Es-Sabûr (c.c.) Esması 

Es-Sabûr (c.c.) Esması 

Es-Sabûr ismi günahkarları cezalandırmak konusunda acele etmeyen Lütfuyla muamele eden anlamına gelmektedir.

Es-Sabûr sıfatının ne anlama geldiği konusunda üç değişik görüş vardır.

1- Es-Sabûr, Allah’ın zati sıfatlarından olup, Halim (cezalandırmada acele etmeyen) anlamındadır

2- Es-Sabûr, Allah’ın zati sıfatlarındandır. Ancak Halim anlamında değildir. Çünkü sabır cezayı erteleme Halim ise cezayı düşürme iradesine dayanır.

3- Es-Sabûr, Allah’ın fiili sıfatlarındandır ve cezayı erteleme iradesine dayanır.

Hz Peygamber Sav Allah’ın isimleri arasında saydığı Es-Sabûr ismi kur’an-ı Kerim’de Allah’ın ismi olarak zikiredilmese de bu ismin ifade ettiği anlamlar Allah’a affedilir. Nitekim çeşitli ayetlerde Allahu Teala’nın başta zalimler olmak üzere kötü insanların davranışlarından gafil olmadığını ancak günahkarların davranışlarını gördüğü ve onları bir anda cezalandırmaya da kudreti bulunduğu halde bunu ertelediği, onlara belirli bir zamana kadar mühlet verdiği belirtilerek dolaylı bir şekilde Es-Sabûr ismi Allah’a nispet edilir:

“Şayet Allah işledikleri günahlar yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah belirlenmiş bir vakte kadar onlara mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise, hiç şüphe yok ki Allah kullarını hakkıyla görür.” Fatır Suresi 45 

Benzer şekilde hazreti peygamber bir hadis-i şerifte başkalarından duyduğu eziyete Allah’tan daha çok sabreden yoktur.  İnsanlar Allah’a ortak koşup denginin ve çocuğunun bulunduğunu söyledikleri halde o yine de insanları rızıklandırmakta kendilerine sıhhat ve afiyet vermektedir. (Buhari edep 71, Müslüm sıfatü’l münafık 49-50, Ahmed b. Hanbel IV.395) buyurarak Es-Sabûr kavramı üzerinde bu hususu dile getirmiş ve Es-Sabûr isminin içeriğini işaret etmiştir.

 

İnsanoğlu iyi ve kötü davranışları yaparak ve yaşayarak kavrayacaktır. İnsanın kendisindeki olumsuzlukları görüp düzeltmesi hemen gerçekleşecek bir iş değildir. Bir süreç ister Es-Sabûr olan Allah insanlara zaman tanıması onların bu sürede kendilerini düzeltmeleri ve doğruya yönelmeleri bakımından bir fırsattır. Onun belirli bir süre için mühlet tanıyıp olumsuzluklara hemen müdahale etmemesi bu işlere razı olduğu, iyi insanları yalnız ve sahipsiz bıraktığı anlamına gelmez.  Kullarına zulüm ve haksızlıklara karşı çıkma ve bunların üstesinden gelme kudreti veren Allah elçileri aracıyla da onları desteklemiştir. 

Es-Sabûr ismi anlam yakınlığı  Olan Esmalar

Es-Sabûr ismi anlam yakınlığı taşıdığı Esmaül Hüsna’dan diğer isimlerin başında sabırlı ve temkinli olup kızgınlıkta muamele etmeyen anlamındaki Halim ismi gelir. Ancak bu iki isim arasında ince bir fark vardır. Halim ismi Allah’ın günahkar kullarını cezasını hafifleceğini veya tamamen affedeceğini de kesin olarak ifade etmekte birlikte, Es-Sabûr ismi Sadece bu cezanın erteleneceğini de kesin olarak ifade eder. Bunun yanında Es-Sabûr ismi Allah’ın kullarına olan şefkat ve merhametini gösteren Rahman ve Rahim Rauf onun bağışlayıcılığına delalet eden Afüv, gafur, gaffar, gafir isimleriyle de anlam bakımından irtibatlıdır.

 

Bir Müslüman dünyada yapılan günahların isyanların, zulümlerin ve inkarın karşılıksız kalmayacağını ve mutlaka  cezalandırılacağını bildirmektedir. Bunu bilen bir mümin işlediği günahlar sebebiyle bir zarara uğramadığında, aslında günahlar zararsız birşey olduğu zanına kapılmamalıdır. Allah CC onu cezalandırmayı erteleyip kendisine tövbe etmesi için bir fırsat tanıdığını anlamalı, bu sebeple kendini hesaba çekmeli, eksik hatalı yönlerini fark edip hemen düzeltmelidir. Es-Sabûr, ismi Mü’mine sabır erdemine sahip olması gerektiğini hatırlatmasıdır. Allah’ın ona vermiş olduğu bu sabır kuvvetiyle karşılaştığı bütün olumsuzluklara karşı dayanıp sebat göstermeli çevresine de sabırlı olmayı tavsiye etmelidir. Bu mü’min kendisine yapılan kötülüklere karşı sabretmeli, ani tepkiler vermek yerine, sakin davranıp kötülükleri en güzel şekilde savmalı, ıslah edici olmalıdır. Zira bilmelidir ki iman edip salih amel işleyenler birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtuluşa erecektir.

Bu isim Kur’an-ı Kerim’de “es-Sabûr” kalıbıyla geçmiyorsa da, Allah’ın bu vasfını ifade eden 70’den fazla âyet vardır.

Cenab-ı Hak buyuruyor: “Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara,153)

Es-Sabûr esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 298

Zikir günü ; Pazar

Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir) : Bağırsaklar, sol kulak ve arkası.

Gezegeni : Satürn.

Hangi burç üzerinde etkili : Boğa

Es-Sabur Esmasının Faydaları 

Başa gelen herhangi bir kaza veya felaket zamanında 298 kere ”Ya Sabûr celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan metanetli olur.

Vakit namazdan sonra 298 kere ”Ya Sabûr celle celâlühû” zikrine devam eden sabır ve sebata nail olur.

Es-Sabûr ism-i şerifi, başladığı işi zevkle bitirebilmek, acizlikten kurtulmak, musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için “Ya Sabur Celle celalühü” diyerek 298 kere okunur.

Her sabah(298) defa zikreden, himaye-i İlahiye mazhar olur. Sıkıntı verecek bir şey gelmez. İşinde bıkkınlık hissetmez.

Her gün (296) kere zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.

Musibet ve zor zamanlarında bu mübarek ismi şerifi 100 kere “Yâ Sabûr” diye okumaya devam edenler, içinde bulundukları durumlardan Allah’ın izni ile kurtulurlar.

Es-Sabûr ism-i şerifi, güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkar olur.

Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse, yürekten (33) kere “YA  Sabûr” derse şifa bulur.

Es-Sabûr isminin zikriyle hem dünya, hem ahiret mutluluğuna niyet edilmeli ve esas maksat yapılmalıdır. Çünkü bereketi her iki cihan için yeterlidir. Ahiret kazancı için zikredildiğinde, saat ve sayı sınırlandırılması yoktur. Ne kadar çok zikredilirse o kadar sevap ve kazanç elde edilir.

Allah’ın sabûr isminin bu dünyada pek çok görüntülerini  düşünenler  rahatlıkla müşahede edebilirler.

Bir müslüman ihlasla, inanarak ve yaşayarak “Ya Sabûr” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun eserlerine nail olur. Her türlü felaketten, hastalıklardan kurtulup, şifa bulur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın