Eş Seçimi Nasıl Olmalı

Bismillahirrahmanirrahim

Hanım Seçimi:

Hanım, erkeğin can yoldaşı, sırdaşı, huzur ve sükun sığınağı, sevgisinin meyve veren ağacı, hayat ortağı, evinin sahibesi, çocuklarının anası, gönlünün sevdalısı ve sohbet arkadaşıdır.

Kadın, aileyi meydana getiren en önemli unsurlardan biridir. Çünkü kadına bahşedilen doğurganlık, çocukların anası olma imkanı ondadır ve çocuklar pek çok meziyet ve özelliklerini anneden alırlar. Çocuğun duygu ve hisleri annenin sevgi yüklü kucağında oluşur, Yetenekleri ve alışkanlıkları annenin ilgisi ile gelişir, dilini öğrenir, örf, adet ve geleneklerden pek çoğunu ondan alır.

Dinini ondan öğrenir, sosyal hayata onun kucağında hazırlanır. İslam, saliha bir eş seçimine büyük önem vermiştir.  Gayret ve özveri ile eş olabilecek bir hanım aranması ve elde edilmesi gereken en hayırlı dünya nimeti sayılmıştır.

(Kız ve erkek) Kardeşim! Bir ömür boyunca birlikte yaşamak istediğin bir kimseyi seçmek istiyorsun. Dolayısıyla kimi seçtiğine çok iyi bakmalısın. İnsan yaşamındaki hiçbir seçim (Din ve mezhep seçimi hariç) eş seçimi kadar önemli değildir.

Bu seçim, senin mutluluğun ve mutsuzluğun konusunda çok önemli bir role sahiptir. Yapabildiğin kadar titiz ol. İnsanlara danış. Araştırma yap. istişare ve istihareyi unutma, Yanlış yapmamak için dikkat et. İçgüdüsel duygulardan dolayı karar verme. Yanlış etkenlerin tesiri altında kalmamaya dikkat et. Eğer sana münasip olmayan, liyakati bulunmayan ve uygun olmayan bir kimseyle evlenirsen işin çok zor olacaktır.

Dikkatli olunuz…Çöplükte büyümüş olan gülden sakının… Aptalla evlenmekten kaçının… Boynuna taktığın gerdanlığa iyi bak… bu hadislerine her iki taraf kulak vermelidir.

Koça Seçimi:

Kızın Anne ve Babası kızının dünya ve ahiret saadeti için uygun bir eş seçiminde yetiştirme tarzını çok iyi ayarlamalı ve eş kriterlerini özellikle bu devirde çok iyi işlemelidir. Sosyal medyada eş bulan, okul yolunda flört ile bulunacak eşlerden korunmalı, Bunun yanı sıra televizyon dizilerindeki bizim kültürümüzü temsil etmeyen çirkin aile yapısını özendiren, karmaşık ilişkiler ağının açtığı yaralardan kızını korumalı; kızına yardımcı olmalıdır, ahlaklı, şerefli ve güzel itibarı bulunan bir kimse ile evlendirmesi, Öyleki seçilecek koça adayı, onunla emanet bilinci ile güzellikle geçinecek birisi olmalıdır. Velev ki, huyları birbirini tutmayıp ayrılmaları gerektiğinde de güzellikle boşayacak biri olmalıdır. Haberlerde görüyoruz eşinden boşanmış olmasına rağmen kadını rahat bırakmayıp öldürmeye varıncaya kadar giden bozuk ruhsal yapıya sahip kişiler eş olarak seçilmekte.

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyuruyor: “Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa, onu evlendirin. Eğer böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve yaygın bir bozgunculuk olur.” Tirmizi, Nikah,3

Rasülullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kadınların en hayırlısı, mehirce en kolay olanıdır.”

Eş Seçimindeki Kıstaslar:

Eş seçmek için bazı kıstaslara sahip olmak zorundayız. Yani kız ve erkek, “Nasıl bir eş istemektedirler? Özellikleri nelerdir? gibi konular hakkında bazı kıstaslara ve ölçülere sahip olmalıdırlar.

Yüce Allah, bir kadınla mal varlığından dolayı evlenen bir kimseyi kendi haline bırakır. Bir kadınla yalnızca güzelliğinden dolayı evlenen bir kimse, kadında hoş olmayan şeyler görecektir. Bir kadınla dindarlığından dolayı evlenen bir kimse için, yüce Allah bütün özellikleri bir araya getirecektir.

Dindarlık haslet olarak ön planda olmalıdır:

Namus kavramı üzerinde iffetle yer bulmuş Allah’ın ayetlerinin gereğince tesettüre girmiş, hayalı olan kimse bulunması gereken kişidir.

“İman etmedikçe Allah’a şirk koşan kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, imanlı bir cariye, müşrik bir kadından kesinlikle daha iyidir. İman etmemiş müşrik erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, inanmış bir köle, müşrik bir kişiden kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) Cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile Cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar.” (Bakara, 2/221)

Ayet-i kerimede görüldüğü üzere evlilikte eş seçimi hem erkek hem de kadın açısından ele alınmıştır. Burada dikkati çeken ilk husus, evlenilecek adayda inancın aranmasının gereğidir.

Güzel Ahlak sahibi olanın tercih edilmesi:

“Ahlakı ve dini güzel olan bir kimseyle evlenin. Eğer böyle yapmazsanız büyük bir fesat ve fitne ortaya çıkacaktır.”

Efendimiz (sas) de bir hadisi şeriflerinde evlenecek erkekler için şöyle buyurur: “Kadın dört şeyi için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar olanını seç ki elin bereket bulsun.”Başka bir rivayette de “soy” dışındaki diğer üç nitelik yani malı, güzelliği ve dindarlığı belirtilmiştir.

Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz:

İhtimal ki, güzellikleri onları ahlaken geri kalmaya sevk eder. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyiniz. Çünkü olabilir ki malları sebebi ile kocalarına karşı taşkın davranabilirler. Siz onları genelde dindarlıklarından ötürü nikahlayınız. Şüphesiz dindar olan kara kuru bir kadın (dindar olmayan diğerlerinden) daha üstündür.

Dini hassasiyete sahip olmayan koca adayı incelikten yoksundur. Dini hassasiyet taşımayan bir koca adayıyla dini hassasiyeti olan hanım adayı nasıl uyum sağlayacak zor bir olay zamanla düzelir demek hatadır.

Bir genç kız, haramları açıktan işlemeye devam eden kötü ahlaka sahip bir koca adayı ile evlenirse mutlu olamaz. Seviyesiz hareket eden ve ağzı bozuk,  hoş olmayan tutum ve davranışlar gösterme, kindar ve hilekar, hainlik ve düşmanlık, cimrilik, günaha düşkünlük, koğuculuk, insanlara eziyet, yalan vb. menfi özellikler kişiler sizin hayatınızı zehir eder cehenneme çevirir.  Bu özelliklerden bir veya birkaçına sahip kimselerle nikah akdine girmemenin daha uygun olacağı anlaşılmaktadır.

Olumlu özelliklere sahip, konuşmalarında ölçülü olan, güzel tutum ve davranışlar gösteren, hemen parlayıp taşkınlık yapmayan ve kimseye haset etmeyen, cömertlikle maruf, kendisi takva sahibi olduğu gibi müttaki insanlarla birlikte olan, kimsenin aleyhinde konuşmayan, düşkün ve muhtaç kimselere yardımcı olan bir insanın da iyi bir eş adayı olabileceği görülmektedir.

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Üç kimse vardır ki, Allah onlara  yardım etmeyi üzerine vacip kılmıştır:
1. Allah yolunda cihad eden.
2. iffetini korumak için evlenen.
3. (Hürriyetine kavuşmak için borcunu) ödemek isteyen yazışmalı köle” Nesai,6/16;İbn Mace, 2518

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın