Eş-Şekûr (c.c.) Esması

Eş-Şekûr (c.c.) Esması

 
Eş-Şekûr (c.c.) esması Manası

Şekûr ismi az da olsa kulun iyi bir ameline fazlasıyla mükafat veren anlamına gelir.

Bu ismin çoğunlukla kullara, yaptıkları güzel ameller karşılığında hak ettikleri karşılıktan fazlasının verildiğini, onların mükafatlarının arttırıldığını bildiren ayetlerde zikredilmesi de bunu göstermektedir: “İşte Allah’ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.” Eş-Şura/23 

Şekûr ismi mümine, yaptığı en küçük amelin bile Allah katında değerli olduğunu ve kat kat fazlasıyla karşılık göreceğini gösterir. Allah rızasını gözeterek yapılacak amellerin karşılığı mutlaka şükranla karşılanacaktır. Önemsiz gördüğü en küçük bir amelin bile ebedi hayatını mamur edecek bir fırsat olduğunu bilerek fiil işlemelidir. Böylelikle kul Allah’ın nimetlerine karşılık şükür görevini bir nebze yerine bitirebildiği gibi, bu nimetlerin devamını da Allah’tan umabilecektir. 

Kul, bazen gördüğü bir iyiliğe karşı sadece teşekkür etmekle Şakir “şükredici” olur. Bazen da gördüğü iyiliğe karşı daha fazla iyilik yapmakla (Şakir: şükredici) olur. Nasıl olursa olsun, bütün bunlar iyi huylardandır. 

Allah’ın  Resulü (sav.) buyurmuşlardır: “İnsanlara şükretmeyen  Allah’a şükr edemez.” İmam Ahmet, Müsned; Tirmizi Ebu Said (ra) rivayet etmişlerdir. 

Allah’ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükür o nimetin masiyet yolunda kullanmamakla olur. Hak yolunda verilen nimet kullanılması ile şükür yerini bulur.

Kuranda geçen Eş-Şekûr (c.c.) esması Ayetleri

“Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.” Fatır / 30

“(Cennette şöyle) derler: Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.” Fatır / 34

“İşte Allah’ın, âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki: “Ben, ona (tebliğe) karşı bir ücret istemiyorum, yakınlıkta sevgiden başka.” Ve kim hasene işlerse onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah, Gafûr’dur (mağfiret eden), Şükredilen’dir.” Şura / 23

“Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, onu size kat kat arttırarak öder ve sizi mağfiret eder. Ve Allah; Şekur’dur (şükredilendir, şükrün karşılığını verendir), Halîm’dir.” Teğabun / 17

“Ona dilediği şeyleri, mihraplar (mescidler, saraylar, yüksek binalar), heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlar(dı). Ey Dâvud ailesi, şükrederek çalışın! Ve kullarımdan, çok şükredenler azdır.” Sebe / 13

“Fakat onlar: “Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl.” dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları (nesilden nesile anlatılan) “hadîs” kıldık Ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda, çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler (ibretler) vardır.” Sebe / 19

“Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazl (lütuf) sahibidir. Ve lâkin onların çoğu şükretmiyorlar.” Neml  / 73

“ Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki; eğer şükrederseniz (ni’metlerinizi) artırırım, eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir.”İbrahim /  7

“Ondan taze et yemeniz için, denizi emrinize veren, O’dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız. Ve onun içinde, suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve (bunlar), O’nun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz.”Nahl / 14

“Ve siz; yeryüzünde az (sayıda) olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı (yer sahibi yaptı) ve sizi yardımı ile destekledi ve sizi tayyib rızıkla (helâl, temiz rızıklardan) rızıklandırdı. Umulur ki böylece siz şükredersiniz.”Enfal / 26

“Ve rahmetinden (olmak üzere) sizin için, içinde sükûn bulasınız (dinlenesiniz) diye ve O’nun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı (yarattı). Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz.” Kasas / 73

“Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!” Araf 10

“Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası) basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz” Secde/ 9 

“Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Ve Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.” Bakara /152

“Ey âmenû olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz (helâl) şeylerden yeyin. Ve eğer sadece O’na kul iseniz, Allah’a şükredin.” Bakara / 172

Eş-Şekûr esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 526

Zikir günü ; Pazar

Zikir saati : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Vücut haritasındaki yeri (zikri hangi organa iyi gelir.) : Başın ön kısmı ve sağ el. Nefes darlığı.

Gezegeni : Ay.

Eş-Şekûr esmasının Fazilet ve faydaları :

* Geçim darlığı, gönül sıkıntısı ve gönül darlığı çeken ” Ya Şekûr celle celâlühû ” ism-i şerifini 41 kere bir bardak suya okuyup içen bu konularda faydasını görür.

* 5 vakit namazdan sonra 526 kere ” Ya Şekûr celle celâlühû ” zikrine devam edenler, geçim sıkıntısından kurtulur. Hayırlı işlerin hepsinde başarılı olur.

* Gözü az gören birinin 41 kere bir bardak suya ” Ya Şekûr celle celâlühû ” okuyup bu suyla gözlerini yıkarsa Allah’ın izniyle iyileşir.

* Nefes darlığından şikâyet edenlerin her gün bir bardak suya 526 kere ” Ya Şekûr celle celâlühû ” ve şifa ayetlerini de okuduktan sonra bu suyu içerse şikâyetleri kaybolur.

* Eş-Şekûr ism-i şerifi, rızkın bol, nimetlerin devamlı olması ve hayır işlerinde ilerlemek için, “Ya Şekûr Celle Celalühü” diyerek 526 kere okunur.

* Kendinde nefes darlığı ve beden yorgunluğu olan bir kişi Eş-Şekûr ism-i şerifini suya yazar ve onunla bedenini mesh eder ve içerse şifa bulur.

* Eş-Şekûr ism-i şerifi, 41 kere suya okunur, o su ile gözler yıkanır ve içilirse büyük bereketler bulur, göğsü ve bedeni şifa bulur, görmesi kuvvetlenir.

* Bu ismi usulüne göre okuyan kimseler, her türlü kaza ve belalardan korunur. Cenab-ı  Hak, bu ismi okuyup virt edinen kimseyi büyük-küçük her türlü fenalıklardan korur.

* Her gün 526 defa zikreden kimse, verilen nimetlere şükretme lezzetini, ibadete devam etme zevkini ve muhtaç olanlara  da ikram etme özelliğini kazanır.

* Bu ismin zikrine devam eden kimse, sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur.

Eş-Şekûr ism-i şerifi, rızkın bol, nimetlerin devamlı olması ve hayır işlerinde ilerlemek için, “Ya Şekûr Celle Celalühü” diyerek 526 kere okunur.

 

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın