının kendisine emrettiklerini yapmalı ve  yasaklarından kaçınmalıdır. 

Her müslüman Allah’ın kullarına doğru yolu göstermeli ve onları İslam ile bağdaşmayan kendilerini Allah’a itaat ve ibadet etmekten alıkoyan, Allah ve resulüne isyan etmelerine, emir ve yasaklarını çiğnemelerine neden olan bütün adet ve davranışları terk etmeye çağırmalıdır. Eğer müslüman bu özelliklerle kendisini donatır ve bunlara sahip olursa, Allah katında Reşid olarak adlandırılır ve büyük sevaplar kazanır. Allah ona, İbrahim peygamberle bağışta bulunduğu gibi bağışta bulunur. (Kurtubi) Yüce Allah Hz. İbrahim için Şöyle buyurmuştur: “Andolsun biz, bundan önce de İbrahim’e rüşdünü vermiştik.” Enbiya:51

Er Reşid Ebced değeri ve zikir saati:

ER-REŞİD isminin zikri (514) adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır. Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Prostat, omurilik ve sağ ayak. Gezegeni : Uranüs.

İçinde Er Reşid İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

1-  “Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).” Bakara: 186

2-  “Dinde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a iman ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.” Bakara :256

3- “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen) yol edinirler. Bu, onların, ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.” Araf:146

4-  “Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz, bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et.” Kehf: 10

5- “Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Rabbimin beni (Allah’a) bundan daha yakın (daha üstün) bir irşad seviyesine ulaştırmasını umarım.” Kehf :24

6- “Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” Cin:10

7-  “Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.” Cin: 14

8- “De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.” Cin :21

9- “Ve aranızda Allah’ın Resûl’ü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır.” Hucurat: 7

10- “Ve andolsun ki daha önce İbrâhîm (A.S)’a rüşdünü (irşad yetkisini) verdik. Ve Biz, onu (irşada ehil olduğunu) bilenlerdik.” Enbiya: 51

11- “Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Muhakkak ki sen, halimsin, reşidsin (rüşde erensin, irşad edensin).” dediler.” Hud: 87

Er-Reşîd (c.c.) esması Fazilet ve faydaları :

Kötü alışkanlıklardan kurtulma için : Er- Reşit

– Herhangi bir meselede ne yapacağını şaşıran 514 kere ” Ya Reşîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa kendisine işin doğrusu ilham olunur.

– Her gün 1000 defa akşam ile yatsı arasında ” Ya Reşîd celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan işlerinde tedbirli ve uyanık hareket ederler.

– İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için , kişi kendisini saadete ulaştıracak her türlü vasıtaların kendisine nasip kılması için bu isme ihtiyaç duyar. 

– Okuyan  ıslah olur. Pişman olacağı şeyleri yapmaz. İşleri kolaylaşır.

– 5 vakit namazdan sonra 514 kere ” Ya Reşîd celle celâlühû ” zikrine devam eden bütün kötü huylarından kurtulur, işleri iyi sonuçlanır.

– Bu mübarek ism-i celili yatsı namazını kıldıktan sonra: “Yâ Raşid” diye 100 defa okuyan kimsenin amelleri kabul edilir. Dileklerine nail olur.

– 1000 defa okuyanın sözü, karşısındaki kimseye etkisini gösterir. Yaratıklar kendisini dinlemek zorunda kalır.

– 152’şer defa okuyanın içini ve dışını Cenabı Hakk ıslah buyurur. İşlediği şeylerden pişmanlık duymaz. İşlediği şeylerin akıbetinden memnunluk duyar.

– Yapacağı bir işin akıbetini bilmeyen kimse, akşamla yatsı arasında 1000 defa okursa, yapacağı iş kendisine kolaylaştırılır. En doğrusunu yapar.

– Her gün 514 defa okunması doğru yolu gösterir ve dileklerinin kabul olmasında etkilidir.

– Her yatsı namazından sonra 100 yada 514 yada 1000 defa Ya Reşid c.c okunması dileklerin kabul olmasına vesile olur.

– Kötü huylar için yada kötü huylu biri için her namazdan sonra 514 yada her gün 514 defa niyet edilerek Ya Reşid c.c okunması kurtuluşuna vesile olur.

– Herhangi bir iş yada konuda ne yapacağını bilemeyen, şaşıran kimseler, 514 defa ya Reşid c.c okumaya devam ederlerse işin doğrusu ona ilham edilir.

* Bu ismin hadimi olan meleğin ismi Gatyâiyl Aleyhisselam’dır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın