Er-Rezzâk (c.c.) esması: 

Er-Rezzâk (c.c.) esması: 

Rızıkları yaratan ve kullarına bahşeden. Rızıkları ve rızıklandırdıklarını yaratan, rızıklandırdıklarına rızıklarını ulaştıran ve rızık elde etme sebeplerini meydana getiren, sonsuz manaları ile sürekli besleyen, bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran.

Rezzak çokluğa delalet eden mübalağalı ism-i faildir. Rezzak, rızkı peş peşe bol ve geniş olarak verendir. Rızık vermeyi üstlenen ve her canlının ayakta kalmasını sağlayacak azığı verendir. Mubah olsun olmasın her yönden gelen ve canlıya yarar sağlayan her şey Allah’ın verdiği rızıktır. 

Allah kullarına verdiği rızık genel ve özel olarak iki türlüdür. Genel rızık varlıkların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri vermesidir. Özel rızık bu dünya ve ahirette yararı devam rızıktır. Hz Peygamberin kastettiği ve açıkladığı işte budur. Bu rızık türü iki çeşittir.  Kalplerin rızkı ilim iman ve bunlara bağlı gerçeklerdir. Bedenin rızkı sahibine bir sorumluluk ve günah yüklemeyen helal rızıktır. 

Bu ismi bilince kul, Bununla Rabbine dua etmeli ve ona ibadet etmelidir. Allah’tan başkasından rızık beklememeli bu konuda Ondan başkasına dayanıp güvenmemelidir. Müslüman Allah’tan başka rızık veren bir mutlak Rezzak’ın olmadığını bilmelidir. Karnı tok olduğu halde sanki açlıktan kansız kalmış gibi açgözlülük eden ve daha fazlasını isteyen kimsenin durumu ne kötüdür. Oysa sen muhtaç olduğun halde aşırı düşkünlük gösterecek rızkını arama. Bil ki, düşkünlük ile rızık araman sana takdir edilen rızkı kesinlikle arttırmaz. Sana ancak takdir edilen rızık ulaşır, fazlası değil. O halde kendini küçük düşürerek rızık aramaktan vazgeç, onurunu ve izzeti nefsini koru. Hz Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Ruhülkudüs kalbine ilham etti ki, hiçbir nefis, rızkını tamamlamadıkça ölmeyecek. O halde Allah’tan korkun ve güzellikle isteyin. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.” Sahihul cami 2085

Er-Rezzak esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 308

Zikir günü ; Cuma

Zikir saati : Zühre (Sabah erken ve ikindiden sonra. Gece okumalarında akşamdan sonraki iki saat ve gece yarısından sonra.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Mide ve sol kaval kemiği, kalp kasları, akciğerler ve  mide.

Gezegeni : Jüpiter.

Er-Rezzak ism-i şerifinin içinde geçen ayeti kerimeler :

1-) Zariyat suresi 58. ayet

Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.

2-) Bakara suresi 212. ayet

İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

3-) Nahl suresi 114. ayet

Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyib (güzel, temiz) olan şeylerden yiyin! Ve eğer siz, yalnız O’na kul olduysanız, Allah’ın nimetlerine şükredin!

4-) Ankebut suresi 17 ayet

Fakat siz, Allah’tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin, Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı, Allah’ın katından isteyin ve O’na kul olun ve O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz.

5-) Hud suresi 6. ayet

Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki; onun rızkı, Allah’ın üzerine (Allah’a ait) olmasın. Ve onun karar kıldığı (kaldığı) yeri ve onun emanet (geçici) durduğu yeri bilir. Hepsi Kitab-ı Mübîn’dedir.

6-) Şura suresi 27. ayet

Ve eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, (onları) görendir.

Fazilet ve faydaları :

Birine yaptırmak istenilen bir işin kolaylıkla olması için : El-Rezzak

* Her sabah namazından sonra 308 kere ” Ya Rezzâk celle celâlühû ” denir, ardından da “İnnAllâhe Hüve’r-Rezzâku zü’l-Kuvveti’l-Metîn ” okunursa, en kısa zamanda kazanç kapıları açılır. Ömür boyunca geçim sıkıntısı çekilmez.

* Her gün 308 kere ” Ya Fettâh, Ya Rezzâk celle celâlühû ” zikrine devam den, her işinde başarılı olur.

* Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için REZZAK isminin zikrine başvurulur. 

* Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.

* Vefkini yapıp üzerine taşıyan ve her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308)defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızık sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

* Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesinde “YA REZZAK” diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur.

* Günde 315′er defa beş gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine gelir.

* 21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

* Bir kimse cuma namazı sonrasında ‘Ya-Rezzak’ diyerek 100 defa bir hastaya okuyup sonrasında hastanın şifaya kavuşması için dua edebilir.

* İdarecilerin yanında herhangi bir ihtiyacı olan kişi, matluba dönerek; 17 kere bu ism-i şerifi okursa; talebi gerçekleşir.

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın