Eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)

Eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)

Evliyanın büyüklerinden, Arif-i Billah Şeyh Ahmed Hindül Lahuri (k.s) Hz.leri, sadat-ı kiramdan Şeyh Abdürrezzaku’l-Hamevî (k.s) Hzlerinin neslindendir.

Kendisi hakkında ulaşılabileceğimiz yeterli bir bilgi kaynağına sahip değiliz. 

Bu zat da Pir Abdülkadir Geylani (k.s.a) Efendimizin mübarek ahfadındandır. Şeyh Ahmed (k.s) Hz.leri manevi alemde yüce bir şahsiyettir.

Tomar-ı turuk-u Aliyede geçen anlatışla kendisi zamanın en büyük Kutuplarından idi. Mana aleminde Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretlerinden aldığın manevi bir işaretle Hindistan’dan Bağdat’a, oradan Karadağ’a gelerek Şeyh Mahmud (k.s) Hz.lerini irşad etmiş, emaneti kendisine devretmiştir.

Şeyh Mahmud (k.s),  yanın ayrılırken yanına aldığı Süleymaniye sancağı ve iki müridi ile Surdaş’a doğru harekete ettiler. Keşf-ü kerameti zahir bir zat idi. Kendisinin şehid edileceğini bildirmiş ve bildirdiği şekilde şehid edilmiştir.

Hicri olarak 1160 yılında düzenlenen suikast şu şekilde olmuştur. Surdaş kasabasına girerken yanındakilerin suikast etmesi ile mübarek ruhları dar-ı Bekaya Vuslat etmiştir. Onun mübarek Vücudunu da orada bir çukura gizlemişlerdir. Şeyh Mahmut Hazretleri mürşidinin Şehid olduğunu öğrendi ve hemen yanına aldığı müridan ile birlikte Eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)‘in şehit edildiği yere geldi.

Eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)’in manevi işaretle çukuru buldu ve şeyhi oradan çıkardı sırtına alarak yakınlarda bulunan dağın zirvesine çıktılar. Burada küçük bir su gözesi mevcuttu Şeyh Mahmud, ayağıyla az akmakta olan göze suyuna Ya Allah diyerek ayağını vurdu. Su o andan itibaren daha gür ve hızlı akmaya başladı. O bölgede gerçekleştirilen yıkama işi bitirilip hemen orada müsaid bir yere defnedildi. Daha sonradan o bölge araziler alınarak türbe etrafı genişletildi.

Hindistan Bölgesinde yaşayan silsilede adı geçen velilerdendir. Türbesi hali hazırda ziyaretgahtır.

Allah (c.c) şefaatine nail eylesin. Amin

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir