Esmaların İnsan Üzerindeki etkileri

Bismillahirrahmanirrahim

Adem (as) Esmayı (İsimleri) Öğrendi:

Allah  Teala; Adem (As)’ı yarattı ve ona bazı müfessirlere göre Esmaül Hüsna’yı öğretmiştir denilmektedir.

“Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi.” bakara:31 

Kainata Yayılmış Esmalar:

Allah Tealanın mübarek isimlerinin  her biri kainattaki bir şeyin veya bir ilim dalının hakikat ve temelini teşkil etmektedir. Mesela hukuk ve adalet İlmi, Allah Celle Celalühü’nün Adl isminin Kapsamındadır. Yine kainattaki rızıkların dağılması, iktisadi ve yapılanması Rezzak ismi ile ortaya çıkmaktadır.

Nereye baksak orada bir ismin tezahürünü görmek mümkündür. Bir çiçekteki renk uyumundan, koku ve güzelliğine varıncaya kadar Allah Celle Celalühü’nün Musavvir olduğunu her şeyi Halık ettiğini ve bunu da kusursuz bir ilimle yarattığını görmekteyiz.

insanoğlu etrafına baktıkça kainatta bu isimlerin tezahürü görülmektedir. Bu insana verilen kemalattır aynı zamanda inkişaf edip terakki yeteneğinin insana verildiğinin bir göstergesidir. Bu isimler Adem Aleyhisselam’a üretildiği için sonradan ortaya çıkan bu güzellik ilköğretimin meyveleridir. İşte bu bize melekler karşısında bir üstünlük kazandıran durumdur. Sonuçta kainat üzerinde bu isimlerin  tecellisi ile her şey bir düzen içerisinde akmaktadır. Güneş nurunu Haktan almaktadır.

İnsanın Üzerinde Taşıdığı Esma:

İnsanlar bu Esmaların tecellilerini farklı bir şekilde Üzerlerinde taşıdıklarının belki de farkında değillerdir. Mülayim bir insanın hilm  isminin tecellisini acaba taşıdığını bilmekte midir. Öyleyse insanlar esma virdlerin üzerlerinde etkilerini görmek istiyorlarsa bunları düzenli bir şekilde çekmelidirler. 

Tasavvufta Esmanın Önemi:

Salik’in yetişmesinde esma virdlerinin önemi Çoktur. Tasavvufta kullanılan en önemli metotlar arasındadır. Belirlenecek olan virdler kişinin Ruhi ve nefsi haline, yaşadığı olayların üzerinde bıraktığı tahribat veyahut da izlere göre, şahsın isminin üzerindeki etkisine  göre Esmalar belirleyenler olabilir. 

Tasavvufta metod bu şekilde değildir. Tasavvufta Asli ve Furi  Esmalar kullanılarak nefsi terbiye yapılır. Bu şekilde Salik takip edilerek nefsin makamlarının geçilmesi için  suluk yaptırılır. 

İnsanoğlunun İhtiyacı:

İnsanoğlu Allah azze ve celle nin isimlerine muhtaçtır. Onunla duaya başlanır, hayatın her anı onun isminin tecellisini taşır. Bu yüzden insan esma-i ilahiye ile devamlı münasebet halindedir.  İnsan kendisine hakim olan Esma’nın ne olduğunu bulmalıdır ve bu esmayı her gün çekmesi uygun olur. Çünkü esma salikin duasının kabulüne, manevi terakkisine ilerlemesine imkan sağlayacak bir vesiledir.

Bu isimlerin dilde olmaması kişinin kainattaki yalnızlığının göstergesidir. Hayat esmalarla değer bulur dua ve niyazlarımız bu esmalarla tamamlanır.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın