Es-Sübbûh

Sübbûh

اَلسُّبُّوحُ  

Bu isim Kur’an’da değil, Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadislerde geçmektedir. Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber rükû ettiğinde: “Ey ulu ve yüce olan! Ey hiçbir ayıbı ve kusuru olmayan! Ey meleklerin ve Rûh’un (Cebrail’in) Rabb’i!” diye dua ederdi.”[1]
Müslim’in bir başka rivayetinde Hz. Peygamber’in bu duayı rükûda ve secdede söylediği nakledilir.

el-Halîmî bu ismin anlamı hakkında der ki: “Sübbûh, var olma yö­nünden varlıklarda bulunan her türlü ayıp ve noksanlıklardan uzak olan de­mektir. Tesbîh ve tenzih etmek, yüceltmek, ayıp ve eksikliklerden uzak tutmak anlamlarına gelir.”[2]
 
[1]Müslim, 487.

[2]Beyhakî, a.g.e., s. 37.

 

 

 

Bu isim Kur’an’da değil, Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadislerde geçmektedir. Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber rükû ettiğinde: “Ey ulu ve yüce olan! Ey hiçbir ayıbı ve kusuru olmayan! Ey meleklerin ve Rûh’un (Cebrail’in) Rabb’i!” diye dua ederdi.”[1]
Müslim’in bir başka rivayetinde Hz. Peygamber’in bu duayı rükûda ve secdede söylediği nakledilir.

el-Halîmî bu ismin anlamı hakkında der ki: “Sübbûh, var olma yö­nünden varlıklarda bulunan her türlü ayıp ve noksanlıklardan uzak olan de­mektir. Tesbîh ve tenzih etmek, yüceltmek, ayıp ve eksikliklerden uzak tutmak anlamlarına gelir.”[2]
 
 [1]     Müslim, 487. [2]     Beyhakî, a.g.e., s. 37.

 

Bu isim Kur’an’da değil, Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadislerde geçmektedir. Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber rükû ettiğinde: “Ey ulu ve yüce olan! Ey hiçbir ayıbı ve kusuru olmayan! Ey meleklerin ve Rûh’un (Cebrail’in) Rabb’i!” diye dua ederdi.”[1]
Müslim’in bir başka rivayetinde Hz. Peygamber’in bu duayı rükûda ve secdede söylediği nakledilir.

el-Halîmî bu ismin anlamı hakkında der ki: “Sübbûh, var olma yö­nünden varlıklarda bulunan her türlü ayıp ve noksanlıklardan uzak olan de­mektir. Tesbîh ve tenzih etmek, yüceltmek, ayıp ve eksikliklerden uzak tutmak anlamlarına gelir.”[2]
 
 [1]     Müslim, 487. [2]     Beyhakî, a.g.e., s. 37.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir