Es-Semi Cc. Esması

Es-Semi Cc. Esması

Semih işiten anlamına gelir o kısıtları da gizli söylenenleri de işte nedir ona göre alenilik veya gizlilik sukut veya konuşma birdir.  Beyhaki

Semih gizli veya açık Söylenen her sözü eşit olarak işten onun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz da şaşırmaz birinin  esini işitmek ötekinin sesini de İşitmeye mani olmaz talep edenlerin çoğunluğu onu şaşırtmaz ve yanıltmaz. 

Ne kadar gizli olursa olsun, O her şeyi duyar… Hatta karanlık bir gecede insiz bir kaya üzerinde sessizce yürüyen siyah karıncanın ayak seslerini bile işitir… Hamd edicilerin hamdini duyar, mükafatlandırır, dua edenlerin yalvarışlarından haberi olur, dualarını kabul eder.. 

Duyar amma bizim gibi kulakla değil, yapar amma bizim gibi eli yoktur, konuşur ama bizim gibi dille değil.. O bütün insanlarda olan aza ve hadisatın her çeşidinden münezzeh ve Müberradır. Bizim gibi alet ve edevattan münezzeh kıldığımız zaman anlarız ki, O’nun duyuşu bizimkine benzemez, bambaşkadır.. Duyuşu sonsuzdur… 

Bu hususu ince düşünmeyen kişi, teşbih gibi affedilemeyecek bir hataya düşebilir.. Onun için çok düşünmelisin ve pek dikkatli olmalısın!..

Semanın (dinleme) aslı,

kalbin dinlenilen şeylerin anlamına dikkat kesilmesi ve bu anlamda coşmasıdır. Bunların etkisiyle kalp, ya ister ya da nefret eder ya da sever. Dinlemenin çeşitleri vardır: Kimi insanlar, tabiatının, nefsinin ve arzusunun isteği ile dinler. Bu kimselerin dinlediklerinden payları, Tabiatlarına uygun nefsani zevklerdir. Kimi insanlar manevi halleri, imanları, marifetleri ve akıllarıyla dinler. Bunların dinlediklerinden payları ise, içinde bulunduğu manevi halin, iman ve düşünme gücünün artmasına vesile olur. Diğer kimseler ise başkalarıyla değil yalnız Allah ile dinler. Bu kimselerin durumu sahih ve Kutsi bir hadiste şöyle belirtilir: “Öyle ki, benimle işitir, benimle görür.” Buhari, 6502  Semaların en üstünü ve hepsinden daha doğru olanı işte budur.

Allah’ın dinlenmesini farz kıldığı veya teşvik ettiği bütün şeyleri dinlemek gerekir. Buna göre Kur’an’ı, Hz Peygamberin hadislerini ve dini vaaz ve sohbetleri dinlemelisin. Sana bunların yolunu gösteren ve seni Allah’a yaklaştıracak şeyleri dinlemeli ve yüce Allah’ın şu buyruklarına göre hareket etmelisin “Kur’an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun umulur ki esirgenmiş olursunuz.” Araf: 204 “Bundan böyle vahyolunanı dinle.” Taha: 13 “Dinleyin ve itaat edin.” Teğabun: 16

Bir kul Allah’ın her şeyi duyduğunu ve Allah’a gizli kapaklı hiçbir şeyi tasavvur edilemeyeceğini bilir ve ona göre dilini muhafaza eder kötü niyet ve teşebbüslerde bulunmaz… 

Kendine kulağın yalnız Allah kelamını dinlemek için verildiğini bilir ve unutmaz.. Allah’ın kitabını dinler, ondan istifade eder. Allah’a ulaştıracak hidayet yollarını bulmak için canla başla ona sarılır. 

Es-Semi esmasının ebced değeri, zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 180 Zikir günü ; Perşembe Zikir saati ; Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı)

Es-Semî esmanın zikir adedi 180 adettir. Zikir saati Müşteri: Günü Perşembedir.

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Beynin tepesi, gözler ve kulaklar.

Gezegeni : Merkür.

Hangi burcu etkiliyor : İkizler

Es-Semi Esmasının Geçtiği Ayetler

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Nisa,148)

Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara,181)

Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. (Zuhruf,80)

Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Nisa,134)

Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. (Ali imran,181)

Allah, hak ve adaletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Mümin,20)

(O şöyle) dedi: “Benim Rabbim, semadaki ve yerdeki sözü bilir. Ve O, (en iyi) işiten, (en iyi) bilendir.” (Enbiya :4)

Es-Semi Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

  • Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimseye, dost veya düşman ,kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur. 
  • Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için “Ya Semi Celle Celalühü” diyerek 180 kere okunur.
  • Kim, Perşembe günü duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okursa, duası kabul olunur. Çok çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.
  • Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimseye ,dost veya düşman ,kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur.
  • Zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur. İstediğine kavuşur.
  • Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir salı günü bu ismi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatır ise Allah’ın izni ile iyileşir.
  • Her gün 540 kere ” Ya Semî’, Ya Basîr celle celâlühû ” zikrine devam edenin ilmi artar. 
  • Her gün 180 kere ” Ya Semî celle celâlühû ” zikrine devam edenin insanların yanında itibarlı olur, mesleğinde ilerler.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir