Esmaların Tespih adetleri Ve Niyetleri

Bismillahirrahmanirrahim

Fahrettin Razi’nin açıklamasına göre Allah’ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse sür’atle o isimden istifade eder. 

Ancak burada insanın aklına hemen “Hangi Esmayı günde kaç kez zikretmeliyim?” sorusu geliyor. Uzmanlar, ‘İnsanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah’ı anmalı’ cevabını veriyor. Ama bizim aşağıda vereceğimiz rakamlar genelde ilgili ismin ebcet hesabı yapılarak elde edilen rakamlar.

“En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle O’na dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.” (Araf180)

“O’dur Allah, Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar Onundur.” (Taha 8)

İsmi Celil

Adet

Tespih niyeti

Allah

(66)

Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahmân

(298)

Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.

Er-Rahîm

(258)

Maddi ve manevi rızka nail olmak.

El-Melik

(90)

Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddûs

(170)

Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selâm

(131)

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

El-Mü’min

(137)

Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin

(145)

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

El-Aziz

(94)

Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbâr

(206)

İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir

(662)

İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

El-Hâlık

(731)

İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

El-Bâri

(214)

İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak.

El-Musavvir

(336)

Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffâr

(1.281)

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhâr

(306)

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

El-Vehhâb

(14)

Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzâk

(308)

Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettâh

(489)

Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim

(150)

İlim zenginliği için.

El-Kâbid

(903)

Zalimin zulmünden kurtulmak

El-Bâsit

(72)

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid

(1.481)

Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi

(351)

İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

El-Muiz

(117)

Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil

(770)

Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi’

(180)

Duaların kabul olması.

El-Basir

(302)

Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem

(68)

Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

El-Adl

(104)

Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf

(129)

Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habîr

(812)

Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm

(88)

Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azîm

(1.020)

Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafûr

(1.286)

Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak.

Eş-Şekûr

(526)

Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy

(110)

Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebîr

(232)

Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafîz

(998)

Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukît

(550)

Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasîb

(80)

Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl

(73)

Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

El-Kerîm

(270)

Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakîb

(312)

Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücîb

(55)

Duaların kabul olunması.

El-Vâsi’

(137)

Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm

(78)

İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

El-Vedûd

(20)

İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecîd

(57)

İzzet ve şerefin artması.

El-Bâis

(573)

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak

Eş-Şehîd

(319)

Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

El-Hak

(108)

Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekîl

(66)

Allah’tan her türlü yardım görmek.

El-Kavî

(116)

Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

El-Metîn

(500)

Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy

(46)

Her işte Allah’ın yardımını istemek.

El-Hamîd

(68)

Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

El-Muhsî

(148)

Zekanın kuvvetli olması.

El-Mübdi

(57)

Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

El-Muîd

(124)

Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyî

(68)

İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumît

(490)

Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay

(18)

Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyûm

(156)

Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vâcid

(14)

Aradığını ve kaybettiğini bulmak

El-Mâcid

(48)

Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid/El-Ehad

(19)/(13)

Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması

Es-Samed

(134)

Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kâdir

(305)

İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir

(744)

Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim

(184)

Daima yükselmek.

El-Muahhir

(847)

Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

El-Evvel

(37)

Her hayır işinde birinci olmak.

El-Âhir

(801)

Ömrün uzun olması.

Ez Zâhir

(1.106)

Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteâlî

(551)

İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Bâtın

(62)

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

El-Vâlî

(47)

Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr

(202)

Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvâb

(409)

Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım

(630)

Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv

(156)

Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Raûf

(287)

Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

Mâlikü’l-Mülk

(212)

Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması.

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm

(1.100)

İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

El-Muksit

(209)

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Câmi

(114)

Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

El-Ganî

(1.060)

Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğnî

(1.100)

Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mâni’

(161)

Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Dârr

(1.001)

Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.

En-Nâfi’

(201)

Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

En-Nûr

(256)

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak. 

El-Hâdî

(20)

Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

El-Bedî’

(86)

Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için

El-Bâkî

(113)

Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Vâris

(707)

Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşîd

(514)

Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

Es-Sabûr

(298)

Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın